اجرای حکم شلاق در ملاء عام در ایرانشهر

حکم شلاق یک نفر به اتهام سرقت در ملاء عام در شهر ایرانشهر اجرا شد. صدور و اجرای احکام شلاق در ایران درحالی انجام می شود که سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، به گفته شاهدان عینی مرد جوانی که نام آن مشخص نشد به جرم سرقت در بازار شهر و در انظار عمومی شلاق زده شد.

شایان ذکر است پیشتر سازمان ملل اعلام کرده بود شلاق زدن در ایران غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر آمیز و خلاف قوانین بین المللی است.
سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.

سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز خوانده و گفته بود اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.

 

منبع:پژواک ایران