سیامک و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند

 
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با میزان از صدور حکم تعدادی از محکومان امنیتی خبر داد و گفت: سیامک نمازی و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس و نزار زاکا نیز به 10 سال حبس به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا محکوم شدند.
 
این منبع آگاه تصریح کرد: همچنین «ف.ح. ع» و «ع. الف» نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند.

منبع:پژواک ایران