بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما
فرامرز دادرس

 

به گزارش نشریه فرانسوی لوموند ؛ چیزی که باید در آغاز فهمید این است که اوراق پاناما یک تابلوی ساده از نام ها نیست که بتوان با یک نگاه به این تابلو به نام کسانی که در این فساد و فرار بزرگ مالیاتی درجهان شرکت داشته اند پی برد. بخشی از اسنادی که تاکنون به دست آمده و به بیرون درز کرده است شامل یازده میلیون نیم سند در باره دویست و پانزده هزار شرکت که با نام های حقیقی، حقوقی وصوری میان سال های (1977-2015) میلادی به ثبت رسیده اند. این شرکت به نام شرکت های آفشور! معروفند که معنی آن شرکت های فرا سرزمینی می شود.

 

این شرکت های فراسرزمینی! توسط شرکت پانامایی مالی و مشاور موساک- فونسکا اداره می شده است. در این اسناد نام های شرکت ها، تاریخ ثبت و انحلال آنان، هویت مالکان،  مدیران، اداره کنندگان، سهامداران و نشانی شرکت ها درج شده اند. به گفته لوموند قرار است کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی بین المللی در ماه مه 2016، بخش مهمی از این اطلاعات استخراج شده را منتشر نمایند.

 

لوموند افزود؛ شمار مقامات آمریکایی نسبت به دیگر کشور های در این فهرست بسیار کم است،ولی نام های آمریکایی های ثروتمند و ناشناس دیده می شوند. لوموند افشا کرد که برخی از نام های مورد استفاده شده؛ نام های قرضی! اتباع پاناما می باشند که در ازای دریافت پول یا سهم اندکی در شرکت های خدماتی که به کار سیاه مشغولند، نام و نشانی های خود را برای استفاده قرض داده اند.

لوموند همچنین افشا کرد که معاملات فروش نفت کشور الجزایر از راه همین شرکت های فراسرزمینی  در پاناما عبور می کرده است. به این ترتیب این احتمال بسیار زیاد است که مسائلی در همین زمینه در مورد مقامات جمهوری اسلامی ،نهاد ها و برخی از ایرانیان در آینده نزدیک افشا شود.

 

روند کار در شرکت های فراسرزمینی پاناما :

 

 سهامداران: مالکان  اعلام شده یک شرکت فراسرزمینی می باشند ،برخی از سهامداران بطور حقیقی مالک سهام شرکت خود می باشند و دیگران نام خود را قرض داده اند و نقشی ندارند.

 

سهام های حامل: این دسته وارونه سهامداران حقیقی، اشخاص ناشناس هستند که به مالک شرکت اجازه می دهند هویت آنان را پنهان کند. این روش اکنون د راغلب کشور ها کنار گذاشته شده و غیر قانونی بشمار می رود و پاناما یکی از آخرین کشور هایی است که هنوز با این روش ناشناس ماندن سهامدارا نکار می کند.

 

سهام های نام گذاری شده : در این سهام وارونه سهام های حامل! هویت شخص حقیقی و حقوقی روشن است. مانند سهامداران  شرکت هایی که در کشور های شفاف وجود دارند.

 

گرداننده یا کارگزار: به شخصی گفته می شود که شرکت را اداره می کند. این شخص می تواند بجز مدیر یا اعضای هیئت مدیره باشد. در این قبیل شرکت های فراسرزمینی ، داشتن شغلی در شرکت الزامی نیست و گرداننده یا کارگزار تنها در برابر مسائل حقوقی پاسخگو است و اسناد و مدارک شرکت را امضاء می کند و می توان به نوعی وی را شرخر! نامید.

عوامل ثبت نشانی در شرکت فراسرزمینی :یکی از کار های اصلی شرکت وکلای موساک- فونسکا در پاناما ؛ثبت شرکت ها برای مشتریان خود در کشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند می باشد. شکاری  که نیاز به آگاهی بسیار خوبی در زمینه حقوقی دارد. این دفاتر وکالت  به شرکت های مشتری خود  در زمینه نام ثبت نشانی و نام های قرضی خدمات ارائه می دهد.

 

محق یا ذینفع مالی: اشخاص واقعی هستند ، بدون اینکه نام هایشان در میان فهرست سهامداران یا هیئت مدیه ثبت شده باشد. این اشخاص در سود شرکت محق یا ذینفع می باشند.

 

پولشویی: پنهانکاری در مورد پول هایی که منابع آنان مشخص نیستند  مانند ( قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه، تقلب مالیاتی و...) به هدف بکار گیری این پول ها در فعالیت های قانونی اقتصادی. شرکت های فراسرزمینی  در پاره ای موارد برای پولشویی استفاده می شوند

 

گواهی نامه سهم: اسناد رسمی و گواهی کننده ای است که در آن به تعداد سهام  دارنده سهم اشاره شده است و تنها به مالک سهام واگذار می شود وثابت می کند شخص، سهامدار یک شرکت است.

 

انطباق - همه روند  کنترل و انطباق که یک دفتر وکالت چون موساک- فونسکا ناگزیر از اجرای آن نزد مشتریان خود می باشد. مواردی از قبیل اینکه اشخاص دارای  سابقه بد قضایی نباشند و در فهرست های مجازات و تحریم های بین المللی درج نشده باشند. دفتر وکالت می کوشد که مسئولین سیاسی شناخته شده جهان در این شرکت ها به نام خود سهام نداشته باشند چون همواره خطر افشا و جنجال در میان خواهد بود. ولی در این راستا دفتر حقوقی و وکالت موساک- فونسکا برخی از این کنترل ها را انجام نداده یا دانسته چشم پوشی کرده است. بنا بر گزارش ها نام های رخی جنایتکاران جنگی، قاچاقچیان مواد مخدر و افراد تحت تحریم و تعقیب دیده می شوند.

 

تبادل اتوماتیک داده ها: این روش از سال آینده 2017 میلادی یا نهایتاً سال ا 2018 برای دولت ها به مرحله اجرا در خواهد آمد، این روش شامل تبادل داده ها بطور مرتب و خودکار خواهد بود ( اطلاعات بانکی در باره سهامداران؛ حساب بانکی آنان که د رخارج باز شده سهام شرکت ها و ...) میان نهاد های مالیاتی و گمرکی کشور های مبادله خواهد شد.

کشور های (G20) درخواست کرده اند که تبادل اطلاعات بطور اتوماتیک عمومی شود ومعتقدند این بهترین وسیله برای مبارزه با تقلب های مالیاتی درکشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند می باشد. این کشور ها تهدید کرده اند که نام کشورهایی را که در راستاهمکاری نکنند  در فهرست سیاه جای داده شود

 

فرار- بهینه سازی مالیاتی: استفاده از ابزار های قانونی برای کاهش در پرداخت های مالیاتی می باشد که می توان به نوعی آن را فرار شمرد برای بهره بردن از این کاهش ها نیاز به شناخت بسیار خوبی از کم و کاستی ها و نقاط ضعف قوانین مالی کشور ها می باشد.

 

مهاجر یا تبعیدی مالیاتی: کسی که برای فرار از پرداخت مالیات زیاد به کشوری که مالیات کمتری در آن پرداخت می شود مهاجرت  وساکن می شود.

 

بنیاد: نهاد قانونی که مانند یک شرکت فراسرزمینی  فعالیت می کند ولی تضمین کننده شفافیت نیست. بنیاد ها در پاناما تابع پرداخت مالیات نیستند. به این ترتیب نام های به دریافت کنندگان پول افشا نمی شوند. در پاناما  بنیاد ها گزارش مالی نمی دهند.

 

تقلب مالیاتی: استفاده از ابزار غیر قانونی برای کاهش پرداخت مالیات و به نوعی فرار  از پرداخت می باشد. به این ترتیب که سرمایه ها را به یک کشور دیگر فرار می دهند، بدون اینکه نهاد های مالیاتی کشور خود را در جریان بگذارند.

 

هولدینگ: به شرکت هایی گفته می شود که تنها فعالیت آنان خرید سهام در یک شرکت دیگر می باشد. بخش مهمی از این شرکت ها در به دلیل مالیات پایین در کشور لوکزامبورگ گردآمده اند.

 

واسطه های مالی یا دلالان: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که نقش رابطه میان مالکین واقعی سهام و شرکت های فراسرزمینی یا عامل دارنده نشانی را بازی می کنند. مانند دفتر مشاوره حقوقی  موساک- فونساک در پاناما. در این موارد نقش واسطه توسط  یک وکیل امور مالی،  یک مدیرصندوق  سرمایه گذاری و یا یک بانک ایفا می شود.

 

بهشت مالیاتی : به کشور هایی که برخی از مالیات ها در آنان بسیار پایین است و به نوعی مالیاتی در کار نیست بهشت مالیاتی گفت همی شود. در این کشور ها روش های  پنهانکاری برای مالکین حساب ها و شرکت ها فراهم آورده می شود.

 

دروازه آزاد- منطقه آزاد: مناطقی هستند که می توان اموال را بدون پرداخت مالیات گمرکی به امانت گذاشت.  برای نمونه شماری آثار هنری در بندر آزاد شهرژنو در سوئیس انبار شده اند.

 

نام قرضی: کسی که به نام شخص دیگری سهامدار یا اداره کننده یک شرکت می شود. استفاده از نام قرضی، موجب پنهانکاری هویت سهامدار واقعی می شود.

 

وکالت نامه : اجازه و اختیار دادن به یک شخص حقیقی یا حقوقی که در یک شرکت فراسرزمینی  به نام دیگری  حضور پیدا کند. کسی که وکالت نامه از شخصی دارد، دارای حقوق همان شخصی است که به او وکالت داده است. بنابراین می تواند شرکت را اداره کند وبدون هیچ مانعی قرار داد ها را امضاء می کند و یا به خرید تولیدات مالی اقدام می کند. او همچنین می تواند به نام موکل حقیقی و حقوقی خود وام بگیرد و یا وام بدهد.

 

شرکت های صدفی: شرکت های هستند که قبلاً به  ثبت رسیده اند  ولی فعالیتی ندارند و مانند یک صدف تو خالی! می باشند. از این شرکت ها برای پنهان کردن حساب های بانکی شرکاء  یا سرمایه گذاران استفاده می شود.

 

شرکت های صوری: شرکت های ساختگی هستند که به هدف  پنهان کردن  مبادلات مالی دیگر شرکت ها ایجاد شده اند.

 

شرکت های آفشور یا فراسرزمینی: شرکت های فرا سرزمینی معمولاً برای داشتن یک نشانی و بهره مند شدن از مزایای مالیاتی در کشور هایی که به بهشت مالیاتی معروفند ثبت می شوند.

 

شرکت های معتمد - شرکت هایی با ساختار ویژه عملیات مالی هستند که اداره کننده مسائل مالی مشتریان خود می باشند. این شرکت ها بطور موقت اموال و پول اشخاص حقیقی یا حقوقی را در اختیار دارند و ملزم به اجرای احکام و خواست های قانونی موکل خود می باشند.

پنجم آوریل 2016

 http://www.farhangiran.com/content/view/10086/58

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فرامرز دادرس

فهرست مطالب فرامرز دادرس در سایت پژواک ایران 

*تاًخیر در ورود شرکت های خارجی به بازار ایران
*سرپیچی ماًمور سیا از دستورات، باعث پیروزی کودتا در ایران شد
*مشتری اسرار آمیز بوئینگ یا معاملات پشت پرده ایران و آمریکا
*حمله موشکی ایران به داعش، بیم هاو امید ها
*منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟
*افشای سیاست تازه دولت ترامپ در ایران
*دولت سایه خامنه ای ، ایجاد روزی یک بحران برای حسن روحانی
*در ایران مردم اقتصادی فکر می کنند نه سیاسی
*رابرت لوینسون، پرونده تازه ای علیه جمهوری اسلامی
*ایران در محاصره آمریکایی‌ها
*حزب الله لبنان؛ دیروز، امروز
*شلیک موشک هرمز به افتخار اسرائیل
*سیصد شرکت فرانسوی در تکاپوی حضور در ایران
*نگاهی به عملیات آخوندک
*نتانیاهو خود را سخنگوی اعراب نامید
*چه کسی اقامت خمینی را در فرانسه تمدید کرد
*شاه پیش از انقلاب خود را بازنده اعلام کرد
*جنگ پنهان آمریکا و روسیه بر سر انتخابات فرانسه
*موشک کوچکی برای محک زدن ترامپ
*ایران در گزارش تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا
*دو گزارش متفاوت
*ایران بهشت شرکت های فرانسوی
*علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی!
*جهان درانتظار آینده تاریک
*مرگ رفسنجانی، اشک تمساح بر جسد کوسه
*ترکیه درآتش تروریسم ،ضعف های امنیتی ترکیه
*سفر رئیس نیرو های شبه نظامی حشدالشعبی عراق به مسکو
*ارتش ترکیه، شاخ شکسته ناتو
*مذاکرات پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی، آخرین شانس رژیم آیت الله ‌ها
*پایگاه هوایی همدان، روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند
*زنان تروریست اسلامی، چالش تازه دستگاه های امنیتی غرب
*چگونگی کار هسته های خفته تروریستی داعش در جهان
*طرح جمهوری اسلامی برای موازی سازی ارتش سوریه
*رئیس سازمان سیا، پشتیبانی از روحانی یا بوسه مرگ
*سازمان های اطلاعاتی فرانسه، باور نکردنی ولی واقعی
*یک ترک تبار و یک الجزایری تبار قاتلین کشیش فرانسوی
*ماجرای مسجد شهر نیس فراموش نشود
*افشاگری یک پلیس سابق داعش درباره ترکیه
*چگونه لاروسی عبدالله، مسئولین امنیتی فرانسه را فریب داد ؟
*عمر متین قاتل باشگاه اورلاندو، حفره امنیتی در یک شرکت اسرائیلی تبار
*ستاد اجرایی فرمان امام در اروپا به دنبال چه می گردد؟
*حکومت بحرین در بزنگاه تاریخی
*بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما
*اوراق پاناما، افشای بزرگترین فساد تاریخ جهان
*نسل سوم مهاجرین، ستون پنجم داعش در اروپا
* سپاه پاسداران؛ هوانیروز یا هواسرکوب !
*لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها ربود
*حضور عربستان سعودی در کنفرانس ناتو
*رقابت کودکانه و خطرناک نیروهای دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارس
*یمن، جنگی که قرار بود ده روز بطول انجامد
*عضو بلند پایه حزب الله با اجازه پوتین به شهادت رسید
*شکار سرداران سپاه درسوریه و شکار امرای قطر درعراق
*فرانسه پس از کشتار های پاریس
*فرانسه و مشکلات امنیتی آن
*دستگیری احمد ابراهیم المُغَسِل و جمهوری اسلامی
*دلایل نگرانی آمریکا و اسرائیل از موشک های اس-300
*توهم و توهم فروشی در سیاست
*کاپیتولاسیون اتمی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد
*جزییات حمله تروریستی به یک تاسیسات صنعتی در لیون فرانسه
*ژاندارم شیعه خلیج فارس ، ایران و آمریکا در مسقط به دنبال چه می باشند؟
*از کشتی ابن سینا تا ایران شاهد، جنگ بر سر سیادت دریایی
*امنیت اعراب در برابر شناسایی اسرائیل!
*شکست عربستان در یمن
*ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان
*جمهوری اسلامی و اسرائیل، نفرت و تجارت
*اسرائیل در برابر مسئله فلسطین به بن بست رسیده است
*دنیای زیر زمینی غزه، نتیجه ضعف نهاد های اطلاعاتی اسرائیل است
*آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا
*سلطان قابوس، پلی میان ایران دوستی و سیاست انگلیسی ها
*میانجی گری علی خامنه ای میان حسن روحانی و سران سپاه
*دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا
* حقوق بشر نسبی محکوم است