بازداشت سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو روز سه شنبه سه کارگر فعال کارگری اخراجی پارس خودرو که جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل کارشان مراجعه کرده بودند در محل کارخانه بازداشت شدند.

به گزارش  از ایلنا، از بازداشت سه کارگر اخراجی کارخانه پارس خودرو خبر دادند.

به گفته این منابع، این کارگران تاقبل از اعتراض‌های صنفی سال ۹۳ درهمین مجموعه مشغول کار بودند.

ظاهرا روز گذشته جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل کارشان مراجعه می‌کنند که بازداشت می‌شوند.

از قرار معلوم برای این سه کارگر صبح امروز قرار وثیقه تعیین شده است.

به نقل از نزدیکان این کارگران گفته می‌شود که خانواده‌های آنها به دلیل مشکلات مالی در تامین وثیقه تعیین شده ناتوان هستند.

منبع:پژواک ایران