وضعیت آموزش و پرورش: قسمت اول: وضعیت اسفناک مدارس(گزارش تصویری)

 

وضعیت آموزش و پرورش بسیار بحرانی و اسفناک و بسیار به هم ریخته است. سی و هفت سال است که جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش توجه نمی کند. غالب مدارس غیر استاندارد هستند. معلمان از نظر مالی تامین نیستند. خط فقر حدود چهار میلیون تومان در ماه برای یک خانواده چهار نفری است، در حالی که حقوق یک معلم یک میلیون تومان است و معلمان همواره خسته هستند و باید کار دوم یا سوم داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند. در ذیل تصاویری مدارس جمهوری اسلامی دیده می شوند. که شامل طویله ای، سنگ چینی، خاری، کپری .. می باشند.

C:\Users\Hamid\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\unnamed.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\484906_683.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\484904_851.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\481049_423 (1).jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\481045_415.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\481044_648.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\481043_166.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\423464_703.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\423462_742.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\293006_157.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\293005_704.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\293004_997.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\293003_426.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\293002_519.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\194404_954.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\194402_606.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\194401_533.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\194400_591.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\166050_830.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\158732_956.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\125947_750.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\86141_719.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\84953_330.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\84939_103.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\74872.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\69470_349.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\69469_625.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\60696_147.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\15615.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\2012-bisavadi1-koocheh.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\550x330x1.jpg.pagespeed.ic.M7aQalOxKZ.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\39e9de352ea07f1e7c56e22053aaaf61_XL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\22_25_72.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\11.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\10.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\2gvr81f.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\2-1034.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1 (36).jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1 (12).JPGC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1 (10).JPGC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1 (3).jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\مدرسه_کپری_روستای_کنارستان_2.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\مدرسه_کپری_روستای_کنارستان.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\مدرسه ای در قصرقند.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\ذااا_Fotor-765x510.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\unnamed.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\N2247102-3278313.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\n00461103-r-b-004.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\d.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\709539635525060970973805.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\139501221752269437487034.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\139404141214397985627684.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\139111020000554.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940730000414_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940730000413_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940730000411_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940730000406_PhotoL (1).jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940730000405_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13940229000221_PhotoA.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13930221000455_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13920713000044_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13920701000794_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13920701000546_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13920701000543_PhotoL.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13911025000033_PhotoL (1).jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\100939218669.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\425637445_140379.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\13950222_142213_781_2073662.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1888322_860.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1888319_768.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\1615027.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\958751.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\938954_692.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\938934_453.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\570795.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\525012_orig.jpgC:\Users\Hamid\Desktop\عکی مدارس\عکس مدارس\484908_373.jpg

منبع:پژواک ایران