گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
تقی روزبه

 
بالأخره گزارش آژانس پیرامون فعالیت های گذشته هسته ای ایران انتشاریافت: از چالش بزرگی که حدود 13 سال با برانگیختن ظن جهان و  قدرت های های بزرگ نسبت به سوگیری و ماهیت فعالیت هسته ای ایران به قصدتسلیحات هسته ای، آن را به یکی از کانون های داغ و خطرناک مناقشات جهانی که گاهی تا لحظه حمله نظامی به کشور و یا به تأسیسات هسته ای و زیرساخت ها هم پیش رفت، تبدیل ساخته بود.
 
 چنان که بر طبق گزارشاتی مستند و افشاء شده، دولت اسرائیل لااقل دوبار در آستانه حمله نظامی به تأسیسات ایران بوده است که در آخرین لحظات به دلیل اختلافات داخلی و مخالفت ارتش و نیروهای امنیتی و حتی کارشکنی آن ها به دلیل پی آمدهای نامشخص اش منتفی شده است. پروژه ای که رژیم از آن به عنوان حماسه هسته ای یادمی کرد. با این همه بهاء و تاوانی که مردم ایران بابت آن پرداختند (و البته هنوز هم می پردازند و خواهند پرداخت) بسیارکلان و کمرشکن بود. ابعادتحریم ها و انزوا چنان جهانی و سنگین و گسترده بود که همه ابعاد و پی آمدهای آن در به باددادن امکانات و ظرفیت های رشد در حوزه های گوناگون، به ویژه با پنهان کاری قابل درک رژیم از آن ها، قابل محاسبه نیست. فقط یک قلم آن به قول نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس، روزانه بالغ بر 250 میلیاردتومان تخمین زده شده است!.
اگر این رقم بزرگ را بر روزهای تحریم ضرب کنیم، با یک عددنجومی باورنکردنی و سرگیجه آوری مواجه خواهیم شد*. حیف و میل اموال مردم در بزرگترین دوره درآمدنفتی کل تاریخ یران، که این روزها گوشه هائی کوچک از آن در افتضاح دادگاه بابک زنجانی، که تحت عنوان به اصطلاح دورزدن تحریم ها صورت گرفته است، تنها در حکم نمایان شدن نوک کوه یخی است که بدنه آن کل سیستم و تمامی تاروپودهای آن را در بر می گیرد. بر طبق گزارش آژانس فعالیت های معطوف به ساختن بمب اتم در حوزه های گوناگون به شکل هماهنگ و هدفمندی جریان داشته است که در سال 203 متوقف شده و سپس بطورجزئی تا سال 2009 ادامه یافته است. گو این که این فعالیت ها از چهارچوب کسب مهارت و توانمندی های فنی و مطالعاتی و امکان سنجی و کسب تجربه و آمادگی و استخدام کارشناس و... فراتر نرفته است. برنامه رژیم به طورکلی دست یابی به توان تولیدبمب در پوشش فعالیت های دو منظوره بوده است که آژانس در مواردی عدم تطابق و تناقضات و متعارف نبودن چنین فعالیت هائی را کشف و گوشزد کرده است. در موردپارچین هم آژانس به وجود محفظه شلیک و ساخت و سازهای آن که توسط ماهواره ها عکس برداری شده اشاره می کند، اما به دلیل ساخت و سازها و تخریب بعدی آن نقطه قادر به راستی آزمائی نبوده است.البته ایران در گزارش خود زیربار وجود چنین محفظه ای که عکس های ماهواره ای آن را لو داده اند نرفته است.
 
رژیم در  تلاش برای نفی آن خود با گرفتن عکس ماهواره ای، مدعی شده که عکس های ارائه شده به آژآنس واقعی نبوده اند که البته آژانس با استناد به عکس  های ماهواره دیگر که ربطی به آمریکا هم نداشته هم چنان بر صحت وجودمخزن تأکید کرده است. اما در نمونه برداری ها نشانی از تشعشات هسته ای دیده نمی شود. آژانس در جمع بندی خود تضمینی در مورد عدم وجودفعالیت های اعلام نشده نمی دهد.
 البته برای طرف های مذاکره با ایران به ویژه آمریکا در این گزارش چیزتازه ای که آن ها از آن بی خبر بوده باشند وجود ندارد. همانطور که جان کری گفته است دولت آمریکا هیچ گاه در طی این مدت تردیدی در مورد آن چه که آژانس اکنون گزارش کرده، جنبه نظامی فعالیت هسته ایران، نداشته است. برای آمریکا مسأله اصلی کنترل کامل این فعالیت ها از این به بعد است. در حقیقت آن چه که در این میان تازگی دارد، همانا اعتراف و تصدیق آن ها توسط جمهوری اسلامی در اسنادی است که بر طبق توافق نقشه راه به آژانس داده است.
 
سه نکته دیگر هم در این رابطه قابل ذکراست. یکی آن که این گزارش در شرایطی انتشارمی یابد که دولت آمریکا و دیگرمذاکره کنندگان بر طبق توافق برجام تصمیم به بستن پرونده هسته ای ایران دارند و بهمین دلیل به نحوی خواهان عدم سخت گیری آژانس و ارائه گزارش مناسبی برای عادی سازی و حل و فصل پرونده ایران و خروج از نظارت فوق العاده آژانس بودند. چنان که جان کری گفته است مسأله مهم برای ما آینده و کنترل و نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت ایران است، نه گذشته ای که خود هم برآن واقف بوده اند. به همین دلیل گزارش سازمان انرژی هسته ای چنان تنظیم شده است که این پرونده بسته شود. در حقیقت دستاوردکنترل همه جانبه بر فعالیت هسته ای ایران و حفظ اهرم هائی چون امکان بازگشت تحریم ها هر زمان که ایران تخطی کند و از بین بردن یا خارج کردن اورانیوم انباشته شده به بیرون از کشور، کنترل غنی سازی با علظت اندک و اندازه معین، اجرای پروتکل الحاقی که امکان بازرسی در هر زمان و مکان را به آژانس می  دهد و.... چنان مهم بوده اند که هیچ گاه دولت آمریکا و متحدین اش آن را به خاطر تخطی های گذشته رژیم در معرض خطر قرار نمی دادند.
 
نکته دیگر آن که رژیم علیرغم توافقات برجام، نگران پی آمدهای اعتراف به فعالیت هائی بود که پس از مدت 13 سال ناچار به پذیرش آن ها شده بود. بهمین دلیل نگران گزارش آژانس بود و اجرای بخش های مهم تعهدات برجام مثل اجرای از بین بردن اورانیوم و یا از کارانداختن سانتریفوژهای فعال و یا تدارک مناسب برای سترون سازی آب سنگین اراک را موکول به انتشارگزارش آژآنس و نتیجه آن کرده بود تا اگر گزارش منفی باشد، آتوهای مهم چانه زنی خود را از دست ندهد. نمونه های دیگری از حساسیت و ابعادنگرانی رژیم به چگونگی گزارش آژانس و طرف های مذاکره را می توان در سخنان تندعراقچی و شمعخانی خطاب به آژانس و قدرت های مذاکره کننده مشاهده کرد که پیش از انتشارگزارش علنی به آژانس و دولت های مذاکراه کننده هشدار می دادند که اگر پرونده هسته ای ایران از حالت فوق العاده خارج نشود، مفادبرجام را اجراء نخواهد کرد. که البته پس از انتشار و واکنش مثبت آمریکا نسبت به آن و شروع حذف تحریم ها در آینده نزدیک، عراقچی و سایردست اندرکاران رژیم هم خرسندی خود را  نسبت به این گزارش که می تواند پرونده هسته ای ایران را عادی کند ابراز داشتند. چرا که به قول معاون کمیسیون امنیت مجلس ایران، رژیم از گردنه خطرناکی عبور می کرد!
 
نکته سوم هم در این باره صحبت های قبلی و غیرمنتظره رفسنجانی بود* که پیش از گزارش آژآنس نه فقط صراحتا به قصدحاکمیت برای ساختن بمب هسته ای در گذشته اعتراف کرد بلکه خود مسئولیت آن را در دوره ریاست جمهوری اش تقبل کرد و حتی گفت که تلاش کرده  بود که در مسافرت به پاکستان با عبدالغدیرخان دیدارکند. او به این ترتیب کوشید تا پای خامنه و سپاه و ... را به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا و عاملان فعالیت هسته ای از ماجرا بیرون بکشد، تا حرمت فتوای حرام بودن فعالیت هسته ای او را که دروغ بودنش عریان شده بود، حفظ نماید. در عین حال افتخارحماسه هسته ای ناکام مانده را بنام خود ثبت و ضبط کند. هرچه  که باشد او در گذشته هم با افتخار از بمب هسته ای اسلامی ( بمب کشورپاکستان) دفاع کرده بود که حسرت یک ایران اسلامی هسته ای هنوز هم بردل وی باقی مانده است. درعین حال او در این مصاحبه توافق شده در بالاترین سطوح قدرت، که متعاقب ارائه اسناد و اعترافنامه رژیم به آژانس و در آستانه بررسی و انتشارآن توسط آژانس صورت گرفت، با تأکید بر آن که توان بالقوه تولیدهسته ای ایران برای آینده هم همچنان محفوظ است کوشید که از وزن و رسوائی یک عقب نشینی بزرگ از حماسه هسته ای، پس از آن همه ادعاها و هزینه های نجومی مالی و اقتصادی و سیاسی بکاهد. هرچه که باشد او حفظ موقعیت موجودخود در برابر فشارسنگین رقبا را که حتی به تهدیدخانواده و دستگیری فرزندانش هم منجر شده است، مدیون این گونه خدمات بی ریا به نظام و خامنه ای در سربزنگاه های مهم است.
 
2015-12-05-  1394-09-14
 
 
*- گزارش کامل آژآنس:
 
 
 
*- نوشته زیر همان موقع به تشریح دلایل رویکردرفسنجانی پرداخت. گزارش اخیرآژانس صحت آن ارزیابی را موردتأیید قرار می دهد:
 
اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت، و دلایل این اعتراف؟
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2015/10/blog-post_28.html#more *-

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل!
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات»
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم!
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
*موسیقی به دار!‏
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند»
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق!
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن!
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق!
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو!
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر!
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی!
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند!
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط!
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی!
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها!
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم!
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد!
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟!
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی»
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها!
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای!
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم!
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن!
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها!
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی!
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد!
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟!
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط!
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی!
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی!
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟!
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟!
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید!
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟!
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟!
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم!
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
*خودکامگی در اوجی تازه!
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟!
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است!
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم!
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی!
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست!
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم!
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی!
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی!
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی»
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی
*خاورمیانه و بحران زایمان!
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید!
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!
*جنبش لغواعدام و گام های تازه!
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان!
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!*
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم!
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه!
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!
*پرده برداری از یک هیولای واقعی!
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ!
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»!
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی!
*آن چه که در صد روزاول روشن شد!
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن!
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید!
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها!
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای!
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها!
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!
*یک پیروزی دیگر!
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک!
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
*بحران بازتولید و کابینه نجات!
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!
*نقش شبح تحریم در"انتخابات"
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"!
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش!
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟
*در پاسخ به دو انتقاد
* سازها راباید دوباره کوک کرد!
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»!
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟!
*درددل حضرت آقا!
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد:
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط!
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!
*منشورها و بازارمکاره سیاست!
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
*طناب دار بر گلوی دموکراسی!
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ *
*یک استدلال و هزار اما و اگر
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!
*چگونه سالی ؟!
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت!
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد!
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید»
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است!
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی!
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره!
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش!
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟!
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
*میراث خمینی برای جانشینان خود
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی!
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
*جنبش با کدام گفتمان ؟
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان
*یک نافرمانی باشکوه!
* آزمون جنبش زنان درمقابله با
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب!
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی!