من وطن فروش و خائنم!

من وطن فروش و خائنم! شايان آريا

شایان آریا

اينجانب به عنوان يكى از امضاء كنندگان آن نامه ۳۰ نفره به رئيس جمهور منتخب آمريكا آقاى دانلد ترامپ، جهت راحت شدن خيال منتقدين و روشن كردن موضع خودم رسما اعلام می‌كنم كه 

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پس از انتشار نامه سى تن از فعالان سياسى به رئيس جمهور منتخب آمريكا آقاى دانلد ترامپ، رژيم اسلامى و عوامل اش از هر سو وحشت كرده و با حمله به امضاء كنندگان آن نامه تا توانستند تاختند و به تبعييت از صدا و سيماى جمهورى اسلامى آنان را وطن فروش و خائن ناميدند.

اينجانب به عنوان يكى از امضاء كنندگان آن نامه سى نفره به رئيس جمهور منتخب آمريكا آقاى دانلد ترامپ، جهت راحت شدن خيال منتقدين و روشن كردن موضع خودم رسما اعلام ميكنم كه:

- اگر وطن پرستى و خدمت، به آتش كشيدن سينما، كشتار بيگناهان و انداختن گناه آن به گردن ديگران است؟ من وطن فروش و خائنم!

- اگر وطن پرستى و خدمت، مصادره اموال مردم و اعدام و آواره كردن چندين ميليون از مردم كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به گروگان گرفتن ديپلماتهاى خارجى و به بار آوردن ميلياردها دلار خسارت و انزوا و بد نام كردن كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به درازا كشاندن جنگ و به كشتن دادن صدها هزار جوان و فرستادن كودكان بر روى زمين هاى مين گذارى شده و به بار آوردن ميلياردها دلار خسارت نالازم براى دوام و بقاى نظام اسلامى است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، ترور مخالفان فرهيخته نظام اسلامى در داخل و خارج از كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، غارت ثروتهاى ملى و فرارى دادن مغزها و ببار آوردن ميليونها مهاجر و آواره و بر باد دادن فرصتهاى كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام آنان است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، اعدام هزاران زندانى بيگناه و دفن آنان در گورهاى دسته جمعى و گفتن "ولش كن بابا تمام شد كسى يادش نيست! فراموشش كن" است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، غارت و به هدر دادن بيش از يك و نيم تريليارد دلار درآمد نفت كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، بذل و بخشش ثروتهاى ملى به تروريستهاى لبنان، سوريه، عراق، يمن و كشورهاى ديگر است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به دست داشتن در قتل عام مردم و ويرانى كشورى چون سوريه است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، رضا دادن به در دست گرفتن بيش از نود ميليارد دلار اموال عمومى توسط آخوندى به نام ولى فقيه است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، رضا دادن به تسلط سپاه پاسداران بر اقتصاد كشور است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به گسترش فقر و فساد و فحشا در جامعه و فروش دختران ايران زمين به اعراب است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، نشستن در خارج و توجيه اين همه جنايت و غارت به نام واقع بينى و اعتدال و اصلاح طلبى است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، توجيه هر جنايتى براى بقاى نظام اسلامى و وضع موجود است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به تبعيض و ظلم و ستم به هموطنان به بهانه دين و ايمان و عقيده و نظر است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، به تخريب گورستان هموطنان بهائست؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، در اسيد پاشى به صورت دختران بيگناه ميهن است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، خشكاندن درياچه رضائيه و هامون و تالابها و آب هاى زير زمينى ايران است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، شور كردن آب كارون و نابودى خطه زرخيز خوزستان است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، سكوت در برابر تبعيض و ظلم بر هموطنان اهل سنت است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، قبول حقوق نابرابر زنان ميهن است؟ من وطن فروش و خائنم!

-اگر وطن پرستى و خدمت، تلاش براى حفظ اين نظام ايران بر باد ده است تا ديگر در ايران بشكه اى نفت، ذره اى گاز، قطره اى آب و مشتى خاك حاصلخيز براى نسلهاى آينده نماند؟ من وطن فروش و خائنم!

آرى در نظامى كه باطل جاى حق، دروغ جاى راستى، خيانت جاى خدمت، وقاحت جاى نجابت، فقاهت جاى عقلانييت، جهل جاى دانش، و ارازل و اوباش جاى فرهيختگان و بزرگان نشسته اند، چه جاى شگفتى است كه من و امثال من نيز وطن فروش و خائن خطاب شويم؟ و آنان كه در اين همه و بسيار بيشتر از اين رذالت ها و خيانتها مستقيم و غير مستقيم دست داشته و به آنها رضا داده اند وطن پرست و خادم و دلسوز مردم خطاب شوند؟

در زمانه اى كه فرياد دزد دزد دزدان ز هر سوى بلند است. اگر هم جز اين بود، شگفت بود!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران