حقوق بشر نسبی محکوم است
فرامرز دادرس


ایرانیان اجازه ندهند تا به عنوان مردمی فرودست و فاقد حقوق و ارزش های انسانی بشمار روند. حقوق بشر، حق مسلم همه انسان ها است. توهین و تحقیر به مردم ایران از مرز هشدار نیز گذشته است. رژیم جمهوری اسلامی به یاری وابستگان خود در پوشش های گوناگون؛ اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی- مذهبی‌ها ، لابی های اروپایی و آمریکایی، چپ های مشکوک و مخالفین قلابی که هر چهار سال یکبار برای رای دادن به سفارت های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شتابند ، در حال قانونی کردن حقوق بشر نسبی! برای ایرانیان در مراجع بین المللی و نهاد های حقوق بشری می باشد.

در سفر چند روز پیش گروه ایران در پارلمان اروپا به تهران، سرپرست گروه خانم تاریا کرونبرگ، گفته است: «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها می‌گویند که آنها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

گفته های خانم تاریا کرونبرگ، تفسیر نادرستی از قوانین حقوق بشر است، و به منزله نهادینه کردن نوعی تمایز میان مردمان شرق و غرب، البته به گونه ماهرانه می باشد. این تفسیر آشکارا به منزله یک بام و دو هوا بودن و قائل شدن حقوق برای بخشی از جامعه جهانی ومحروم کردن بخش دیگری از مردم جهان از آزادی های بنیادین و جهان شمول، در تضاد و مخالفت آشکار با اصل یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. باید توجه داشت که این سخنان خانم تاریا کرونبرگ، در دادگاه های اروپا که به جرایمی در باره عدم رعایت حقوق بشر رسیدگی می کنند محکوم است.

مردم ایران بویژه اپوزیسیون خارج از کشور باید هشیار باشند تا در دام  فریب رژیم اسلامی گرفتار نشوند. ملاقات هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در تهران، و سپس واکنش برخی از نمایندگان محافظه کار مجلس و احضار وزرای اطلاعات و امور خارجه به مجلس شورای اسلامی فریبی بیش نیست. باید آگاه باشیم که هیچ فرد یا گروه خارجی در ایران به دور از تعقیب و مراقبت شبانه روزی نمی تواند آزادانه به رفت و آمد بپردازد. شکی نیست که نسرین ستوده و جعفر پناهی نیز درهمین راستا مورد مراقبت بوده اند. نباید چنین ملاقات هایی را به حساب پیروزی در زمینه حقوق بشر در ایران گذاشت.  بی اعتنایی خانم رئیس هیات  به شیخ اکبر رفسنجانی نیز مرحمی بر درد و رنج  بشر ایرانی !  نیست.

پس از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و شش کشور در ژنو، چشم اندازی در باره حل اختلافات ده ساله اتمی وغنی سازی دیده می شود. اپوزیسیون سرخورده ایران که بوی خیانت غرب مشامش را می آزارد، برای تحمل شکست رویای بر باد رفته! نظر خود را معطوف به مسائل حقوق بشری در ایران کرد ، در حالیکه داد وستد میان آمریکا، اروپا و جمهوری اسلامی تنها به حل مسئله اتمی در ژنو ختم نمی شود. طرفین در صدد هستند در باره مردم ایران به مسئله حقوق بشر نسبی! جنبه قانونی دهند و یکبار برای همیشه از شکایت های فعالین حقوق بشر که برای برخی از آنان مسئله حقوق بشر در ایران  به عنوان کسب و کار! مطرح است، آسوده شوند.

اپوزیسیون، فعالین و نهاد های حقوق بشر ایرانی باید بکوشند تا  فاجعه حقوق بشر نسبی! نهادینه و قانونی نشود، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، از این پس بایستی در فهرست بیکاران نام نویسی کنند. 

می دانیم که حقوق بشر چندان  دغدغه آمریکایی ها نیست، ولی کشور های اروپایی به ویژه استعمار گران پیر و حیله گر، که پیشینه درازی در استثمار مردم کشور های آفریقا و آسیا دارند، همواره در پی آن هستند که مردم این مناطق را به بهانه های واهی؛ اعتقادات دینی، فرهنگ متفاوت، سنت های دیرینه و صد ها دست آویز دیگر، فاقد تمدن نامیده و در جایگاه ملت های فرو دست نگهدارند.

حقوق بشر نسبی ! غیر قانونی و در تضاد با حقوق اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم های آن  می باشند. حقوق بشر، جدا از ملیّت، خاستگاه ملی یا قومی، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، زبان یا هر وضعیت دیگری تعریف شده است. این حقوق به هم وابسته، تفکیک ناپذیر و بدون تبعیض، و برای همه باید یکسان باشند. حقوق بشر یک قانون بین المللی است و هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد می باشد، بی هیچ کم و کاستی، موظف به رعایت و اجرای آن است، و هیچ بهانه ای نباید مانع اجرای این قانون شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل جهان شمول است و به منزله سنگ بنای این قانون جهانی بشمار می رود. حقوق بشر، مرز نمی شناسد وهیچ مانعی در رابطه با فرهنگ و تمدن در یک جامعه، نمی تواند این قانون را تغییر دهد.

حکومت ها موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق، تاًمین و گسترش همه آزادی های بنیادین در جامعه، بدون توجه به نوع حکومت، فرهنگ و روش اقتصادی هر کشوراست. حقوق بشر؛ چه حقوق شخصی و یا حقوق سیاسی، قابل تفکیک نیستند.

  
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131223_l51_panahi_sotoudeh_kowsari.shtml 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
انی بشمار روند. حقوق بشر، حق مسلم همه انسان ها است. توهین و تحقیر به مردم ایران از مرز هشدار نیز گذشته است. رژیم جمهوری اسلامی به یاری وابستگان خود در پوشش های گوناگون؛ اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی- مذهبی‌ها ، لابی های اروپایی و آمریکایی، چپ های مشکوک و مخالفین قلابی که هر چهار سال یکبار برای رای دادن به سفارت های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شتابند ، در حال قانونی کردن حقوق بشر نسبی! برای ایرانیان در مراجع بین المللی و نهاد های حقوق بشری می باشد.

در سفر چند روز پیش گروه ایران در پارلمان اروپا به تهران، سرپرست گروه خانم تاریا کرونبرگ، گفته است: «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها می‌گویند که آنها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

گفته های خانم تاریا کرونبرگ، تفسیر نادرستی از قوانین حقوق بشر است، و به منزله نهادینه کردن نوعی تمایز میان مردمان شرق و غرب، البته به گونه ماهرانه می باشد. این تفسیر آشکارا به منزله یک بام و دو هوا بودن و قائل شدن حقوق برای بخشی از جامعه جهانی ومحروم کردن بخش دیگری از مردم جهان از آزادی های بنیادین و جهان شمول، در تضاد و مخالفت آشکار با اصل یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. باید توجه داشت که این سخنان خانم تاریا کرونبرگ، در دادگاه های اروپا که به جرایمی در باره عدم رعایت حقوق بشر رسیدگی می کنند محکوم است.

مردم ایران بویژه اپوزیسیون خارج از کشور باید هشیار باشند تا در دام  فریب رژیم اسلامی گرفتار نشوند. ملاقات هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در تهران، و سپس واکنش برخی از نمایندگان محافظه کار مجلس و احضار وزرای اطلاعات و امور خارجه به مجلس شورای اسلامی فریبی بیش نیست. باید آگاه باشیم که هیچ فرد یا گروه خارجی در ایران به دور از تعقیب و مراقبت شبانه روزی نمی تواند آزادانه به رفت و آمد بپردازد. شکی نیست که نسرین ستوده و جعفر پناهی نیز درهمین راستا مورد مراقبت بوده اند. نباید چنین ملاقات هایی را به حساب پیروزی در زمینه حقوق بشر در ایران گذاشت.  بی اعتنایی خانم رئیس هیات  به شیخ اکبر رفسنجانی نیز مرحمی بر درد و رنج  بشر ایرانی !  نیست.

پس از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و شش کشور در ژنو، چشم اندازی در باره حل اختلافات ده ساله اتمی وغنی سازی دیده می شود. اپوزیسیون سرخورده ایران که بوی خیانت غرب مشامش را می آزارد، برای تحمل شکست رویای بر باد رفته! نظر خود را معطوف به مسائل حقوق بشری در ایران کرد ، در حالیکه داد وستد میان آمریکا، اروپا و جمهوری اسلامی تنها به حل مسئله اتمی در ژنو ختم نمی شود. طرفین در صدد هستند در باره مردم ایران به مسئله حقوق بشر نسبی! جنبه قانونی دهند و یکبار برای همیشه از شکایت های فعالین حقوق بشر که برای برخی از آنان مسئله حقوق بشر در ایران  به عنوان کسب و کار! مطرح است، آسوده شوند.

اپوزیسیون، فعالین و نهاد های حقوق بشر ایرانی باید بکوشند تا  فاجعه حقوق بشر نسبی! نهادینه و قانونی نشود، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، از این پس بایستی در فهرست بیکاران نام نویسی کنند. 

می دانیم که حقوق بشر چندان  دغدغه آمریکایی ها نیست، ولی کشور های اروپایی به ویژه استعمار گران پیر و حیله گر، که پیشینه درازی در استثمار مردم کشور های آفریقا و آسیا دارند، همواره در پی آن هستند که مردم این مناطق را به بهانه های واهی؛ اعتقادات دینی، فرهنگ متفاوت، سنت های دیرینه و صد ها دست آویز دیگر، فاقد تمدن نامیده و در جایگاه ملت های فرو دست نگهدارند.

حقوق بشر نسبی ! غیر قانونی و در تضاد با حقوق اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم های آن  می باشند. حقوق بشر، جدا از ملیّت، خاستگاه ملی یا قومی، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، زبان یا هر وضعیت دیگری تعریف شده است. این حقوق به هم وابسته، تفکیک ناپذیر و بدون تبعیض، و برای همه باید یکسان باشند. حقوق بشر یک قانون بین المللی است و هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد می باشد، بی هیچ کم و کاستی، موظف به رعایت و اجرای آن است، و هیچ بهانه ای نباید مانع اجرای این قانون شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل جهان شمول است و به منزله سنگ بنای این قانون جهانی بشمار می رود. حقوق بشر، مرز نمی شناسد وهیچ مانعی در رابطه با فرهنگ و تمدن در یک جامعه، نمی تواند این قانون را تغییر دهد.

حکومت ها موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق، تاًمین و گسترش همه آزادی های بنیادین در جامعه، بدون توجه به نوع حکومت، فرهنگ و روش اقتصادی هر کشوراست. حقوق بشر؛ چه حقوق شخصی و یا حقوق سیاسی، قابل تفکیک نیستند.

  
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131223_l51_panahi_sotoudeh_kowsari.shtml 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 

منبع:پژواک ایران


فرامرز دادرس

فهرست مطالب فرامرز دادرس در سایت پژواک ایران 

*کردستان عراق به دوست نیاز دارد نه به تبلیغاتچی  [2017 Oct] 
*گسترش نفوذ ایران در شمال آفریقا  [2017 Sep] 
*ایران دشمن شماره دو آمریکا فرامرز دادرس [2017 Aug] 
*ناشیانه های آقای ترامپ و صدای آمریکا  [2017 Aug] 
*آیا عربستان به رسانه های روسی رشوه پرداخت می کند ؟ [2017 Aug] 
*یمن در آستانه ویرانی کامل  [2017 Aug] 
*چرا اپوزیسیون در برابر گزارش عملیاتی نیروی دریایی آمریکا سکوت کرده است [2017 Aug] 
*تاًخیر در ورود شرکت های خارجی به بازار ایران [2017 Jul] 
*سرپیچی ماًمور سیا از دستورات، باعث پیروزی کودتا در ایران شد  [2017 Jul] 
*مشتری اسرار آمیز بوئینگ یا معاملات پشت پرده ایران و آمریکا [2017 Jun] 
*حمله موشکی ایران به داعش، بیم هاو امید ها  [2017 Jun] 
*منظورسناتور مک کین از رهبر معنوی اپوزیسیون ایران چه کسی است؟  [2017 Jun] 
*افشای سیاست تازه دولت ترامپ در ایران [2017 Jun] 
*دولت سایه خامنه ای ، ایجاد روزی یک بحران برای حسن روحانی  [2017 Jun] 
*در ایران مردم اقتصادی فکر می کنند نه سیاسی [2017 Apr] 
*رابرت لوینسون، پرونده تازه ای علیه جمهوری اسلامی [2017 Mar] 
*ایران در محاصره آمریکایی‌ها  [2017 Mar] 
*حزب الله لبنان؛ دیروز، امروز [2017 Mar] 
*شلیک موشک هرمز به افتخار اسرائیل  [2017 Mar] 
*سیصد شرکت فرانسوی در تکاپوی حضور در ایران [2017 Mar] 
*نگاهی به عملیات آخوندک  [2017 Feb] 
*نتانیاهو خود را سخنگوی اعراب نامید  [2017 Feb] 
*چه کسی اقامت خمینی را در فرانسه تمدید کرد  [2017 Feb] 
*شاه پیش از انقلاب خود را بازنده اعلام کرد [2017 Feb] 
*جنگ پنهان آمریکا و روسیه بر سر انتخابات فرانسه [2017 Feb] 
*موشک کوچکی برای محک زدن ترامپ  [2017 Feb] 
*ایران در گزارش تازه شورای ملی اطلاعات آمریکا [2017 Jan] 
*دو گزارش متفاوت [2017 Jan] 
*ایران بهشت شرکت های فرانسوی [2017 Jan] 
*علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی! [2017 Jan] 
*جهان درانتظار آینده تاریک  [2017 Jan] 
*مرگ رفسنجانی، اشک تمساح بر جسد کوسه [2017 Jan] 
*ترکیه درآتش تروریسم ،ضعف های امنیتی ترکیه  [2017 Jan] 
*سفر رئیس نیرو های شبه نظامی حشدالشعبی عراق به مسکو  [2016 Dec] 
*ارتش ترکیه، شاخ شکسته ناتو [2016 Dec] 
*مذاکرات پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی، آخرین شانس رژیم آیت الله ‌ها [2016 Oct] 
*پایگاه هوایی همدان، روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند  [2016 Aug] 
*زنان تروریست اسلامی، چالش تازه دستگاه های امنیتی غرب  [2016 Aug] 
*چگونگی کار هسته های خفته تروریستی داعش در جهان  [2016 Aug] 
*طرح جمهوری اسلامی برای موازی سازی ارتش سوریه [2016 Aug] 
*رئیس سازمان سیا، پشتیبانی از روحانی یا بوسه مرگ [2016 Aug] 
*سازمان های اطلاعاتی فرانسه، باور نکردنی ولی واقعی [2016 Jul] 
*یک ترک تبار و یک الجزایری تبار قاتلین کشیش فرانسوی [2016 Jul] 
*ماجرای مسجد شهر نیس فراموش نشود [2016 Jul] 
*افشاگری یک پلیس سابق داعش درباره ترکیه [2016 Jun] 
*چگونه لاروسی عبدالله، مسئولین امنیتی فرانسه را فریب داد ؟ [2016 Jun] 
*عمر متین قاتل باشگاه اورلاندو، حفره امنیتی در یک شرکت اسرائیلی تبار  [2016 Jun] 
*ستاد اجرایی فرمان امام در اروپا به دنبال چه می گردد؟  [2016 May] 
*حکومت بحرین در بزنگاه تاریخی  [2016 Apr] 
*بررسی چگونگی فساد در ماجرای اوراق پاناما [2016 Apr] 
*اوراق پاناما، افشای بزرگترین فساد تاریخ جهان [2016 Apr] 
*نسل سوم مهاجرین، ستون پنجم داعش در اروپا [2016 Apr] 
* سپاه پاسداران؛ هوانیروز یا هواسرکوب !  [2016 Mar] 
*لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها ربود  [2016 Mar] 
*حضور عربستان سعودی در کنفرانس ناتو  [2016 Feb] 
*رقابت کودکانه و خطرناک نیروهای دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارس [2016 Feb] 
*یمن، جنگی که قرار بود ده روز بطول انجامد  [2016 Feb] 
*عضو بلند پایه حزب الله با اجازه پوتین به شهادت رسید [2015 Dec] 
*شکار سرداران سپاه درسوریه و شکار امرای قطر درعراق [2015 Dec] 
*فرانسه پس از کشتار های پاریس [2015 Dec] 
*فرانسه و مشکلات امنیتی آن [2015 Nov] 
*دستگیری احمد ابراهیم المُغَسِل و جمهوری اسلامی  [2015 Aug] 
*دلایل نگرانی آمریکا و اسرائیل از موشک های اس-300  [2015 Aug] 
*توهم و توهم فروشی در سیاست [2015 Aug] 
*کاپیتولاسیون اتمی و نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد [2015 Jul] 
*جزییات حمله تروریستی به یک تاسیسات صنعتی در لیون فرانسه [2015 Jun] 
*ژاندارم شیعه خلیج فارس ، ایران و آمریکا در مسقط به دنبال چه می باشند؟ [2015 Jun] 
*از کشتی ابن سینا تا ایران شاهد، جنگ بر سر سیادت دریایی [2015 May] 
*امنیت اعراب در برابر شناسایی اسرائیل!  [2015 May] 
*شکست عربستان در یمن [2015 Apr] 
*ایران در رده بندی نیرو های نظامی جهان [2015 Feb] 
*جمهوری اسلامی و اسرائیل، نفرت و تجارت [2014 Sep] 
*اسرائیل در برابر مسئله فلسطین به بن بست رسیده است  [2014 Aug] 
*دنیای زیر زمینی غزه، نتیجه ضعف نهاد های اطلاعاتی اسرائیل است [2014 Aug] 
*آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا [2014 Aug] 
*سلطان قابوس، پلی میان ایران دوستی و سیاست انگلیسی ها  [2014 Mar] 
*میانجی گری علی خامنه ای میان حسن روحانی و سران سپاه  [2014 Feb] 
*دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا [2014 Jan] 
* حقوق بشر نسبی محکوم است  [2013 Dec]