نخستین جلسه دادگاه فرزاد پورمرادینخستین جلسه دادگاه اینجانب رأس ساعت 10 امروز دوشنبه پانزدهم آذرماه در شعبه 103 کیفری کرمانشاه به ریاست جناب ولی محمدی برگزار شد .
اتهامات مطروحه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات بود .
در جلسه دادگاه دکتر شهاب تجری وکیل برجسته استان با رد کیفرخواست و اتهامات مطروحه خواستار رسیدگی به موضوع از طریق کارشناسان مستقل شد . جالب اینجاست اصلا مشخص نیست علیه چه کسی یا کدام مقام نشراکاذیب و توهین شده است !
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 7دیماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه با دو اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام برگزار می شود .
پرونده و اتهامات مطروحه و البته سیاسی -انتخاباتی پس از بازداشت اینجانب در 13 دیماه سال گذشته توسط اطلاعات سپاه و پس از 48 روز انفرادی و شرایط سخت گشوده شده است . در تاریخ 29 بهمن ماه با وثیقه 90 میلیونی آزاد شدم ولی بدلیل فشارها و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی هفتم اسفندماه و تنها چند روز پس از آزادی تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفتم .
اعمال سلیقه ها و روندهای غیرقانونی سبب شد حکم استخدامی ام اینبار توسط وزارت اطلاعات لغو شودو پروسه اقدامات غیرقانونی ادامه یافت .
 برگرفته از فیس بوک این روزنامه نگار 
فرزاد پورمرادی روزنامه نگار و مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مرکزی دکتر روحانی در سال 92 بوده است .

 

منبع:فیس بوک این روزنامه نگار