پلمب اماکن کسب ۱۸ تن از بهاییان شاهین شهر

 

closure_of_bahai_businesses.JPGدر حالی که تنور انتخابات در ایران گرم است و هواداران و هواخواهان ابقای این نظام و نیز کاندیداهای انتخاباتی هر کدام با شعارهایی توخالی و بی محتوا سعی می کنند که توجهات را به کاندیدای مورد علاقه ی خود معطوف کنند و در این بین حتی شعارهای حقوق شهروندی و حقوق بشری هم چاشنی جنجال های انتخاباتی می کنند، اما در ایران همچنان آن چیزی که قربانی می شود و بی ارزش است حقوق انسان ها در سطح و ابعاد وسیع است و در این میان اقلیت های مذهبی همچون بهائیان از این ظلم و بی عدالتی آن هم در قرن بیست و یکم سهم هنگفتی دارند!

این نظام در کلیتش و در تمام دولت های ریز و درشتش نه تنها تاکنون با ربودن اعضای محفل ملی بهائیان در مقاطع مختلف و اعدام آنها بی هیچ دادگاه و محاکمه ای، که با زندانی کردن آنان، تخریب گورهایشان، جلوگیری از تحصیلات عالیه آنان و حمله به محل کسب و کارشان و پلمب کردن آنها به طور سیستماتیک به آزار و اذیت آنان می پردارند. خبری که در زیر ملاحظه می کنید تازه ترین یورش به جامعه بهائیان در دولت حسن روحانی ست.

 

منبع:پژواک ایران