دادسرای انقلاب مشهد: فردی۶۲ ساله به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد

 

حسن حیدری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: "فردی ۶۲ ساله در این شهر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد."

به گزارش ایرنا،آقای حیدری گفته که این متهم پنج ماه پیش دستگیر شد. 

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد درباره پرونده این فرد گفت: "بر اساس تحقیقات و پیاده سازی اطلاعاتی که وی در اختیار یک کشور عرب قرار داده بود موضوع جاسوسی اش تفهیم اتهام شد. ین فرد که سابقه جاسوسی برای کشور دیگری را نیز در پرونده خود دارد."

 

منبع:پژواک ایران