رسانه‌های آمریکایی از شلیک آتش در فرودگاه فلوریدا خبر دادند که دستکم ۳ کشته و ۶ زخمی برجای گذاشته است.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که عامل حمله مسلحانه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

حاکم ایالت فلوریدا اعلام کرد که این حمله، تنها یک مهاجم داشت.

گزارش‌های اولیه حاکی از ان بود که در شلیک آتش که جمعه ۶ ژانویه روی داد، ۹ تن زخمی شدند. اما پس از آن رسانه‌ها از کشته شدن ۳ تن از ۹ زخمی شده خبر دادند.

مقام‌های فرودگاه فلوریدا می‌گویند که این حمله مسلحانه در ساختمان شماره ۲ فرودگاه در منطقه تحویل بار‌ها روی داد.

تا لحظه نوشتن این خبر، هویت مهاجم مسلح مشخص نشده و گروهی هم مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

این حمله حدود یک هفته پش از آن روی می‌دهد که مهاجمی مسلح با ورود به یک کلوپ شبانه در شهر استانبول ترکیه و شلیک آتش به سمت حاضران، دستکم ۳۹ تن را کشت و ۶۹ تن دیگر را زخمی کرد.

مسئولیت این حمله را که شب سال نوی مسیحی روی داد، گروه داعش بر عهده گرفت.