سنگین جدائی‌ها
منیر طه

 

             برای تو عزیزم

                   برای تو نازنینم

                          برای نازگلم                 

سنگین جدائی‌ها

می‌روی صَبر و قَرار از جسم و جانم می‌بَری

ماه و خورشیدِ مرا از آسمانم می‌بری  1

آمدی چون بویِ‌گل، چون بوی‌گل هم می‌روی

عطرِ دنیایِ مرا در جامِ جانم می‌بری

آمدی در خانۀ جانم چراغ افروختی

می‌روی چشم و چراغِ خانمانم می‌بری

همچو مهر و مه درخشیدی دو روزی در بَرم

نورِ مهر و ماه را از آشیانم می‌بری

آه و افسوسِ شَکیبِ درگلو بشکسته‌ را

هم رَکیب و هَمرهِ اشکِ روانم می‌بری

اینهمه سنگین‌دلی، سنگین جدایی‌ها چرا

عُمرِکوتاهِ مرا با این وآنم می‌بری

من به نازِ تو تب و تابِ جوانی داده‌ام

در کُهَن‌سالی چرا تاب و توانم می‌بری

ونکوور، سه شنبه 30 جولای 2013

1ـ ماه و خورشید: لونا و سُلِی، شش سال و نیم و سه سال و نیم

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران