اعتصاب غذا و داروی احسان مازندرانی در زندان اوین

 

چکیده :احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که صبح امروز خود را برای ادامه حبس به زندان اوین معرفی کرده بود، اعتصاب غذا و داروی خود را آغاز کرد....

احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که صبح امروز خود را برای ادامه حبس به زندان اوین معرفی کرده بود، اعتصاب غذا و داروی خود را آغاز کرد.

به گزارش شبکه‌های اجتماعی، وی پیش از این بدلیل اعتصاب غذای قبلی و طبق نظر پزشک قانونی در مرخصی بسر می برد و امروز پس از اتمام استراحت پزشکی به اوین مراجعه کرد.

احسان مازندرانی پس از مراجعه به اوین مستقیما به قرنطینه انتقال داده شد و به گفته صادقی افسر جانشین، جلوگیری از ورود وی به بند عمومی مستقیما بدستور رییس قوه قضا بوده است.

همچنین تمام داروهای احسان مازندرانی نیز ضبط شده است و او بدلیل آنچه عدم اجرای قانون و پایمال شدن حقوق زندانی میداند، با نگارش نامه ای خطاب به رییس زندان اوین اعتصاب دارو و غذای خود را آغاز کرد.

احسان مازندرانی پیش از این در پرونده موسوم به نفوذ به هفت سال زندان محکوم شد و پس از تبرئه برخی اتهامات در دادگاه تجدید نظر محکومیت وی به ٢ سال حبس کاهش یافت.

 

 

منبع:پژواک ایران