چند شعر از دکتر عبدالله پشیو (شاعر کرد) ترجمه خالد بایزیدی

 

پیروزی

پیروز می‏شویم

چون دیروز

مشتی خاک را

به کودکی دادم

و او

به جای ساختن عروسکی

از آن تفنگی ساخت

 * * * * *

واژه‏ی پشت پرده

ارباب گفت:

من تندیسی از خدایم

بی هیچ کم و کاست

و همگی باید

چون بت

پرستشم کنید

»موسولینی» و «هیتلر«

از گور برخاستند:

که راست می‏گوید

ما نیز دیروز چنین می‏گفتیم!

 * * * * *

اگر سیبی باشد

اگر سیبی باشد

نصف‏اش می‏کنم؛

نیمی، از آن من

نیمی، از آن تو

اگر تبسمی باشد

نصف‏اش می‏کنم:

نیمی، از آن من

نیمی، از آن تو

اگر غمی باشد نصف‏اش نمی‏کنم،

بلکه چون واپسین نفسهایم

استشمام‏اش می‏کنم

 * * * * *

باور

هندوان

براین باورند که «مار«

نخستین جاندار روی زمین است

کوهنشینان یقین دارند که شاهین دیربازترین

موجود روی زمین است.

چه سود؟…  من می‏گویم: نخستین بار آدم بود که

پای بر روی زمین نهاد و سپس بعضی چون مار

خزیدند

و برخی چون شاهین

بسوی آسمان

پر گشودند…

 * * * * *

نمی‏افتیم

ما چون درختانیم:

گاهی نیز به خواب می‏رویم

به خواب

چون شبهای بعد از شبایم

اما به خواب هم

ایستاده‏ایم

ایستاده‏ایم، نمی‏افتیم

اگر سرزمینی

اشغال شده‏ای

به من بگو

تا پوستم را

پرچم‏ات کنم

و اگر مثل من

چادرنشینی

برایم

مرزی تعیین کن

مرا

سرزمین خودات کن!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران