بهارون ( پیشواز بهار)
م-سحر

 


١

بهارونا تو عینِ انتظاری
مو در راهِ تو عینِ بی‌قراری
زمستونم، زمستونُم، زمستون
بهاری و بهاری و بهاری !
٢
بهارونا قدمهای تو نازُم
غبار افشاندنِ پای تو نازُم 
دلت گاهی به غُربت لوحِ غم بی‌
غمِ غُربت به سیمای تو نازم !
٣
بهارونا گذارت زندگی بی
گل افشونت، سرِ سازندگی بی
حضورت فصلِ امروز است و فردا
غیابت فصلِ بی‌آیندگی بی
٤
بهارونا ترا چشم انتظارُم
به دیدار تو بی‌صبر و قرارم
قدمگاهِ رهت را هردو چشمُم
گذرگاهِ نسیمت را غبارُم
٥
بهارونا گذارت جانِ نو بی
اجاقِ مُردهء ما را اَلو بی
شبُم روز است و روزم دلفروز است
و گر نه بی‌تو روزُم عینِ شو بی
٦
بهارونا دریغا دوریِ تو
ازین صحرای ما مهجوریِ تو
به دست این جام خالی تا به کی بی
نگاهش بر می‌ِ انگوریِ تو؟
٧
بهارونا ترا سیرِ کجا بی؟ 
که دوری از وجودت سهم ما بی؟ 
مگر سرگشتهء قعر کویری
مگر غولت به غربت رهنمابی؟
٨
بهارونا به پایت کفشِ گُل بی
دلُم بهر عبورت طاقِ پُل بی
چنان در نقشِ زیبای تو غرقُم
که افلاطون گرفتارِ مُثُل بی
٩
بهارونم حصارت در کجا بی؟ 
گذار روزگارت در کجابی؟ 
دیارِ مو دیارِ انتظار است، 
تو دَیاّر و دیارت در کجا بی؟
١۰
بهارونم به جانِ بی‌نیازت
بگوجان، تا بیارُوم پیشوازت
گره در کار ما افتاده و نیست
امیدی جز نسیمِ کار سازت
١١
بهارونا ببارون و ببارون
برویان گل کنار جوکنارون
جهان گر دیده در راه تودارد 
همین را چشم دارد از بهارون !
١٢
بهارونا که با دل راز داری
اگر گوشی بر این آواز داری
ببارون و ببارون و ببارون
که دریا را ز مُردن باز داری
۱٣
بهارونا دلِ ما با غم توست
دَمِ ما ـ گرچه دوری ـ همدم توست
همانا جانِ ما جویای جانت
همانا آرزومان عالم توست
١٤
بهارونا ازین رازت خبر هست ؟ 
که با نامِ تو معنایی دگر هست ؟ 
من آن معنات را جان می‌فشانم
که آزادی بهایش اینقدر هست !

م. سحر

منبع:پژواک ایران


م-سحر

فهرست مطالب م-سحر در سایت پژواک ایران 

*بیانیه اتحاد «10 سازمان سیاسی» برای تجزیه ایران  [2018 Nov] 
*یک همدانی ی «همه چیز دان» که خود را «فارس» معرفی می کند! [2017 Apr] 
*بهارون ( پیشواز بهار)  [2017 Mar] 
*چند رباعی در باب « بد» ، «بدتر» و «خوب» [2016 Mar] 
*فروزان ، دختر این مُلک [2016 Jan] 
*شب یلدا٬ [2015 Dec] 
*تراژدی پاریس و بربریت اسلامیسم داعشی [2015 Nov] 
*اتم در بسته‌های سوهان [2015 Jul] 
*(نامه‌ای سرگشاده به مردم نظنز و کاشان) [2015 Apr] 
*درباره اسلام سياسی و فاجعه شارلی ابدو [2015 Feb] 
*من چارلی هستم [2015 Jan] 
*داعشیگری و بنیاد گرایی اسلامی(بخش دوم و نهایی) [2014 Nov] 
*داعشیگری و بنیاد گرایی اسلامی(بخش نخستین) [2014 Nov] 
*اسب تروا [2014 Oct] 
*ای جهنم‌ساز با نام بهشت! [2014 Jul] 
*درباره نزاع عرب و اسرائیل و موقعیت ایرانیان  [2014 Jul] 
*در باره تیم فوتبال و نژادپرستی ایرانیان؛ پاسخی به یاوه‌گویی زیبا کلام  [2014 Jun] 
*از وطن خرج دین می کنند [2014 May] 
*چه باید می‌کرد؟  [2014 Mar] 
*تبعید [2014 Mar] 
*شخم بر گور زندگان رانید [2014 Mar] 
*جنسِ ما چیست؟ [2014 Mar] 
*باور کنید...  [2014 Feb] 
*انقــلاب [2014 Feb] 
*فوت یکی از متولیان حسینیه ارشاد؛ ارشاد کردید ما را [2014 Feb] 
*زیبا تر از کلاغ ندیدم [2014 Feb] 
* مرد نسیان و اهل تدلیسیم [2014 Jan] 
*دار الفنون ویران / دار الجنون آباد [2014 Jan] 
*شیخکی داشت یک کلید به دست  [2013 Dec] 
*هـُشــــــداریـــه  [2013 Dec] 
*آیا اخوان المسلمین در مصر خواهان دموکراسی هستند؟ [2013 Aug] 
*ایران «تاریخ» است !  [2013 Mar] 
*دین آمد و دین آمد؛ تیغ و تبرزین از روس، سجاده از چین آمد [2012 Apr] 
*زبان فارسی یا «ملتِ فارس ؟» [2012 Jan] 
*آمین ِ گرگ  [2011 Jun] 
*پیام به مهاجرانی ‏/در ارتباط با نطق اخیر عطاالله مهاجرانی در لندن [2011 Mar] 
*بِـهــار می آیـــد  [2010 Mar] 
*دربارهء اعدام احسان فتاحیان و چند نکتهء دیگر [2009 Nov] 
*پیام به « سبز ِ امید »  [2009 Aug] 
*اعتـــرافـــات مـــن !! [2009 Aug] 
*نـــــدای مــــــا  [2009 Jun] 
*خردادیه  [2009 Jun] 
*عشـق ِ ایــران کلیـــد ِ دشــواری ست !ـ [2009 Feb] 
*شیخ این زمان به مسند قدرت خزیده است [2009 Feb] 
*سخنی با ساعدی [2008 Nov] 
*دربارهء یک اتفاق به ظاهر ساده [2008 Oct] 
*سخــن اهـــل ِ دل [2008 Apr] 
*بهنام «میوه ای رسیده» در سبد قاضی شرع [2008 Feb]