صدور حکم پنج سال حبس و جزای نقدی برای جواد خاکی فعال فرهنگی در فامنین


جواد خاکی، فعال فرهنگی در شهر فامنین، در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با اتهامات «توهین به رهبری» و «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب ‌بوسیله سامانه مخابرات» و «تبلیغ علیه نظام»، از سوی شعبه اول دادگستری فامنین جمعاً به تحمل پنج سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گشته که با اعمال ماده ۱۳۴ دو سال از آن قابل‌ اجرا است.

حکم وی در تیرماه سال جاری صادر و در مهرماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.

این شهروند فامنینی پیش‌تر در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل نزدیک به دو هفته حبس و بازجویی، در اواخر اسفندماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

یک منبع آگاه در خصوص بازداشت جواد خاکی گفت: «در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال گذشته مأموران امنیتی به منزل جواد خاکی مراجعه کرده و ضمن ایجاد رعب و وحشت، ابتدا همسر جواد خاکی را به علت فعال کردن یک سیم‌کارت و تماس از طریق آن با خارج از کشور بازداشت می‌کنند. سپس جواد خاکی به دادگاه مراجعه کرده و اظهار می‌دارد که این شماره را وی فعال کرده و همسر این شهروند پس از ۲۴ ساعت بازداشت، آزاد می‌شود اما خودش با قرار ۵۰ میلیون تومانی روانه زندان می‌گردد؛ آقای خاکی پس از چندین بار انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام با قرار ۱۰۰ میلیون تومانی در اواخر اسفندماه آزاد می‌شود.»

این منبع مطلع همچنین اظهار کرد: «از همسر جواد خاکی در مدت بازجویی خواسته شده بود که علیه همسر خود شهادت بدهد و حتی در زمان تشکیل دادگاه مجدداً برای همسر جواد خاکی احضاریه می‌آید که به دادگاه مراجعه کند؛ آقای خاکی در پی این اقدام دستگاه قضایی، خودش در دادگاه حاضر می‌شود و اتهامات را قبول میکند.»

این منبع همچنین افزود: «روز دستگیری آقای خاکی، پسر وی که در مدرسه بوده و از موضوع اطلاعی نداشته، پس از بازگشت به خانه با مأموران لباس شخصی مواجه می‌شود؛ این مأموران خود را دوستان پدر او عنوان می‌کنند و از این طریق از پسر وی بازجویی می‌کنند. پس از مدتی پسر آقای خاکی متوجه رفتار مشکوک مأموران شده و از آنان می‌خواهد خانه را ترک کنند که پس‌از آن، مأموران اقدام به ضرب و شتم شدید وی و توهین به وی کرده‌اند. ضرب شتم این نوجوان در حدی شدید بوده که تا چندین ماه آثار آن همچنان بر بدن و سر وی نمایان بوده است.» (تارنگار حقوق بشر در ایران)

منبع:پژواک ایران