آخرین درگیری (ساناز داودزاده فر)


درگیری ماسر آخرین گلوله بود
نصیب که خواهدشد
هرروز تکرار دیروزهاست
آخرین گلوله قبل ازخواب
به زندگی شبیه ترشده
تابوسه ای
بعد از یک ماه
ندیدن هم
ما!
تیرباران خورده های یک نسل ایم
یک روزبی گلوله نخوابیدم
مادرم لالایی اش
صدای کلاشینکف داشت
وقتی کودکی مان
پیرگونه بزرگ می شد.

ساناز داودزاده فر
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
...........................................
...........................................
شیعریکی:ساناز داودزاده فر
وه رگیر:خالیدبایه زیدی(دلیر)
شه روپیکدادانی ئیمه
له سه ردواین فیشه ک بو
به چاره نوسی کی ئه بی
گشت روژه کان
دوباره ی دوینی کانه
دواین فیشه ک دوای خه وتن
زیاترله ژیان ئه چوو
تاکووماچیک
دوای مانگیک
به دیتنی یه کتر
ئیمه!
له سیداره دراوی یه ک وه چه ین
روژیک بی گوله خه وم لی نه که وتووه
لای لایه ی دایکم
له ده نگی کلاشین کوف ئه چوو
کاتیک منالیمان
پیرسیمابالای ده کرد
...

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران