سه فعال سیاسی گچسارانی به اتهام «معاونت در توهین به رهبری و امام» به شلاق، حبس، محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند

سید محمد میری و قاسم قنبری، دو فعال سیاسی اهل روستای دیل گچساران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین حسن بزرگ زاده، دیگر فعال سیاسی ساکن این روستا به اتهام “معاونت در توهین به رهبری و امام” به حبس محکوم شد. دادگاه مذکور هر سه متهم را از عضویت در گروههای سیاسی به مدت دو سال نیز محروم کرد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب گچساران در استان کهکیلویه و بویر احمد، سه فعال سیاسی اهل روستای دیل با نام های حسن بزرگ زاده، سید محمد میری و قاسم قنبری، را به ترتیب به شش ماه، سه سال و سه سال حبس تعزیری و هر سه نفر را به ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

همچنین دادگاه مذکور هر سه متهم را بر اساس بند ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی به منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال محکوم کرد.

این سه فعال سیاسی، در حکم مورد اشاره از باب مصرف مواد مخدر، هر یک به ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق نیز محکوم شده اند.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “اتهام استعمال مواد مخدر بی اساس است و به نظر ما صرفا برای تخریب و بی ارزش کردن وجهه این افردا که کار سیاسی انجام داده اند در این حکم گنجاندند. این افراد سالم و تحصیلکرده با افکار آزادی خواه از خانواده های خوشنام روستای دیل هستند.”

با اینحال بر اساس دستور قاضی اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم برای این متهمان در نظر گرفته شد که با این حساب بخش حبس تعزیری احکام برای محمد میری و قاسم قنبری تا سقف دو سال با احتساب ایام بازداشت قابلیت اجرا یافت هر چند برای حسن بزرگ زاده به دلیل عدم تعدد اتهام تغییری در وضعیت صورت نگرفت.

منبع:پژواک ایران