طوطیانی شده ایم، گرگ هاری باید!
م. گئومات

 

این از بوالعجی های روزگار است که بر مبارزی سیاسی که مدت ده سال در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به سر برده و از جمله معدود جان به دربُردگان کشتار شهریور 1367 می باشد، تاخته می شود آنهم به دلیل افشاگریهایش!

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت        صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

چنانچه آقای ایرج مصداقی مورد هجمه دکتر سربازجو حسین شریعتمداری و شرکاء واقع می گردید بر آن حرجی نمی بود. چرا که افکندن نور افشاگری و روشنگری به درون تاریکخانه نظام جمهوری اسلامی به طور طبیعی و بدیهی موجبات پریشانی و اضطراب خفاشان لانه گزیده در آن تاریکخانۀ دهشتناک را فراهم می نماید. اما شما چرا جناب طوطیانی؟

منقد محترم در پیش درآمد مقاله خود چنین مرقوم داشته اند:« اينکه امثال من چقدر با نگاه يکسويه و با ميدان ديدی که در آن جز شلاق ، شکنجه و سرکوب نمی بيند همسو و يا مخالف باشند موضوع اين يادداشتم نيست.  ...»

برادر من! وقتی که انسان در باره موضوعی که مملو است و انباشته از خشونت و شکنجه و سرکوب و ... مطلب می نویسد، باید با کدام میدان دید به قضیه بنگرد که از نظر شما یک سویه نباشد؟ اصولاً افشاگری و ارایه مقادیری اطلاعات پنهان نگه داشته شده که دیگر میدان دید خاصی نمی خواهد! می خواهد؟

«گرچه چند بار ديده ام که در پاسخ به نقدی از خودتان با تندی و عصبيت زيادی توضيح که نه بلکه به کوبيدن مخالفتان مبادرت کرده ايد.»

هرچند نمونه ای از این گونه «کوبیدن مخالفان» را ارائه نداده اید، لاکن اگر هم درست بفرمایید، پاسخ کسانی که با قلم فرسایی و بازی با کلمات سعی در لوث نمودن واقعیات دارند را شما هر چه بنامید باکی نیست. مهم انعکاس واقعیات افشا شده است.

- پرسش اول شما:« اولين پرسشم اينست که اين انباشت اطلاعات حرفه ای و محرمانه را در خصوص اين رخداد ( به صحت يا سقم آن نظری ندارم ) با چه سازو کاری بدست آورده ايد. آيا به شما الهام شده است ( مطمئنم که آن را رد می کنيد ) و يا با استفاده از ارتباطتان با تشکيلاتی مشابه به آن دست يافته ايد؟ ... براستی می توانيد منابع چنين اخبار محرمانه ای را به عنوان يک مدعی روشنفکری بيان نماييد؟»

این را می گویند نمونه ای بارز و کلاسیک از "مغلطه" که می توان از آن در کتاب منطق استفاده نمود! شما اصل و لُب مطلب را که همان صحت یا سقم مطالب افشا شده باشد را رها کرده اید و چسبیده اید به اینکه آن اطلاعات از چه منبعی و چگونه به دست آورده شده و اینکه چرا تهمت دروغپردازی به عالیجنابان حسن روحانی و محمد جواد ظریف زده شده است! مگر شما خدای ناکرده قاضی بی دادگاه های جمهوری اسلامی هستید؟ از قضای فلکی دکتر اکبر گنجی، ناصر زرافشان و عباس پالیزدار نیز پس از افشاگری هایشان به وسیله همین چوب تکفیری که شما برداشته اید، سر و کارشان به زندان و شکنجه افتاد.  

شما را به «منابع اخبار محرمانه» چکار؟ اصلاً به شما چه مربوط است که آقای مصداقی این اطلاعات را از کجا و چگونه و با چه ترفندی گردآوری می نماید! شما اگر راست می گویید مدعی کذب بودن این اطلاعات بشوید آنهم مستند، که مهم نیز همین است و نه اینکه آن اطلاعات از کجا فراهم شده است. امام علی در 1415 سال پیش فرموده است که:« "انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال" - به گوینده سخن منگر، بلکه به آنچه می‌گوید توجه کن» امروزی ها نیز می گویند به آواز گوش فرا بده، آوازه خوان را وا بگذار. لاکن شما نه به آن فرمایش امام علی توجه فرموده اید و نه به توصیه امروزی ها. آنچه را که آقای مصداقی گفته است، ماقال، را رها نموده و پرداخته اید به خود ایشان، من قال!

و اما به گمان من جنابعالی بسیار دیر به فکر استفاده از این چنین ترفندی افتاده اید. چرا که می بایست سالها پیش مدعی آقای دکتر علیرضا نوری زاده می شدید که آنهمه اطلاعات محرمانه در مورد شخص سعید امامی و محتویات پرونده ایشان و قتل های زنجیره ای را از چه منابعی به دست آورده است؟ مطابق استدلال شما آقای دکتر نوری زاده  نیزمی بایست با سازمان های اطلاعات بین المللی همکاری می نموده باشد!

مرقوم داشته اید:« الصاق برچسب دروغپردازی به آقای ظريف و روحانی نيز از سياق و رفتار های نخ نمای همان جريانی است که بی عنايت به اقبال اجتماعی به انان جز ناسزا مصرف نمی کنند. در شرايطی که عمده مردم ما کوله بار اميد و برون رفت از بن بست هايشان را در اين مقطع از تاريخ بر پشت آقای روحانی و همکارنشان نهاده اند آيا اين نوع ناسزا گويی ها نوعی دهن کجی به مردمی نيست که شما و مجموعه همسويتان بنام آزادی و آنان به ستيز با آنها پرداخته ايد؟»

محبت کنید و زحمتی را متقبل بشوید و از جناب خواجه حافظ شیرازی بخواهید که تا اطلاعات خود را در مورد دروغپردازی های نهادینه شده در میان  مقامات جمهوری اسلامی از جمله همین آقایان روحانی و ظریف برای شما شرح بدهد و بیتی وصف حال نیز به آن اضافه نماید.

برادر من! برافروختگی شما از اینکه گفته شده آقایان ظریف و روحانی دروغپردازی می نمایند از آن واکنشهایی است که به قول عوام مرغ پخته بر روی دیس پلو زعفرانی ی روغن حیوانی زده شده نیز به آن می خندد. کدام «اقبال اجتماعی» را می فرمایید که نصیب آقایان روحانی و ظریف گردیده است؟ این "فریب اجتماعی" است و نه «اقبال اجتماعی». مگر می توان جوجه هایی همچون روحانی و ظریف که از شکسته شدن تخم یک افعی به نام ولایت مطلقه فقیه و در رأس آن سید علی خامنه ای بیرون آمده اند را کبوتر صلحی دانست برای ملت ایران! شما کجای کار ایستاده اید؟ قدری واقع بین باشید. فعلاً بختک ورشکستگی اقتصادی نفس رژیم را به شماره انداخته است. فقط اجازه بفرمایید که تا رایحه مطبوع پترودلارها دوباره به اندازه کافی به مشام آقایان برسد آنگاه ملاحظه خواهید نمود که در جمهوری اسلامی ایران دروغپردازی و فریب به کار مردم بستن یعنی چه. در رژیمی که حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای اجرای حکم حکومتی می توان واجبات دین را هم نادیده گرفت، دروغپردازی که دیگر عین صواب است و هم ثواب دنیوی دارد و هم اجر اخروی.

در ضمن چنانچه بتوانید یک حرف راست که از دهان مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی بیرون آمده و خیر و صلاح مردم و تأمین منافع ملی در آن نهفته باشد را بیابید، اعلام بفرمایید و مژدگانی دریافت دارید.

- مرقوم داشته اید:« من در جايی نيستم که به شما بگويم با تشکيلات اطلاعاتی بين المللی همکاری کنيد و يا نکنيد اما داده های ارائه شده در يادداشتتان ( فارغ از صحت و سقم آن ها ) شما را در اين راستا فعال نشان می دهد. اگر اينگونه گزيده ايد مبارکتان باشد اما در اين صورت لطفا از ادعای آگاهی رسانی به مردم و از سويی تحقير آنان که با نگاه واقع گرايانه آقای روحانی را برای خود برگزيده اند دست برداريد. ...»

بسیار جای تعجب دارد که چنین جملاتی از قلم شما بیرون تراویده است! مگر رسم روزگار این است که هر کس افشاگری می نماید باید با تشکیلات اطلاعاتی بین المللی همکاری نماید؟ اصلاً خود شما که از افشاگری آقای مصداقی برافروخته گردیده اید چرا با سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری نمی نمایید که اثبات بفرمایید نه تنها آقای روحانی و ظریف دروغپردازی نمی کنند بلکه آن بندگان معصوم خداوند از بس که راست گفته اند و در خدمت مردم ایران بوده اند و اقبال اجتماعی به آنها رو کرده، قرار است از سوی رهبر معظم به لقب "قدیس امت" مفتخر شوند!

اتفاقاً بر خلاف نظر جنابعالی، مردم ایران اگر توانسته اند پی به چهره کریه نظام جمهوری اسلامی و مقامات ریز و درشت آن و به ویژه جلادانی پنهان کار همچون مقامات قضایی ببرند از قِبَل خطاب همین گونه افشاگری های رو به سوی آنها بوده است. وگرنه در غیر اینصورت باور بفرمایید که آن دژخیمان نیز تا کنون همانند آقای روحانی و ظریف با «اقبال اجتماعی» فراوانی روبرو شده بودند!

بر آقای مصداقی خرده گرفته اید و خواسته اید که از « ادعای آگاهی رسانی به مردم و ... دست برداريد» شما نیز اندکی محبت بفرمایید و از بازی کردن نقش مدعی العموم برای مردم ایران دست بردارید.

و اما دم خروسی که از لابلای نوشته شما بیرون افتاده است:« در حافظه تاريخی مردم ما هنوز اين تجربه غم انگيز وجود دارد که نگاهی تماميت خواه و شتابزده برای کسب قدرت و بنام خلق قهرمان ايران از بهترين فرزندان اين سرزمين هزينه و در پای کرسی ديکتاتور عراق زانو زد و به همکاری برای سازمان اطلاعاتی آن رژيم سفاک تبديل شد.»

اولاً شما چرا به نام مردم ایران برکرسی قضاوت در مورد سازمانی خاص تکیه زده اید و دم از تجربه غم انگیز مردم می زنید در حالیکه مدعی هستید که آقای مصداقی مُجاز نیست که برای مردم ایران دلسوزی نموده و پرده از چهره کریه و دروغپردازیهای شبانه روزی مسئولین جمهوری اسلامی کنار بزند؟ در ثانی بد نیست بدانید که آقای مصداقی علیرغم آنکه روزی روزگاری در ارتباط با آن سازمان خاص بوده و تاوان آنرا با تحمل ده سال زندان و شکنجه پرداخت نموده است، هم اکنون از پاره ای از تصمیمات و روش های متخذه در آن سازمان آشکارا انتقاد می نماید. این واقعیت را با نیم نگاهی به سایت شخصی آقای مصداقی به وضوح درک خواهید فرمود.

در ضمن چنانچه با خواجه حافظ شیرازی تماسی برقرار نمودید مطمئن باشید که آن بزرگوار به شما خواهد گفت که جمهوری اسلامی از درون قابل اصلاح نیست. قبول ندارید؟ از جناب عقرب خندان یعنی سید محمد خاتمی ریاست جمهوری محترم بپرسید که سرانجام اشکریزان و عمامه به زمین کوبان اعتراف نمود که در نظام من در آوردی ولایت مطلقه فقیه، رئیس جمهوری چیزی در حد یک تدارکاچی نظام است. حالا اینکه از دست این تدارکاتچی جدید یعنی جناب حسن روحانی که بزرگترین دروغپردازیش همانا مدرک دکترای غیر معتبر ایشان است، چه فعل مثبتی برای مردم زیر خط فقر ایران آخوندزده بر خواهد آمد را دیگر خدا داند. چون آن عالیجناب فعلاً آفتابه به دست در حال طاهر کردن کثافتکاریهای "انرژی هسته ای حق مسلم ماستِ" رهبر معظم است. و نه رساندن خیر به مردم ایران.

اگر گشایشی هم در تنگنای اقتصادی رژیم پدیدار بشود تردید نفرمایید که چیزی نصیب مردم زیر خط فقر ایران نخواهد شد چرا که ابتدا به جیب اختلاس کنندگان سوار بر کشتی نظام سرازیر می گردد و سپس در خارج از کشور مفت چنگ بشار اسد خواهد بود و شیخ حسن نصرالله و مدرسه و مسکن سازی در عراق و لبنان و نیکاراگوئه و ساخت ضریح طلا برای امامان ... و در درون کشور یکصد میلیارد تومان برای توسعه مدارس قرآنی، ، «دولت یازدهم بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ۱۹۰ میلیارد تومان به ۵۱ شخص حقوقی غیردولتی کمک می‌کند»،  ۱۴ میلیارد تومان به سازمان تبلیغات اسلامی، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان»، ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان  به موسسات فرهنگی و دینی استان‌ها، ۶ میلیارد تومان به «بنیاد دعبل خزاعی»، ۲۵ میلیارد تومان برای «طرح زیارت» و «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه»، ۲ میلیارد تومانی به عنوان کمک مالی از دولت به بنیاد «حکمت اسلامی صدرا» که ریاست آن به عهده آیت الله محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران است، یک میلیارد تومان کمک دولتی به «جشنواره عمار» و ...  .

و آخرین پرسش این است که: شما چرا از افشاگری های آقای مصداقی در مورد مفقود شدن لوينسون مامور بازنشسته سازمان سيای آمريکا در ايران آسیمه سر گردیده اید؟

گفت و گوهاست درین راه که جان بگدازد    هرکسی عربده ای این که مبین آن که مپرس

با احترام

م. گئومات

 

ارسال به Post on Facebook Twitter Balatarin

Subscribe to comments feedنظرات (14 نوشته شد)

avatar
همشهری عین 22/12/2013 19:09:05
برای یافتن سابقه آقای عبدالحسین طوطیانی در گوگل جستجوکردم تنها سر نخی که پیدا شد دکتر عبدالحسین طوطیانی بود که استاد به زور بازنشسته سازمان تحقیقات کشاورزی است. گمان نکنم که او همان نویسنده مقاله انتقادی باشد. در هر حال جناب گئومات پاسخی شایسته به انتقاد او داده است که نیازی به شرح بیشتری ندارد. من هم تاکنون ندیده و نشنیده بودم که کسی از افشاکننده پشت پرده های رژیم ملاها انتقاد کرده باشد و خواسته باشد که منابع خبری خود ش را افشا نماید این کار آقای طوطیانی بسیار بو دار است. بد جوی هم بوی آخوند ها می دهد.
 
avatar
مهرداد 22/12/2013 19:43:08
منم مثل آقای گئومات از تعجب خشکم زد آخه مگه میشه یک آدم روشنفکر که اهل قلم هست از یک مبارز سیاسی که پنهان کاریهای نظام جمهوری اسلامی را افشا میکند و عقیده خاصی را هم ترویج نمیکنه که بخواهیم بگیم با آن عقیده و مرام مخالف هستیم با این شدت انتقاد بکنه؟؟
آقای ایرج مصداقی نه فقط به خاطر شکنجه های روحی و جسمی که توی زندان آخوندها دیده بلکه علاوه بر اون به خاطر صدها مقاله افشاگرانه خودش دین بزرگی به گردن ما ایرانی ها داره. با یک دنیا تشکر از جناب مصداقی و آقای گئومات.
 
avatar
زهره 22/12/2013 23:39:20
به نظر من از مرام مبارزاتی دور است که یک نفر به یک مبارز زندان رفتۀ شکنجه شده و از چنگال مرگ در فاجعه 67 گریخته که از زمانی که به خارج از کشور گریخته تا کنون به طور پیوسته دست به افشاگری های پر ارزش بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و جنایات آنها زده است مورد انتقاد قرار بگیرد که اطلاعات خود را از کجا به دست می آورد!؟
من چند بار مقاله انتقادی آقای عبدالحسین طوطیانی را خواندم ولی بالاخره نفهمیدم که مقصود واقعی ایشان از نوشتن این مقاله انتقادی چه میباشد. حتی نشریات هم می توانند به طور قاطع از افشاکردن منابع اطلاعاتی خودشان خودداری کنند چه برسد به یک مبارز سیاسی. حالا فرض کنیم که جناب مصداقی منابع خودش را هم فاش کرد چه چیزی نصیب جناب طوطیانی میشود؟ جر اینکه منابع اطلاعاتی جناب مصداقی سوخته و شاید هم توسط دژخیمان نظام جمهوری اسلامی دستگیر و به در زیر شکنجه و قرص های روان گردان اقرار خواهند کرد که با موساد همکاری کرده اند!؟ به نظر من اقای طوطیانس بازرنگی از نقد مطالب افشاشده توسط جناب مصداقی فرار کرده و گیر داده است به حاشیه ها.
همین مقاله جدید مربوط به تشکیلات جعلی انجمن پادشاهی که جناب مصداقی افشا کرده و همین الان در بخش مقالاه های سایت پرطرفدار گویا نیوز موجود است، یک دنیا ارزش دارد. چه بسا که جان بسیاری از فریب خوردگان این دام گذاری جمهوری اسلامی نجات داده باشد.
 
avatar
ملای فضول 23/12/2013 01:07:20
بعضی وقت ها بعضی از نویسندگان که آدم از آنها انتظار نداره یکمرتبه بند می کنند به یکی از مبارزین که کارنامه مبارزاتی او روشن و الحمدالله افتخار آمیز است حالا به هر گروه عقیدتی یی متعلق بوده باشند نمونه آن همین مقاله سخنی با آقای ایریج مصداقی است که جناب عبدالحسین طوطیانی نوشته اند. مردم جناب ایرج مصداقی را بسیار خوب میشناسند. او امتحان خود را چه در زندانهای دهشتناک رژیم ملاها و چه در خارج از کشور داده است. شما چطور آقای عبدالحسین طوطیانی؟ نگاه کنید به گروه اصلاح طلب های مثلاً به خارج گریخته!!! جان به جان آنها بکنید ناف همگی آنها را به نام جمهوری اسلامی بریده اند. از همان زمان عقد آنها و ولایت مطلقه فقیه در آسمانها بسته شده چه در ایران باشند چه در مکان امن خارج از کشور. یک دسته از آنها حتی از گوشه سلول های زندان خودشان نظام اسلامی پیام برداشته شدن تحریم ها را برای اوباما و 5+ 1 میفرستند حالا چطوری از گوشه سلول در زندان مخوف اوین اینکه نامه نگاری میکنند بماند. آدم نمیدواند اسم این کار آنها را چه بگذارد. جز اینکه بدجوری عاشق سینه چاک رهبر معظم هستند. کاش نظامی گنجوی زنده بود و یک دیوان جمع و جوربه سبک لیلی و مجنون در مورد سرکذشت عشق سوزان این دسته از اصلاح طلبان به ولایت مطلقه فقیه و رهیر فرزانه اش می سرود. من کاملاً موافق جوابیه جناب گئومات هستم.
 
avatar
سید ضد انقلاب 23/12/2013 02:31:18
از خواند انتقاد آقای عبدالحسین طوطیانی دستگیر من شد که ایشان به شدت با سازمان مجاهدین خلق ایران زاویه دارد. بجوری هم زاویه دارد اگر به یک انسان مبارز مشهور مثل جناب ایرج مصداقی تاخته است فقط برای دق دلی خالی کردن بودن است مثلاً خواشته که ایشان را ضایع کند همانطور که جناب گئومات از حافظ اسم برده حافظ در این مورد می گوید
عرض خود میبری و زحمت ما میداری
 
avatar
حسین 23/12/2013 04:46:10
اینکه کسی سابقه مبارزاتی داشته باشد از هر نقدی مصونیت پیدا کند مورد ایراد اس . همین روحیه مجسمه سازی در فرهنک ماست که مولد دیکتاتوری می شود/ انتقاد آقان طوطیایی و گئومات هر کدام مشانه ای از رفتار های مدنی هستند. اما تماشاچیان گاه از بازیکن ها داغ ترند. با اتهام و اهانت که نباید احساس هایمان را بیان کنیم
 
avatar
amir 23/12/2013 04:54:48
دم خروس کاملن در به اصطلاح نقد طوطیانی پیداست انچه استاد یادش داده است میگوید
 
avatar
رجب 23/12/2013 05:50:41
چقدر بد و ناخوشایند میباشد که آقای عبدالحسین طوطیانی از یک شخص زندان رفته و شکنجه شده که بدون خستگی بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکند ایراد گرفته که اطلاعات خودش را از کجا بدست میاورد تازه به اقای طوطیانی برخورده است که چرا نسبت دروغپردازی به حقه بازها و شارلاتان هایی مثل روحانی و ظریف داده شده شما هرگز هرگز از یک آخوند نمیتوانید انتظار داشته باشید که به نفع ملت ایران کاری انجام بدهد. چون وقتی در نهایت بین منافع اسلام عزیر آنها و منافع ملی ایران برخورد ایجاد شود آخوندها بدون تردید اسلام را انتخاب خواهند کرد. اگر این آخوند ها تا 50 سال دیگه بر سر قدرت بمانند دیگر نه از ایران خبری خواهد بود و نه از ایرانیت. آنقدر پررو وقیح خواهند شد که در کمال بیشرفی مقبره کورش و تخت جمشید را هم صاف خواهند کرد و جایشان مسجد و مصلا میسازند. مگر سید علی خامنه با دیدن تخت جمشید انهم از توی هواپیما نگفت که دیدن خرابه های کاخ این که شاه ها در انسان احساس انزجار ایجاد میکند. اگر تاریخ مصر باستان را مردم میتوانند در موزه ها و بازدید از خرابه آثار تاریخی فراعنه ملاحظه کنند متاسفانه و بدبختانه ملاها تا 50 سال دیگر در ایران نه چیزی در موزه ها باقی میگذارند و نه هیچ آثار تاریخی در روی زمین. ایران تبدیل میشود به یک مصلای بزرگ. همین دیروز تصویب کردند که 20 مصلای بزرگ در شهرهای بزرگ ایران بسازند. برکندن آخوند از قدرت فقط و فقط به نیروی قهرآمیز میسر است و بس. اصلاحات و این شعارها همه اش کشک است.
 
avatar
سهراب سرخ 23/12/2013 07:35:06
وقتی جمهوری اسلامی ثروت مردم بیچاره ایران رو خرج دین اسلام خودشان و حاشیه های آن میکند انگار که پول ایران را داده تریاک کشیده و دودش را داده به سمت مردم ایران چون دین چیزی نیست جز یک ماده مخدر که آخوندها مردم را با آن به خودشان جذب میکنن و نشئه میکنند. جناب گئومات ذوق بخرج داده و عنوان با مسمائی برای مقاله خودش انتخاب کرده چون مخاطب او آقای طوطیانی است. اصلن اپوزیسیون خارج از کشور بجز معدودی مابقی مثل طوطی فقط یک مطلب را تکرار میکنند و فقط حرف میزنند از عمل جدی خبری نیست در حالیکه آخوند جماعت خودش استاد حرافی و مغلطه است هیچکس در لفاظی حریف آخوند ها نمیشود. آخوند فقط معنی پس گردنی را میفهمد و زبان اردنگی و توسری.
 
avatar
فیروز 23 hours 27 minutes ago
اگر کسی از بین کاربران جناب عبدالحسین طوطیانی را میشناسد و سوابق نویسندگی یا مبارزاتی یا اپوزیسیونی ایشان را میداند لطفاً ما را هم خبر کند.
 
avatar
اردشیرملی 20 hours 23 minutes ago
اقای امیر و حسین سلام. من دوباره نوشته بالا را به دقت خواندم در هیچ کجا جناب گئومات نگفته و ادعا نکرده که هر کس سابقه مبارزاتی دارد از نقد مصون است بلکه چند بار تأکید کرده که چرا نفس اففشاگری مورد انتقاد قرار داده شده و اینکه اقای طوطیانی خواسته است که منابع اطلاعاتی اقای مصداقی اعلام شود ایراد گرفته است که به نظر من انتقاد جناب گئومات کاملا درست و اصولی است. دقت کنید که در مقاله بالا نوشته شده «تاخته می شود آنهم به دلیل افشاگریهایش» و یا «اصولاً افشاگری و ارایه مقادیری اطلاعات پنهان نگه داشته شده که دیگر میدان دید خاصی نمی خواهد! » اگر آقای طوطیانی از دیدگاههای سیاسی و نقطه نظرهای ایدئولوژیکی جناب مصداقی انتقاد کرده بود جای ایرادی نبوده و دست بر قضا بسیار هم خوب بود تا در یک بحث و جدل واقعیت روشن شود ولی اصل ایراد کار آقای طوطیانی این است که به قول جناب گئومات اصلاً کاری به مطالب افشاشده نداشته و گیر داده است به اینکه منابع اطلاعاتی جناب مصداقی باید اعلام شود و سازمان مجاهدین اینطور است و آنطور است
بله اقای حسین! اگر داور یک مسابقه ناداوری کند باید هم تماشاگران داغتر از بازیکنان باشند چون بازیکنان در درون زمین تابع نظر سرمربی و سرپرست تیم هستند ولی تماشاگران قید و یندی ندارند.
شما دو هموطن نیز به جای طعنه و گوشه کنایه زدن بهتر است با ذکر نمونه از نوشته بالا، ایرادات را بازگو کنید و از کلی گوئی های حاشیه ای بپرهیزید
 
avatar
خروس لاری 18 hours 34 minutes ago
اقای امیر خودتان هم میدونید که نه ایرج مصداقی نیاز به دیکته کردن مطلبی به گئومات داره ونه گئومات نیازی به دیکته نوشتن. هر دو تای این فرهیختگان به قدر کافی توانائی نوشتن و استدلال دارند که این وصله ها که نوشته اید بهشون نچسبه. گئومات سالیان درازی است که هر جا در مقالات بی انصافی ببیند نقدی روی اون مینویسه. مثلاً جواب به مسعود بهنودجواب به خانم لیلا سامانی ، پاسخ به سردار اخراجی سپاه، ، جوابیه به آقای مهدی هاشمی مبارز عرب خوزستانی و غیره یعنی میفرمائید که همه اینها به گئومات دیکته شده بوده؟
شما به جای انگ زدن به گئومات مناسب تر بود که یک پاسخ منطقی مینوشتن بر اساس اونچه که در مقاله طوطیانی اقای گئومات نوشته شده باشه اگه اشتباه نکنم منطق شما هم دست کمی از منطق خود آقای طوطیانی نداره. 
ممنونتم اگه یه بار دیگه مقاله آقاای عبدالحسین طوطیانی رو بخونید و ببینید در کجای اون مقاله نسبت به نظر و عقیده و یا اظهارات آقای مصداقی نقد کرده. بعد یه بار دیگر به دقت مقاله آقای گئومات رو بخونید و بینید کجا نوشته شده که نقد کردن از یه مبارز ممنوع است و درست نیس. صحبت آقای طوطیانی این بوده که چون آقای مصداقی در رابطه با سازمان مجاهدین خلفق بوده پس افشاگری او باطله. یا باید منبع اطلاعات خودش رو فاش بکنه. این کجاش نقد است؟
 
avatar
واهیک 15 hours 31 minutes ago
اول تولد عیسی مسیح و عید سال نو مسیحی به همه ایرانیان بخصوص به همکیشان ارمنی تبریک میگویم
منم ندیدم آقای کئومات گفته باشه نباید یک مبارز رو نقد کرد. آفقای گئومات ناراحت شده چرا آقای طوطیانی از افشاگری آقای مصداقی ایراد گرفنه. کجا گفته که نباید از یک مبارز انتقاد کرد بیارید ببینم.
 
avatar
ضد انقلاب 13 hours 35 minutes ago
من با آقای گئومات در مورد اینکه روحانی و ظریف دروغپردازانی بیشتر نمیباشند کاملاً موافق هستم. اصلن اینکه یک نفر بگه مسئلین جمهوری اسلامی راستگو هستند مردم به او خنده میکنند و فکر میکنند که از خودشان است. آقای روحانی تشریف نامبارک خودش را آورده اند که رژیم را از سقوط به زباله دانی تاریخ نجات بدهد نه اینکه دردی ازآلام مردم بیچاره ایران دوا کند. مثلاً در این چهار ماهه ای که روحانی آمده آیا حتی یک قدم برای بهبود زندگی مردم، بهبود حقوق بشر، جاوگیری از اعدام ها، بهتر کردن وضع معیشتی مردم، فشار به نشریات، جلوگیری از بگیر وببند های امنیتی و سایر بدبختهای مردم ایران برداشته است؟ آقای طوطیانی لطفاً خواهشاً استدعا میشود یک مورد از این نوع اقدامات جناب دکتر (غیر معتبر) حسن روحانی را برای نمونه اعلام بفرمایید. این شعارها هم که وقتی وضع تحریم ها درست بشود وضع معیشتی مردم هم بهتر خواهد شد برای مردم تنبان نمیشود. مگر وضع معیشتی مردم و نرخ قیمتها در پیش از تحریم ها عالی بوده؟ مگر ذره ای از آن درآمد تاریخی فروش نفت دردوران دکتر محمود احمدی نژاد سوگلی رهبر معظم صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران یعنی صاحبان اصلی آن پولها شد؟ در آن زمان که ایران تحریم نفتی نشده بود بانک مرکزی تحریم نشده بود. درد آخوند ها و همکاران بی عمامه آنها مشاهده هیولای سقوط بوده از فشار تحریم ها. درد این ها از مسدود شدن فرصتهای دزدی و اختلاس خودشان در نتیجه تحریم ها بوده و هست. وگرنه یکنفر حتی یکنفر از این آخوند ها و همکارانشان ذره ای بفکر مردم نیستند به قول گئومات فرهیخته وقتی «حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای اجرای حکم حکومتی میشود اصول دین را متوقف کرد» دیگه مردم چکاره هستند که ارزشی در برابر حفظ نظام داشته باشند. آقای طوطیانی این همه فشار و بدبختی هایی که بر سر مردم ایران در همین چهارماهه رئیس جمهوری روحانی آورده شده به شما برنخورده ولی اینکه اقای مصداقی این شیادان و شارلاتانها را دروغپرداز خطاب کرده به رگ غیرت شما برخورده است؟ آیا رویتان میشود به چشم آن دختر بچگان معصومی که در کلاس درس سوخته اند و کباب شده اند اما کسی برای درمان آنها اقدام نمی کند نگاه کنید؟ ایا رویتان میشود به سفره خالی کارگران بیکار شده که دستمزد آنها را نمیدهند اما میلیاردها میلیارد پول مردم را صرف حفظ بشار اسد جنایتکار میکنند نگاه کنید؟ یک مشت از زندانیانی خودشانی را که در اصل بیخودی زندانی کرده بودند با گرفتن انواع تعهد ها آزاد کردند انهم در شرایطی که آنها در زندان اسوده تر بودند تا در بیرون زا زندان بعد ورود نامبارک روحانی را حلوا حلوا کردند. هر چه فکر میکنم نمیتوانم هضم کنم که چطور میشود یک نفر مثل اقای طوطیانی از اینکه به روحانی و ظریف گفته شده است دورپرداز ناراحت شده است! مگر همین روحانی سالها رئیس کمیسون جنایتکار امنیت ملی نبوده؟ مگر زیر حکم زندانی کردن کروبی و موسوی را امضا نکرده؟ مگر در تصمیمات تمام سرکوب های مردم بیچاره که به کودتای انتخاباتی معترض بودند شریک نبوده؟ توی کمیسیون امنیت ملی که به مشکلات مردم رسیدگی نمیکرده بلکه تنها و تنها به فکر امنیت نظام بوده است و حفظ نظام در مقابل مردم ناراضی. آقای طوطیانی مردم ایران مدتها است که از حنای بی رنگ اصلاح طلبی و اصلاحات از درون نظام عبور کرده اند جنابعالی دیر تشریف آورده اید. روحانی غلام حلقه بگوش آقا رهبر معظم است و نه خدمتکار مردم. همین امروز جنتی ملعون گفته«حفظ نظام جمهوری اسلامی برعهده کسانی است که خدمتگزار برای خدا باشند، و لو اینکه در اقلیّت باشند. » یعنی که اکثریت مردم یعنی کشک! یعنی که از رئیس جمهوری و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تا برسد به تک تک بسیجی ها وظیفه و مسدولیتی ندارند جز حفظ نظام حتی اگر اکثریت قاطع مردم هم مخالف نظام باشند. سرنوشت مردم در زمان آن احمدی نژاد که میگفت من نوکر مردم هستم با آنهمه درآمد های تاریخی به بدبختی کشید حالا با آمدن روحانی که فقط و فقط مأموریت نجات نظام از بن بست اقتصادی را دارد دیگر خدا میداند تکلیف بندگان ایرانیش چه خواهد شد و بس. آقای طوطیانی واکنش روحانی که بسیار راستگو است در برابر افتضاح و رسوایی رضا ضراب و همکارانش در ترکیه که دم همه آنها به دم مقامات جمهوری اسلامی بسته بوده است چه بوده؟ چرا خفه خون گرفته؟ چرانسبت به برباد رفتن میلیاردها میلیارد ثروت مردم اعتراضی نمیکند؟ حتی مرده یک آخوند هم به مردم ایران ضرر میرساند چه برسد به زنده هایشان. آقای طوطیانی این خط و اینهم نشان روحانی بدون اذن رهبر معظم و دولت موجود در بین رهبری که دولت اصلی ایران است هیچ غلطی نمیتواند بکند. من در پایان دوران 4 یا 8 ساله رئیس جمهوری روحانی به کمک خود شما جوجه ها را خواهیم شمرد. چون مردم میگویند جوجه را باید آخر پائیز شمرد.

 

 

منبع:گویای من


فهرست مطالب م. گئومات در سایت پژواک ایران 

*اشک تمساح جمهوری اسلامی برای انقراض نسل یوزپلنگ ایرانی [2018 May] 
*سهم بر باد داده شده ایران از صنعت گردشگری جهان(بخش یک) [2018 Apr] 
*خرمشهر در گذر زمان (۷) [2018 Feb] 
*خرمشهر در گذر زمان (بخش6) [2018 Jan] 
* خرمشهر در گذر زمان (بخش 5) [2018 Jan] 
*مشابهت اتهام منجر به اعدام مالک سینما رکس آبادان با اتهام بنیاد مستضعفان در رابطه با فاجعه ساختمان پلاسکو [2017 Jan] 
*مشکل تیم استقلال تهران کمبود بازیکن طراز اول نیست [2017 Jan] 
*اگر منتظری کمی صبر می کرد، شاید... [2017 Jan] 
*علی دائی، اسطوره ای که شنل شهریاری و کفش فوتبال را با هم به میخ آویخته است [2017 Jan] 
*خودکشی و آش شور ورزشگاه های تختی [2017 Jan] 
*همفکری و تأسی جستن مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از هیتلر [2017 Jan] 
*ایران اسلامی و میزبانی جام ملتهای آسیا 2023 [2016 Dec] 
*اشکهای غم و شادی رونالدو و قهرمانی پرتغال در یورو 2016 [2016 Jul] 
*خرمشهر در بستر زمان (بخش 4 با اضافات جدید)  [2015 Oct] 
*زبان پارسی را پاس بداریم [2015 Sep] 
*خرمشهر در بستر زمان (بخش ۳ با اضافات جدید)  [2015 Sep] 
*خرمشهر در بستر زمان (بخش دوم) [2015 Aug] 
*سینما رکس آبادان، کوره آدم سوزی  [2015 Aug] 
*جناب محمود سرابی، خود خواسته به «اوت» تشریف برده اید!  [2014 Feb] 
*ایران و جام جهانی برزیل [2013 Dec] 
*طوطیانی شده ایم، گرگ هاری باید!  [2013 Dec] 
*خرمشهر در گذر زمان، بخش نخست: تاريخچه، م. گئومات [2012 Jun]