دستگيري 16 دختر و پسر در پارتي شب عاشورا به خاطر فوتبال عصر خبر : دستگيري 16 دختر و پسر در پارتي شب عاشورا به خاطر فوتبال.

در این پارتی شرکت کنندگان با مصرف مشروبات الکلی مشغول رقص و پایکوبی بودند که نیروی انتظامی وارد عمل شده و تمامی شرکت کنندگان آن را دستگیر می کند. 

10 دختر و 6 پسر که سه شنبه شب در مجلس پارتی‌ای که در خیابان پاسداران تهران برگزار کرده بودند، دستگیر شدند. 
 
سه شنبه شب 20 مهرماه همزمان با تاسوعای حسینی 16 دختر و پسر که به خاطر مسابقه فوتبال در خانه ای واقع در پاسدارن اقدام به برگزاری پارتی کرده بودند، دستگیر شدند. 
 
در این پارتی شرکت کنندگان با مصرف مشروبات الکلی مشغول رقص و پایکوبی بودند که نیروی انتظامی وارد عمل شده و تمامی شرکت کنندگان آن را دستگیر می کند.

منبع:پژواک ایران