بر اساس آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که ۱۵ شهریور ۹۵ ابلاغ شده، برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان ممنوع است و همچنین داشتن ساز و دخانیات در اردوها تخلف است. 

%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88

همچنین بر اساس ماده ۱۱ این آیین نامه برگزاری اردوهای دانشجویی، به صورت مختلط مجاز نیست.

تبصره یک بخش دوم این آیین نامه می‌گوید که هرگاه برگزاری غیرمختلط اردوهای آموزشی مندرج در واحدهای درسی میسر نباشد، برگزاری اردو با مسئولیت معاون آموزشی دانشگاه و حضور استاد مربوطه، تحت ضوابط انضباطی و فرهنگی دانشگاه و با رعایت شئونات بلامانع است.

اما براساس تبصره دوم بخش دوم آیین نامه، رعایت «اصل کاهش اختلاط غیرضروری و توجه به ضوابط و ارزش‌های اسلامی» در اسکان و ایاب و ذهاب ضروری است.

همچنین براساس ماده ۱۵ آیین نامه، برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان ممنوع است اما  اردوهای زیارتی (عتبات و عمره) و شرکت در همایش، کنفرانس‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی ویژه دانشجویان یا دوره دکتری از شمول این ماده خارج است.

 تبصره این بخش می‌گوید که براساس آن تمام سفرهای جمعی دانشجویی که با برنامه ریزی متمرکز وزارتین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی و سازمان مرکزی بسیج دانشجویی اعلام و برگزار می‌شود از شمول این آیین نامه خارج است.

براساس ماده ۳۳ آیین نامه، «به‌منظور پیشگری از شکل‌گیری محافل خارج از شئون دانشگاه» در اردو به همراه بردن سازهای موسیقی و دخانیات ممنوع است.

 ماده ۳۵ می‌گوید که ترویج فیلم و عکس از هر اردو یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود و منافی شئونات اسلامی و دانشگاهی باشد تخلف محسوب می شود و کمیته انضباطی دانشگاه باید با ترویج دهندگان برخورد مقتضی کند.

این آیین‌نامه مرجع تشخی تخلفات در اردوهای دانشجویی راشورای فرهنگی دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن کمیته انضباطی دانشگاه، هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کرده است.

این آیین‌نامه مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است.