سعید شیرزاد: بگذارید برای صدای بی‌صدایان دربند، اعتصاب خود را پیش ببرم

«سعید شیرزاد» ۲۷ ساله وزندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج ، که  پیش تردرروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه با دوختن لب های خود در اعتراض به فقدان امنیتت زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت زندانیان بیماردر ایران با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زده بود، به دنبال درخواست جمعی از خانواده های زندانیان ، جانباختگان و اعدام شدگان  جهت پایان دادن به اعتصاب طی نامه ای که نسخه ای از آن در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی  قرار گرفته است گفته ” بگذارید برای صدای بی‌صدایان دربند، این اعتصاب را پیش ببرم!

 

 

منبع:پژواک ایران