بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما
فرامرز دادرس

 

به گزارش نشریه فرانسوی لوموند ؛ چیزی که باید در آغاز فهمید این است که اوراق پاناما یک تابلوی ساده از نام ها نیست که بتوان با یک نگاه به این تابلو به نام کسانی که در این فساد و فرار بزرگ مالیاتی درجهان شرکت داشته اند پی برد. بخشی از اسنادی که تاکنون به دست آمده و به بیرون درز کرده است شامل یازده میلیون نیم سند در باره دویست و پانزده هزار شرکت که با نام های حقیقی، حقوقی وصوری میان سال های (1977-2015) میلادی به ثبت رسیده اند. این شرکت به نام شرکت های آفشور! معروفند که معنی آن شرکت های فرا سرزمینی می شود.

 

این شرکت های فراسرزمینی! توسط شرکت پانامایی مالی و مشاور موساک- فونسکا اداره می شده است. در این اسناد نام های شرکت ها، تاریخ ثبت و انحلال آنان، هویت مالکان،  مدیران، اداره کنندگان، سهامداران و نشانی شرکت ها درج شده اند. به گفته لوموند قرار است کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی بین المللی در ماه مه 2016، بخش مهمی از این اطلاعات استخراج شده را منتشر نمایند.

 

لوموند افزود؛ شمار مقامات آمریکایی نسبت به دیگر کشور های در این فهرست بسیار کم است،ولی نام های آمریکایی های ثروتمند و ناشناس دیده می شوند. لوموند افشا کرد که برخی از نام های مورد استفاده شده؛ نام های قرضی! اتباع پاناما می باشند که در ازای دریافت پول یا سهم اندکی در شرکت های خدماتی که به کار سیاه مشغولند، نام و نشانی های خود را برای استفاده قرض داده اند.

لوموند همچنین افشا کرد که معاملات فروش نفت کشور الجزایر از راه همین شرکت های فراسرزمینی  در پاناما عبور می کرده است. به این ترتیب این احتمال بسیار زیاد است که مسائلی در همین زمینه در مورد مقامات جمهوری اسلامی ،نهاد ها و برخی از ایرانیان در آینده نزدیک افشا شود.

 

روند کار در شرکت های فراسرزمینی پاناما :

 

 سهامداران: مالکان  اعلام شده یک شرکت فراسرزمینی می باشند ،برخی از سهامداران بطور حقیقی مالک سهام شرکت خود می باشند و دیگران نام خود را قرض داده اند و نقشی ندارند.

 

سهام های حامل: این دسته وارونه سهامداران حقیقی، اشخاص ناشناس هستند که به مالک شرکت اجازه می دهند هویت آنان را پنهان کند. این روش اکنون د راغلب کشور ها کنار گذاشته شده و غیر قانونی بشمار می رود و پاناما یکی از آخرین کشور هایی است که هنوز با این روش ناشناس ماندن سهامدارا نکار می کند.

 

سهام های نام گذاری شده : در این سهام وارونه سهام های حامل! هویت شخص حقیقی و حقوقی روشن است. مانند سهامداران  شرکت هایی که در کشور های شفاف وجود دارند.

 

گرداننده یا کارگزار: به شخصی گفته می شود که شرکت را اداره می کند. این شخص می تواند بجز مدیر یا اعضای هیئت مدیره باشد. در این قبیل شرکت های فراسرزمینی ، داشتن شغلی در شرکت الزامی نیست و گرداننده یا کارگزار تنها در برابر مسائل حقوقی پاسخگو است و اسناد و مدارک شرکت را امضاء می کند و می توان به نوعی وی را شرخر! نامید.

عوامل ثبت نشانی در شرکت فراسرزمینی :یکی از کار های اصلی شرکت وکلای موساک- فونسکا در پاناما ؛ثبت شرکت ها برای مشتریان خود در کشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند می باشد. شکاری  که نیاز به آگاهی بسیار خوبی در زمینه حقوقی دارد. این دفاتر وکالت  به شرکت های مشتری خود  در زمینه نام ثبت نشانی و نام های قرضی خدمات ارائه می دهد.

 

محق یا ذینفع مالی: اشخاص واقعی هستند ، بدون اینکه نام هایشان در میان فهرست سهامداران یا هیئت مدیه ثبت شده باشد. این اشخاص در سود شرکت محق یا ذینفع می باشند.

 

پولشویی: پنهانکاری در مورد پول هایی که منابع آنان مشخص نیستند  مانند ( قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه، تقلب مالیاتی و...) به هدف بکار گیری این پول ها در فعالیت های قانونی اقتصادی. شرکت های فراسرزمینی  در پاره ای موارد برای پولشویی استفاده می شوند

 

گواهی نامه سهم: اسناد رسمی و گواهی کننده ای است که در آن به تعداد سهام  دارنده سهم اشاره شده است و تنها به مالک سهام واگذار می شود وثابت می کند شخص، سهامدار یک شرکت است.

 

انطباق - همه روند  کنترل و انطباق که یک دفتر وکالت چون موساک- فونسکا ناگزیر از اجرای آن نزد مشتریان خود می باشد. مواردی از قبیل اینکه اشخاص دارای  سابقه بد قضایی نباشند و در فهرست های مجازات و تحریم های بین المللی درج نشده باشند. دفتر وکالت می کوشد که مسئولین سیاسی شناخته شده جهان در این شرکت ها به نام خود سهام نداشته باشند چون همواره خطر افشا و جنجال در میان خواهد بود. ولی در این راستا دفتر حقوقی و وکالت موساک- فونسکا برخی از این کنترل ها را انجام نداده یا دانسته چشم پوشی کرده است. بنا بر گزارش ها نام های رخی جنایتکاران جنگی، قاچاقچیان مواد مخدر و افراد تحت تحریم و تعقیب دیده می شوند.

 

تبادل اتوماتیک داده ها: این روش از سال آینده 2017 میلادی یا نهایتاً سال ا 2018 برای دولت ها به مرحله اجرا در خواهد آمد، این روش شامل تبادل داده ها بطور مرتب و خودکار خواهد بود ( اطلاعات بانکی در باره سهامداران؛ حساب بانکی آنان که د رخارج باز شده سهام شرکت ها و ...) میان نهاد های مالیاتی و گمرکی کشور های مبادله خواهد شد.

کشور های (G20) درخواست کرده اند که تبادل اطلاعات بطور اتوماتیک عمومی شود ومعتقدند این بهترین وسیله برای مبارزه با تقلب های مالیاتی درکشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند می باشد. این کشور ها تهدید کرده اند که نام کشورهایی را که در راستاهمکاری نکنند  در فهرست سیاه جای داده شود

 

فرار- بهینه سازی مالیاتی: استفاده از ابزار های قانونی برای کاهش در پرداخت های مالیاتی می باشد که می توان به نوعی آن را فرار شمرد برای بهره بردن از این کاهش ها نیاز به شناخت بسیار خوبی از کم و کاستی ها و نقاط ضعف قوانین مالی کشور ها می باشد.

 

مهاجر یا تبعیدی مالیاتی: کسی که برای فرار از پرداخت مالیات زیاد به کشوری که مالیات کمتری در آن پرداخت می شود مهاجرت  وساکن می شود.

 

بنیاد: نهاد قانونی که مانند یک شرکت فراسرزمینی  فعالیت می کند ولی تضمین کننده شفافیت نیست. بنیاد ها در پاناما تابع پرداخت مالیات نیستند. به این ترتیب نام های به دریافت کنندگان پول افشا نمی شوند. در پاناما  بنیاد ها گزارش مالی نمی دهند.

 

تقلب مالیاتی: استفاده از ابزار غیر قانونی برای کاهش پرداخت مالیات و به نوعی فرار  از پرداخت می باشد. به این ترتیب که سرمایه ها را به یک کشور دیگر فرار می دهند، بدون اینکه نهاد های مالیاتی کشور خود را در جریان بگذارند.

 

هولدینگ: به شرکت هایی گفته می شود که تنها فعالیت آنان خرید سهام در یک شرکت دیگر می باشد. بخش مهمی از این شرکت ها در به دلیل مالیات پایین در کشور لوکزامبورگ گردآمده اند.

 

واسطه های مالی یا دلالان: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که نقش رابطه میان مالکین واقعی سهام و شرکت های فراسرزمینی یا عامل دارنده نشانی را بازی می کنند. مانند دفتر مشاوره حقوقی  موساک- فونساک در پاناما. در این موارد نقش واسطه توسط  یک وکیل امور مالی،  یک مدیرصندوق  سرمایه گذاری و یا یک بانک ایفا می شود.

 

بهشت مالیاتی : به کشور هایی که برخی از مالیات ها در آنان بسیار پایین است و به نوعی مالیاتی در کار نیست بهشت مالیاتی گفت همی شود. در این کشور ها روش های  پنهانکاری برای مالکین حساب ها و شرکت ها فراهم آورده می شود.

 

دروازه آزاد- منطقه آزاد: مناطقی هستند که می توان اموال را بدون پرداخت مالیات گمرکی به امانت گذاشت.  برای نمونه شماری آثار هنری در بندر آزاد شهرژنو در سوئیس انبار شده اند.

 

نام قرضی: کسی که به نام شخص دیگری سهامدار یا اداره کننده یک شرکت می شود. استفاده از نام قرضی، موجب پنهانکاری هویت سهامدار واقعی می شود.

 

وکالت نامه : اجازه و اختیار دادن به یک شخص حقیقی یا حقوقی که در یک شرکت فراسرزمینی  به نام دیگری  حضور پیدا کند. کسی که وکالت نامه از شخصی دارد، دارای حقوق همان شخصی است که به او وکالت داده است. بنابراین می تواند شرکت را اداره کند وبدون هیچ مانعی قرار داد ها را امضاء می کند و یا به خرید تولیدات مالی اقدام می کند. او همچنین می تواند به نام موکل حقیقی و حقوقی خود وام بگیرد و یا وام بدهد.

 

شرکت های صدفی: شرکت های هستند که قبلاً به  ثبت رسیده اند  ولی فعالیتی ندارند و مانند یک صدف تو خالی! می باشند. از این شرکت ها برای پنهان کردن حساب های بانکی شرکاء  یا سرمایه گذاران استفاده می شود.

 

شرکت های صوری: شرکت های ساختگی هستند که به هدف  پنهان کردن  مبادلات مالی دیگر شرکت ها ایجاد شده اند.

 

شرکت های آفشور یا فراسرزمینی: شرکت های فرا سرزمینی معمولاً برای داشتن یک نشانی و بهره مند شدن از مزایای مالیاتی در کشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند ثبت می شوند.

 

شرکت های معتمد - شرکت هایی با ساختار ویژه عملیات مالی هستند که اداره کننده مسائل مالی مشتریان خود می باشند. این شرکت ها بطور موقت اموال و پول اشخاص حقیقی یا حقوقی را در اختیار دارند و ملزم به اجرای احکام و خواست های قانونی موکل خود می باشند.

پنجم آوریل 2016

 http://www.farhangiran.com/content/view/10086/58

منبع:پژواک ایران


فرامرز دادرس

فهرست مطالب فرامرز دادرس در سایت پژواک ایران 

*کردستان عراق به دوست نیاز دارد نه به تبلیغاتچی  [2017 Oct] 
*گسترش نفوذ ایران در شمال آفریقا  [2017 Sep] 
*ایران دشمن شماره دو آمریکا فرامرز دادرس [2017 Aug] 
*ناشیانه های آقای ترامپ و صدای آمریکا  [2017 Aug] 
*آیا عربستان به رسانه های روسی رشوه پرداخت می کند ؟ [2017 Aug] 
*یمن در آستانه ویرانی کامل  [2017 Aug] 
*چرا اپوزیسیون در برابر گزارش عملیاتی نیروی دریایی آمریکا سکوت کرده است [2017 Aug] 
*تاًخیر در ورود شرکت های خارجی به بازار ایران [2017 Jul] 
*سرپیچی ماًمور سیا از دستورات، باعث پیروزی کودتا در ایران شد  [2017 Jul] 
*مشتری اسرار آمیز بوئینگ یا معاملات پشت پرده ایران و آمریکا [2017 Jun] 
*حمله موشکی ایران به داعش، بیم هاو امید ها  [2017 Jun] 
*منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟  [2017 Jun] 
*افشای سیاست تازه دولت ترامپ در ایران [2017 Jun] 
*دولت سایه خامنه ای ، ایجاد روزی یک بحران برای حسن روحانی  [2017 Jun] 
*در ایران مردم اقتصادی فکر می کنند نه سیاسی [2017 Apr] 
*رابرت لوینسون، پرونده تازه ای علیه جمهوری اسلامی [2017 Mar] 
*ایران در محاصره آمریکایی‌ها  [2017 Mar] 
*حزب الله لبنان؛ دیروز، امروز [2017 Mar] 
*شلیک موشک هرمز به افتخار اسرائیل  [2017 Mar] 
*سیصد شرکت فرانسوی در تکاپوی حضور در ایران [2017 Mar] 
*نگاهی به عملیات آخوندک  [2017 Feb] 
*نتانیاهو خود را سخنگوی اعراب نامید  [2017 Feb] 
*چه کسی اقامت خمینی را در فرانسه تمدید کرد  [2017 Feb] 
*شاه پیش از انقلاب خود را بازنده اعلام کرد [2017 Feb] 
*جنگ پنهان آمریکا و روسیه بر سر انتخابات فرانسه [2017 Feb] 
*موشک کوچکی برای محک زدن ترامپ  [2017 Feb] 
*ایران در گزارش تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا [2017 Jan] 
*دو گزارش متفاوت [2017 Jan] 
*ایران بهشت شرکت های فرانسوی [2017 Jan] 
*علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی! [2017 Jan] 
*جهان درانتظار آینده تاریک  [2017 Jan] 
*مرگ رفسنجانی، اشک تمساح بر جسد کوسه [2017 Jan] 
*ترکیه درآتش تروریسم ،ضعف های امنیتی ترکیه  [2017 Jan] 
*سفر رئیس نیرو های شبه نظامی حشدالشعبی عراق به مسکو  [2016 Dec] 
*ارتش ترکیه، شاخ شکسته ناتو [2016 Dec] 
*مذاکرات پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی، آخرین شانس رژیم آیت الله ‌ها [2016 Oct] 
*پایگاه هوایی همدان، روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند  [2016 Aug] 
*زنان تروریست اسلامی، چالش تازه دستگاه های امنیتی غرب  [2016 Aug] 
*چگونگی کار هسته های خفته تروریستی داعش در جهان  [2016 Aug] 
*طرح جمهوری اسلامی برای موازی سازی ارتش سوریه [2016 Aug] 
*رئیس سازمان سیا، پشتیبانی از روحانی یا بوسه مرگ [2016 Aug] 
*سازمان های اطلاعاتی فرانسه، باور نکردنی ولی واقعی [2016 Jul] 
*یک ترک تبار و یک الجزایری تبار قاتلین کشیش فرانسوی [2016 Jul] 
*ماجرای مسجد شهر نیس فراموش نشود [2016 Jul] 
*افشاگری یک پلیس سابق داعش درباره ترکیه [2016 Jun] 
*چگونه لاروسی عبدالله، مسئولین امنیتی فرانسه را فریب داد ؟ [2016 Jun] 
*عمر متین قاتل باشگاه اورلاندو، حفره امنیتی در یک شرکت اسرائیلی تبار  [2016 Jun] 
*ستاد اجرایی فرمان امام در اروپا به دنبال چه می گردد؟  [2016 May] 
*حکومت بحرین در بزنگاه تاریخی  [2016 Apr] 
*بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما [2016 Apr] 
*اوراق پاناما، افشای بزرگترین فساد تاریخ جهان [2016 Apr] 
*نسل سوم مهاجرین، ستون پنجم داعش در اروپا [2016 Apr] 
* سپاه پاسداران؛ هوانیروز یا هواسرکوب !  [2016 Mar] 
*لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها ربود  [2016 Mar] 
*حضور عربستان سعودی در کنفرانس ناتو  [2016 Feb] 
*رقابت کودکانه و خطرناک نیروهای دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارس [2016 Feb] 
*یمن، جنگی که قرار بود ده روز بطول انجامد  [2016 Feb] 
*عضو بلند پایه حزب الله با اجازه پوتین به شهادت رسید [2015 Dec] 
*شکار سرداران سپاه درسوریه و شکار امرای قطر درعراق [2015 Dec] 
*فرانسه پس از کشتار های پاریس [2015 Dec] 
*فرانسه و مشکلات امنیتی آن [2015 Nov] 
*دستگیری احمد ابراهیم المُغَسِل و جمهوری اسلامی  [2015 Aug] 
*دلایل نگرانی آمریکا و اسرائیل از موشک های اس-300  [2015 Aug] 
*توهم و توهم فروشی در سیاست [2015 Aug] 
*کاپیتولاسیون اتمی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد [2015 Jul] 
*جزییات حمله تروریستی به یک تاسیسات صنعتی در لیون فرانسه [2015 Jun] 
*ژاندارم شیعه خلیج فارس ، ایران و آمریکا در مسقط به دنبال چه می باشند؟ [2015 Jun] 
*از کشتی ابن سینا تا ایران شاهد، جنگ بر سر سیادت دریایی [2015 May] 
*امنیت اعراب در برابر شناسایی اسرائیل!  [2015 May] 
*شکست عربستان در یمن [2015 Apr] 
*ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان [2015 Feb] 
*جمهوری اسلامی و اسرائیل، نفرت و تجارت [2014 Sep] 
*اسرائیل در برابر مسئله فلسطین به بن بست رسیده است  [2014 Aug] 
*دنیای زیر زمینی غزه، نتیجه ضعف نهاد های اطلاعاتی اسرائیل است [2014 Aug] 
*آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا [2014 Aug] 
*سلطان قابوس، پلی میان ایران دوستی و سیاست انگلیسی ها  [2014 Mar] 
*میانجی گری علی خامنه ای میان حسن روحانی و سران سپاه  [2014 Feb] 
*دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا [2014 Jan] 
* حقوق بشر نسبی محکوم است  [2013 Dec]