آوار
فرناز جعفرزاده

 

Image result for ‫بیوگرافی فرناز جعفرزادگان‬‎

آ

و

ا

ر

گلوی درد را می گیرد

 و صدا

در آرواره های ترس خرد می شود

 داغ نام دیگر سرزمین من است

 نشانی ی آتش هایی

که خاموش نشد

 و خاموش شد

 نشانی ی آتش نشان ها

اینجا در قلب هر انسان

 آتشی روشن است

 و تنها دهان آوار

 جای همه ی شعله ها

 فریاد می کشد

 

 "فرناز جعفرزادگان"

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب فرناز جعفرزاده در سایت پژواک ایران