احضار شفاهی رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به زندان برای اتمام حکم ۶ سالهیک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در حالی که پس از گذراندن ۴ سال زندان از حکم شش ساله خود از ۱۴ مهرماه  به مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری خود آمده بود، برای گذراندن بقیه حکم خود به زندان اوین فراخوانده شده است. پیش از این، مقامات ایرانی در پاسخ به سازمان جهانی کار درباره وضعیت این فعال کارگری، از آزادی مشروط او خبر داده بودند.

رضا شهابی راننده ۴۴ ساله که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. او پس از  اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد و از آن زمان تا احضارش در هفته نخست آبان ماه سال جاری آزاد بوده است.

یک منبع مطلع روز دوشنبه دهم آبان ماه به به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «آقای شهابی در حالی که چهار سال زندانش را تحمل کرده بود و فقط دو سال باقی مانده بود، با مرخصی درمانی بیرون آمد و بعد از آن هم برای برگشت به زندان تماس نگرفتند و ایشان هم بیرون زندان ماند، در گزارشی هم که ایران به سازمان جهانی کار داد، گفتند رضا شهابی با آزادی مشروط آزاد شده و ما هم باور کردیم، تا اینکه اوایل آبان ماه سالجاری (۱۳۹۵) دادستانی تهران به همسر آقای شهابی گفته است که مرخصی رضا تمام شده و در حال غیبت است و اگر به زندان برنگردد وثیقه اش ضبط می شود در حالی که چه این مدت را مرخصی حساب کنند و چه آزادی مشروط، او مدت حبسش تمام شده و نباید به زندان برگردد.»

به گفته این منبع مطلع، پس از آنکه دادستانی تهران در هفتم آبان ماه، رضا شهابی را  برای بازگشت به زندان احضار کرد، این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران  «احضار شفاهی از سوی دادستانی را غیررسمی” خوانده و تاکید دارد که “با توجه به گزارش مسئولان ایرانی به سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی اش، قصد ندارد خود را به زندان معرفی کند.»

منبع:پژواک ایران