ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان
فرامرز دادرس

در پانزدهم فوریه 2015، مؤسسه گلوبال فایر پاور، یک طبقه بندی تازه از توان نیرو های نظامی کشور های جهان منتشر کرد. در این گزارش ارتش های صد و بیست و شش کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته اند، در این میان ایران از نظر کلی در رده بیست و دوم قرار دارد. برای تهیه این گزارش  پنجاه عامل در نظر گرفته شده تا دستکم بتوان نمودار توان نظامی هر کشور را به درستی و بیطرفانه ترسیم کرد. در این بررسی از احتساب توان اتمی کشور های دارنده سلاح هسته ای خودداری شده و تنها نیروی های نظامی کلاسیک کشور ها در نظر گرفته شده اند.عوامل جغرافیایی و سیاسی در مناطق گوناگون جهان در نتیجه بررسی ها مؤثر بوده اند.

 

در این رده بندی شمار سلاح های موجود در کشور ها تنها فاکتور توان نظامی به حساب نمی آیند بلکه وابستگی به منابع طبیعی، بهره برداری و تولید هر کشور در نظر گرفته شده اند.

در این گزارش کشور هایی که به ساحل آبی دسترسی ندارند به دلیل نداشتن نیروی دریایی از شرکت در رده بندی محروم نشده اند و یا امتیازی از دست نداده اند ولی در عوض قدرت های دریایی بزرگ جهان که ظرفیت ناوگان های آنان به اندازه کافی نمی باشد در رده بندی امتیازاتی از دست داده اند. سلامت و شکوفایی اقتصادی هر کشور در نظر گرفته شده ولی شهرت برتری نظامی و سیاسی کنونی چند قدرت جهان در این گزارش به حساب نیامده است.

 

رده بندی کلی نیروی های نظامی ده کشور نخست در جهان

1- آمریکا 2- روسیه 3- چین 4-هند5- بریتانیا 6- فرانسه 7- آلمان 8- ترکیه 9- کره جنوبی 10- ژاپن به ترتیب رتبه اول تا دهم را دارا می باشند.

اسراییل در رده دوازدهم جای دارد. ایران در رده بیست و دوم و عربستان سعودی در رده بیست و پنجم این جدول قرار گرفته اند.

 

 

 

بودجه نظامی بر پایه میلیارد دلار

از نظر بودجه نظامی به ترتیب کشور های: 1- امریکا 2- چین 3- روسیه 4- عربستان سعودی 5- بریتانیا 6- ژاپن 7- هند8- آلمان 9- فرانسه 10- ایتالیا، در رده یکم تا دهم می باشند. آمریکا با ششصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در رده یکم، چین با صد وبیست وشش میلیارد دلار در ردیف دوم و روسیه با هفتاد و شش میلیارد و ششصد میلیون دلار در رده سوم قرار دارند.

 

بودجه نظامی آمریکا برابر با مجموع بودجه نظامی دوازده کشور پس از خود در رده بندی می باشد. بودجه نظامی آمریکا بیش از نود و هفت برابر بودجه نظامی ایران است. ایران از نظر بودجه نظامی با شش میلیارد و سیصد میلیون دلار در رده بیست و سوم قرار دارد.

عربستان سعودی با  پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و سی میلیون دلار در رده چهارم این جدول جای گرفته است، این بودجه نه برابر بودجه نظامی ایران می باشد.بودجه نظامی اسراییل با پانزده میلیارد دلار در رده پانزدهم قرار دارد و دو برابر و نیم بودجه نظامی ایران می باشد.

 

شمار نیرو های نظامی هنگام بسیج همگانی

در این رده بندی چین با بیش از ششصد میلیون تن در رده یکم جای دارد و به ترتیب: 2- هند 3- آمریکا 4- اندونزی5- برزیل 6- پاکستان 7- روسیه 8- ژاپن 9- ویتنام 10- ایران قرار دارند. ایران با بیش از سی و نه میلیون تن در رده دهم این گزارش قرار دارد و آمریکا با بیش از صد و بیست میلیون تن د ر رده سوم می باشد. عربستان سعودی با بیش از سیزده میلیون در رده بیست و دوم و اسراییل با نزدیک به سه میلیون در رده بیست و نهم جدول قرار دارد.

 

 

نیروی های زرهی

در این رده بندی روسیه با بیش از پانزده هزار و پانصد تانک در رده نخست جای دارد و به ترتیب چین با نه هزار و صد و پنجاه، و آمریکا با هشت هزار و سیصد و بیست و پنج تانک در رده های دوم و سوم قرا دارند.

ایران با داشتن دوهزار و چهار صد و نه تانک پس از پاکستان در ردیف دوازدهم جای دارد.اسراییل با سه هزار و هشتصد و هفتاد دستگاه تانک در ردیف هفتم قرار گرفته است و عربستان سعودی با هزار و نود و پنح دستگاه در رده پانزدهم جای دارد

 

 

نیروی های هوایی

آمریکا با بیش از سیزده هزار هواپیما در رده یکم جای دارد و به ترتیب روسیه با سه هزار و هشتاد و دو فروند و چین با دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت فروند هواپیما د ررده های دوم و سوم جای دارند. ایران با چهار و صد و هشتاد و یک فروند در رده بیستم جدول و اسراییل با شصد و هشتاد فروند در ردیف شانزدهم این جدو ل قرا رگرفته اند. عربستا ن سعودی با شصد و پنجاه و دو فروند در جایگاه هفدهم این رده بندی قرار دارد.

 

 

نیروی های دریایی

در این رده بندی چین با پانصد و بیست فروند شناور نیروی دریایی خود در رده یکم جای دارد و سپس آمریکا با چهار صد و هفتاد و سه شناور د ر رده دوم، و ایران پس از آمریکا  با سیصد و نود و پنج شناور در رده سوم این جدول جای گرفته است.

1- چین 2- آمریکا 3- ایران 4-روسیه 5- سوئد 6- مصر 7- اندونزی 8- هند 9- ایتالیا 10- کره جنوبی  11- ژاپن 12- فرانسه 13- ترکیه 14- اسراییل 15-برزیل

 

 

در این طبقه بندی صد ها قایق تند روی مسلح به موشک ایران در خلیج فارس در ردیف شناورهای جنگی گنجانده شده اند.اسراییل با صد و ده شناور در رده چهاردهم و عربستان سعودی با پنجاه و پنج شناور در رده بیست و پنجم این طبقه بندی قرار دارند.

در این رده بندی آلمان با هشتاد و دو فروند شناور در رده هیجدهم می باشد و بریتانیای کبیر! با  شصت و شش شناور خود در ردیف بیست و دوم این طبقه بندی جای گرفته است. این گزارش نشان می دهد که قدرت های بزرگ دریایی اروپا در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بطور محسوسی از توان نیرو های دریایی خود کاسته اند و در عوض به توان نیرو های هوایی و موشکی خود افزوده اند.

 

نیرو های اتمی

د رپایان نتیجه مهمی که از این رده بندی به دست می آید نشان می دهد که چهار کشور؛ آمریکا، چین، روسیه وهند هم اکنون قدرت برتر نظامی جهان هستند و هر چهار کشور مجهز به سلاح اتمی می باشند. ارتش کره شمالی در رده بندی کلی این گزارش در ردیف سی وششم قرار دارد ولی در رده بندی کشور های مجهز به سلاح اتمی در رده نهم قرار می گیرد.

 

 

ایران در رده بندی کلی این گزارش در رده بیست و دوم قرار دارد. اگر ایران به گروه کشور های دارنده سلاح اتمی بپیوندد می تواند درمیان ده نیروی نظامی برتر جهان مجهز به سلاح اتمی، در ردیف نهم بر جای کره شمالی تکیه زند.

 

بیستم فوریه 2015

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فرامرز دادرس

فهرست مطالب فرامرز دادرس در سایت پژواک ایران 

*تاًخیر در ورود شرکت های خارجی به بازار ایران
*سرپیچی ماًمور سیا از دستورات، باعث پیروزی کودتا در ایران شد
*مشتری اسرار آمیز بوئینگ یا معاملات پشت پرده ایران و آمریکا
*حمله موشکی ایران به داعش، بیم هاو امید ها
*منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟
*افشای سیاست تازه دولت ترامپ در ایران
*دولت سایه خامنه ای ، ایجاد روزی یک بحران برای حسن روحانی
*در ایران مردم اقتصادی فکر می کنند نه سیاسی
*رابرت لوینسون، پرونده تازه ای علیه جمهوری اسلامی
*ایران در محاصره آمریکایی‌ها
*حزب الله لبنان؛ دیروز، امروز
*شلیک موشک هرمز به افتخار اسرائیل
*سیصد شرکت فرانسوی در تکاپوی حضور در ایران
*نگاهی به عملیات آخوندک
*نتانیاهو خود را سخنگوی اعراب نامید
*چه کسی اقامت خمینی را در فرانسه تمدید کرد
*شاه پیش از انقلاب خود را بازنده اعلام کرد
*جنگ پنهان آمریکا و روسیه بر سر انتخابات فرانسه
*موشک کوچکی برای محک زدن ترامپ
*ایران در گزارش تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا
*دو گزارش متفاوت
*ایران بهشت شرکت های فرانسوی
*علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی!
*جهان درانتظار آینده تاریک
*مرگ رفسنجانی، اشک تمساح بر جسد کوسه
*ترکیه درآتش تروریسم ،ضعف های امنیتی ترکیه
*سفر رئیس نیرو های شبه نظامی حشدالشعبی عراق به مسکو
*ارتش ترکیه، شاخ شکسته ناتو
*مذاکرات پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی، آخرین شانس رژیم آیت الله ‌ها
*پایگاه هوایی همدان، روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند
*زنان تروریست اسلامی، چالش تازه دستگاه های امنیتی غرب
*چگونگی کار هسته های خفته تروریستی داعش در جهان
*طرح جمهوری اسلامی برای موازی سازی ارتش سوریه
*رئیس سازمان سیا، پشتیبانی از روحانی یا بوسه مرگ
*سازمان های اطلاعاتی فرانسه، باور نکردنی ولی واقعی
*یک ترک تبار و یک الجزایری تبار قاتلین کشیش فرانسوی
*ماجرای مسجد شهر نیس فراموش نشود
*افشاگری یک پلیس سابق داعش درباره ترکیه
*چگونه لاروسی عبدالله، مسئولین امنیتی فرانسه را فریب داد ؟
*عمر متین قاتل باشگاه اورلاندو، حفره امنیتی در یک شرکت اسرائیلی تبار
*ستاد اجرایی فرمان امام در اروپا به دنبال چه می گردد؟
*حکومت بحرین در بزنگاه تاریخی
*بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما
*اوراق پاناما، افشای بزرگترین فساد تاریخ جهان
*نسل سوم مهاجرین، ستون پنجم داعش در اروپا
* سپاه پاسداران؛ هوانیروز یا هواسرکوب !
*لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها ربود
*حضور عربستان سعودی در کنفرانس ناتو
*رقابت کودکانه و خطرناک نیروهای دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارس
*یمن، جنگی که قرار بود ده روز بطول انجامد
*عضو بلند پایه حزب الله با اجازه پوتین به شهادت رسید
*شکار سرداران سپاه درسوریه و شکار امرای قطر درعراق
*فرانسه پس از کشتار های پاریس
*فرانسه و مشکلات امنیتی آن
*دستگیری احمد ابراهیم المُغَسِل و جمهوری اسلامی
*دلایل نگرانی آمریکا و اسرائیل از موشک های اس-300
*توهم و توهم فروشی در سیاست
*کاپیتولاسیون اتمی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد
*جزییات حمله تروریستی به یک تاسیسات صنعتی در لیون فرانسه
*ژاندارم شیعه خلیج فارس ، ایران و آمریکا در مسقط به دنبال چه می باشند؟
*از کشتی ابن سینا تا ایران شاهد، جنگ بر سر سیادت دریایی
*امنیت اعراب در برابر شناسایی اسرائیل!
*شکست عربستان در یمن
*ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان
*جمهوری اسلامی و اسرائیل، نفرت و تجارت
*اسرائیل در برابر مسئله فلسطین به بن بست رسیده است
*دنیای زیر زمینی غزه، نتیجه ضعف نهاد های اطلاعاتی اسرائیل است
*آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا
*سلطان قابوس، پلی میان ایران دوستی و سیاست انگلیسی ها
*میانجی گری علی خامنه ای میان حسن روحانی و سران سپاه
*دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا
* حقوق بشر نسبی محکوم است