روحانی: مردم یا راه تقابل با دنیا را انتخاب می‌کنند یا تعامل

 

سخنان امروز روحانی در ساری: 

* شما آمدید در جلسات و گفتید اگر شبکه های فضای مجازی را نبندید همه مردم ایران بی دین و ضدانقلاب می شود. این قضاوت شما نسبت به ملت ایران است.

* حافظ دین، خود مردم هستند نه دولت! شما نه قیم دین مردم هستید نه قیم دنیای مردم.

* شما غصه دنیای خودتان را بخورید.

* شما را به همه مقدسات، هر چه رای می خواهید به شما می دهیم، مقدسات مردم را رها کنید.

* آیا می خواهید راه ارتباط با جهان را ادامه دهیم یا راه ها را ببندیم؟

* آن زمانی که نتوانستیم از حقوق ملت ایران به خوبی دفاع کنیم، ایران را در حصر و محاصره قرار دادیم.

* امروز ما معتقدیم بحث انتخاب بین چند نفر در انتخابات نیست.بحث دو نوع تفکراست
مردم ایران یا راه تقابل با دنیا راانتخاب می کنندیا تعامل

* آیا می خواهیم از اعتماد و دین مردم برای قدرت و سیاست استفاده کنیم یا از قدرت و سیاست برای دین استفاده کنیم؟

* ما راه دولت اعتدال را ادامه می دهیم. ما تفکر هاشمی رفسنجانی را ادامه می دهیم. ما تفکر سید محمد خاتمی را ادامه می دهیم.

* دیوار تحریم را خراب کردیم دلواپسان آجرها را انبار کرده اند این انتخاب ماست که دیوار تحریم باید دوباره ساخته شود یا نه! آیا ما میخواهیم از اعتقاد و دین مردم برای سیاست استفاده کنیم؟

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی