خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است
پرویز داورپناه

من خود از کید عدو باک ندارم لیکن

کژدم از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش

(سعدی)

 

پرویز داورپناه

خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است

جعل به نام "شورای مرکزی جبهه ملی ایران"

حدود شصت سال پس از تاًسیس جبهه ملی ایران به دست با کفایت دکتر محمد مصدق هنوز دولتهای استعماری و عوامل بومی شان برای از بین بردن خانه سیاسی دکتر مصدق و اهداف  استقلال طلبانه و آزادیخواهانه او و رهروان صدیق راه طولانی  اش دست از توطئه برنداشته و از هیچ کوششی برای تفرقه بین ملیون و انهدام جبهه ملی باز  نایستاده اند.

گرچه در گذشته، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، آقای عبدالعلی ادیب برومند به آگاهی همگان رسانیده بود که هیچ نامه ای به نام جبهه ملی ایران یا روی سرنامه جبهه ملی ایران بدون امضای رئیس شورای مرکزی جبهه رسمیت و سندیت ندارد و جبهه ملی ایران مواضع سیاسی و سیاستهای خود را فقط از طریق هیات رهبری و هیات احرائی جبهه ملی اعلام می کند، روز  ۷ بهمن ماه ۱۳۸۹ اعلامیه ای  تحت عنوان "سقوط ارزش پول ملی" به امضای "شورای مرکزی جبهه ملی ایران" بدستمان رسید. این اعلامیه در وبلاگ اقای کورش زعیم عضو مستعفی هیات اجرائی و شورای جبهه ملی و در سایتی بنام "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" قرار داده شده است.

در تماسی که  دوستان با رهبری جبهه ملی و هیآت اجرائی در ایران گرفتند، هر دو مقام از انتشار چنین اعلامیه ای اظهار بی اطلاعی نمودند. در تاریخ  ۷/ ۱۱ /۱۳۸۹ آقای ادیب برومند رسماً ضمن تکذیب این اعلامیه، اعلام داشتند که در جبهه ملی ایران نهادی به نام « دفتر مردم داری» وجود ندارد.

بدین ترتیب معلوم شد که این اعلامیه مربوط به جبهه ملی ایران نیست و به دست ناشر و در سایت او به نام شورای مرکزی جبهه ملی ایران جعل شده است. 

 دکتر مصدق و جبهه ملی ایران همواره از دو عامل بزرگ آسیب دیده اند، یکی از دوستی ها و دشمنی های جاهلانه "هموندان" نا دان و دیگری از "رهبران" و "قهرمانان" کاذب  در زیر نقاب های مصلحت آمیز مردمی و مردمداری برای  مطرح شدن خودشان در جامعه.

 مظلوم نمایی مضحک یکی از این "قهرمانان" بعد از یک انتقاد سازنده از او  با استفاده از واژه ی غلط  و خود ساخته ی "منتقدان فطری من" موجب استهزاء جامعه روشنفکری ایران گردیده است.

یکی از مهم ترین اصول تحلیل اتفاقات این است که ارزیابی کنیم که اتفاقی که واقع  شده به نفع یا ضرر چه کس یا چه  کسانی است. اینجا نیز این اصل بدین شکل مطرح می شود که عدم اتحاد ملیون با ارائه ی چنین تصویری از آنان  به نفع یا ضرر کیست؟.

 مسلم است که وقتی میان ملیون اتحاد بر قرار نباشد یا چنین تصویری از آنان ارائه شود این امر به نفع دشمنان آنان  است. انتشار اخبار و مطالب جعلی نه تنها موجب بی آبرویی جاعلین خبر می گردد، بلکه به جبهه ملی ایران نیز آسیب می رساند. جالب است که تکذیب آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، به اعلامیه جعلی تحت عنوان "سقوط ارزش پول ملی" به امضای"شورای مرکزی جبهه ملی ایران" نه در سایت شخصی اقای کورش زعیم چاپ می شود و نه در سایت "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" منعکس می گردد.

 هر جا تفرقه باشد منفذ ها برای رخنه ی دشمن باز می گردد و فضایی ایجاد می شود برای نفوذ عوامل او  و هر جا اتحاد برقرار باشد فضا برای نفوذ و رخنه دشمن بسته می شود.  دشمن کسی است که سود ملیون باعث ضرر او باشد.  اتحاد لازم است ولی کافی نیست و قدم بعد از اتحاد تشکل و همبستگی است  .  انتظار نداشته باشیم دشمنان برای اتحاد ما راه چاره  ارائه دهند.

از یک طرف فشار کودتاچیان حاکم بر فعالان سیاسی و اجتماعی داخل کشور، از جمله جبهه ملی ایران، به نحو بی‌سابقه‌ای شدت یافته است. و از طرف دیگر با وجود اینکه جبهه ملی ایران در تهران اعلام کرده است که در خارج از کشور نماینده و سخنگو ندارد، شخصی که خود را سخنگوی جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا معرفی می کند و اخیرا نیز، یک تلویزیون سلطنت طلب لوس آنجلسی برنامه ای مجانی در اختیارش گذاشته است، خبرهای یکطرفه طرفداران رژیم دیکتاتوری سابق را به نام جبهه ملی پخش می نماید و با این کار موجبات سرافکندگی ملیون واقعی را فراهم کرده است.

این شخص اخیرا  اعضای جبهه ملی را که در اینجا و آنجا مقالات انتقادی در باره مدعیان نمایندگی جبهه ملی و جعلیات آنان می نویسند، با  ابتذالی مشمئز کننده آماج حملات و ناسزا هایی  از نوع فحاشی های میراشرافی و شریعتمداری کیهان  قرار داده و با کمک سایت های مشکوک که نام جبهه ملی را غصب کرده اند عرض خود می برد و زحمت ما می دارد.

توطئه و حمله "پهلوان پنبه" بی مایه ی تهران و "دستیارانش" به منتقدان او در خارج از کشور و جعل اعلامیه به نام شورای مرکزی جبهه ملی ایران تنها برای خالی کردن صحنه از نیروهای اصیل ملی است، تا نفوذی ها و اخلال گران با دست باز به نابودی جبهه ملی بپردازند. توطئه گران از تمام امکانات خود و با حمایت رسانه های وابسته لوس آنجلسی  و بعضا با گرفتن کمک های هنگفت خارجی سعی در تخریب تشکیلات جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشور دارند.

شایان توجه است که خطر توطئه اسب تروا در جبهه ملی ایران هنوز بر طرف نشده و این وظیفه ملی ما است تا برای نجات وطن سد راه این نوع جدید از دشمنان و توطئه گران شویم، و راه را بر تازه از راه رسیدگانی از این دست ببندیم.

در ایران دوستان خواستار واکنش قاطع وسریع  نسبت به حرکت های خارج از اصول در برون مرز هستند و طولانی شدن روند پاکسازی جبهه ملی از افرادی که  به خواست و پشتیبانی  سرویس های ویژه ی قدرت های بیگانه مدام در رسانه ها و تلویزیون های متعلق به آنان  حضور دارند، به حق موجب نگرانی آنان است.

ملت ایران نه استبداد شاهی میخواهد ونه استبداد شیخی؛ فریاد جوانان جانباخته بعد از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای آزادی بود و هست. هیچکس وهیچ گروهی  حق مصادره آن را ندارد. شخصیت های کاذب فرصت طلب با آگاهی ملت ایران برای همیشه از صحنه بیرون رانده خواهند شد . درداخل و یا خارج کشور نیروهای ملی ومردمی، سالیان سال برای  دموکراسی وآزادی پای فشرده و در این راه بهایی سنگین پرداخته اند. آنان حاکمیت ملی وجدایی دین وحکومت را خواستارند، و راه سعادت ملت را در یک حکومت ملی  و مردمی می دانند.

در شرایطی  که ملت ایران با مبارزات شبانه روزی خود برای آزادی ودموکراسی تلاش می کند، عده ای برآنند تا شاید بتوانند با ایجاد برخورد میان نیروهای مبارز ملی ومردمی از طریق اعلامیه های تردید آمیز و شبهه انگیز ونظریات دوراز واقعیت از همبستگی همه نیروهای غیر وابسته به بیگانه ممانعت بعمل آورند و آب را چنان گل آلود کنند تا مگر دربرخوردهای داخلی، سکان حرکت ملی مردم ایران را در دست گیرند. زهی خیال باطل!

راه امروز نیروهای ملی آنست که تجربیات خویش را بی نام و نشان و خود نمایی های مضحک، هرچند خود نمایی هایی  حساب شده و دستوری، تقدیم مردمی کنند که می دانند چه می خواهند وچه نمی خواهند. اگر سازمان های نهضت ملی ایران، و در میان آنان جبهه ملی ایران، قادر به  برافکندن نقاب از چهره ی عنصر نفوذی بیمارگونه ای که ماهیت جست و خیز های کودکانه و شیرین زبانی های هذیان آمیز او برای هر فرد سیاسی مجربی همچون روز روشن است نباشد  بهتر است که دست از مبارزه برای آزادی بردارند. اما چنین نیست، زیرا دشمن نادان با اعمال سخیفش، خود این نقاب را در نظر اهل بصیرت از چهره ی خویش دریده است.

صد سال پس از گذشت انقلاب مشروطیت ملت بزرگ ایران برای آزادی وعدالت هنوز با نظام استبدادی مذهبی درجدال است. ما موظفیم برای سعادت ملت ایران دراین جنبش عظیمی که نخستین گامها را برداشته است با آزادیخواهان همراهی کنیم. پایه حکومت باید بر اصل حاکمیت ملی باشد و قدرت زمامداران همیشه باید توسط مردم محدود شود.

دکتر پرویز داورپناه

 ۱۷ بهمن ۱٣٨۹ -  ۶ فوريه ۲۰۱۱

منبع:پژواک ایران


پرویز داورپناه

فهرست مطالب پرویز داورپناه در سایت پژواک ایران 

* پرویز داورپناه سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان»  [2018 Sep] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*چرا پوزش خواهی؟  [2017 Dec] 
*لجن پراکنی پیرامون قتل معصومه مصدق، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق  [2017 Nov] 
*دفتر هنر، ویژه ی محمد مصدق [2017 Oct] 
*چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! [2017 Sep] 
*حراج «نشان مصدق» در آلمان ‏ [2017 Jun] 
*پرویز داورپناه ‏ کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه ‏ [2016 Dec] 
*‏ معرفی تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ــ تهران ‏ [2016 Oct] 
*مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏  [2016 Sep] 
* از رهبران کارگران و معلمان زندانی حمایت کنیم [2016 May] 
*«انتخابات» آینده و دوزیست های سیاسی  [2015 Dec] 
*یادی از دکتر حسین فاطمی [2015 Nov] 
*دست آورد فرانکفورت: قطع امید از سازمانها سیاسی؛ عاقبت کوه موش زایید [2015 Jul] 
*در سوگ خسرو شاکری زند [2015 Jul] 
*خسرو شاکری زند؛ در غم دوست شفیق [2015 Jul] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیرمحمّدِ احمدآبادی(مصدق) [2015 Feb] 
*افشاء منبع خبر به نفع کیست؟  [2015 Jan] 
*کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ [2014 Dec] 
*یادی از دکتر فاطمی که به دیکتاتور نه گفت و به مردم آری [2014 Nov] 
*دراویش را تنها نگذاریم [2014 Oct] 
*اسماعیل نوری علا چه کسی را می خواهد فریب دهد [2013 Sep] 
*دانسته ها و پرسش ها در کار سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی [2013 Jul] 
*قیام ملی ۳۰ تیر، انگیزه های مذهبی و دینی نداشت [2013 Jul] 
*نگذاریم خانه و مقبره دکتر مصدق در احمد آباد ویران شود [2013 May] 
*اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا [2013 Apr] 
*مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید [2013 Apr] 
*سیاست موازنهً منفی مصدق، چرا وصیت او اجرا نشد؟ [2013 Mar] 
*دوستان و دشمنان کنفدراسیون جهانی  [2013 Jan] 
*دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود! [2012 Dec] 
*داریوش و پروانه فروهر هرگز نخواهند مرد! [2012 Nov] 
*از «حجاب اجباری» جهان پهلوان تختی تا یک ادعای واهی! [2012 Nov] 
*جان بيماران ايرانی در خطر است [2012 Oct] 
*سکوت معنی دار رفسنجانی در برابر حمله‌ تند روها [2012 Sep] 
* نگاهی کوتاه بر نقش دکتر مصدق در تاریخ نهضت ملی ایران* [2012 Sep] 
*همه ی کارگران زندانی را فوراً و بدون قيد وشرط آزاد کنید [2012 Jun] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) [2012 May] 
*پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار [2012 Apr] 
*نرگس محمدی را آسوده بگذارید! [2012 Mar] 
*یک نکته ی تاریخی  [2012 Mar] 
*"ای مصدق هزار مردی تو"* [2012 Mar] 
*نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات [2012 Feb] 
*عدالت خواهد آمد، درست در زمانی که همه امید را ازدست داده اند [2012 Jan] 
*به یاد دکتر حسین فاطمی، مردی به استواری کوه [2011 Nov] 
*نگاهی به زندگی هنری مرضيه، چهره شهير و دوست‌داشتنی [2011 Oct] 
*اشرف علیخانی، ستاره ی شبهای تار اوین را آزاد کنید  [2011 Jun] 
*ایران با فرزاد کمانگر است [2011 May] 
*سال ۱۳۹۰، سال برکناری دیکتاتورهاست  [2011 Apr] 
*خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است [2011 Feb] 
*ملت ایران تاکنون چنین «دولتمردان» آدمکشی را بخود ندیده است [2011 Jan] 
*یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق  [2010 Nov] 
*شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران [2010 Aug] 
*به سرگردانی و بلاتکلیفی محمد مصطفایی، وکیل محرومان ایرانی پایان دهید [2010 Aug] 
*رهبری مصدق در قیام ملی سی تیر و کشتی بی سکان جنبش سبز [2010 Jul] 
*مقام رفیع دکتر غلامحسین صدیقی در نهضت ملی ایران [2010 Jun] 
*جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت [2010 Apr] 
*فیس بوک قابل اعتماد نیست [2010 Apr] 
*«ما را حتی امان گریه ندادند» [2010 Mar] 
*دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک! [2010 Feb] 
*تجاوز به حریم خانواده ها توسط مدعیان حکومت عدل علی  [2010 Feb] 
*نگرانی دو چندان از وضعیت دکتر حسین موسویان [2010 Jan] 
*وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در آستانهً سال نو میلادی  [2010 Jan] 
*تکرار قتل های زنجیره ای جدی است  [2009 Nov] 
*اعدام دکترحسین فاطمی [2009 Nov] 
*کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی [2009 Nov] 
*کمتر معلمی است که شرمنده ی خانواده اش نباشد  [2009 Oct] 
*دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی  [2009 Oct] 
*حکومت وحشت خامنه ای و ايرانيان ذلت ناپذير  [2009 Sep] 
*صد رحمت به دیوان بلخ! [2009 Sep] 
*روز پنجشنبه با شعار«جمهوری ایرانی» مردم از اصلاح طلبان عبور کردند [2009 Aug] 
*درسهای قیام ملی سی تیر و قیام مردمی پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد [2009 Jul] 
*تشکبل «دولت سایه» در جمهوری اسلامی مبارک! [2009 Jun] 
*ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل [2009 May] 
*طبل توخالی اپوزیسیون يا نقدی بر معنی و واقعیت اپوزیسیون [2009 May] 
*مصدق و کارگران ایران [2009 May] 
*جشن اول ماه مه، مصدق و کارگران ایران [2008 Apr] 
*کـُدام انتخابات آزاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان؟!  [2007 Dec]