دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک!
پرویز داورپناه

 

در دستگیری عبدالمالک ریگی طبق بیانیه جندالله «سرویس های اطلاعاتی غرب از جمله سیا و اطلاعات افغانستان و اطلاعات پاکستان» همکاری داشته اند و او را تحویل حکومت اسلامی ایران داده اند.  در بیانیه جندالله خاطر نشان شده است که « طبق اطلاعاتی که شاخه اطلاعاتی جنبش بدان دست یافته است سرویس های اطلاعاتی غرب در دستگیری رهبر جنبش همکاری بسیار زیادی از جمله کنترل خط های ماهواره ای و همچنین استفاده از هواپیماهای جاسوسی و ... داشته اند[امری] که نشان می دهد امریکا و غرب نزدیک ترین ارتباط ها را با رژیم ایران دارند به صورتی که رژیم تهران نمی تواند همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای غرب را انکار نماید تا آنجائی که وزیر اطلاعات در کنفرانس خبری به همکاری یک سرویس اطلاعاتی در این باره اذعان نمود و تمامی اطلاعاتش را به نقل از یک سرویس اطلاعاتی بیگانه ارائه داد.»

ریگی باید می دانست که با جیره خواری و دخالت و اتکاء به بیگانگان در امور سیاسی نمی توان  به آزادی و دموکراسی که مدعی هواداری از آن بود، رسید. دستگیری ریگی می تواند زنگ خطری برای افراد و سازمانهایی باشد که قصد دارند با کمک خارجی ها درایران به آزادی و دموکراسی نایل گردند، یا تحت این عناوین افکار جدایی طلبانه را در کشور ترویج دهند.  

در صد سال گذشته، يكي از شگرد های قدرتهاي خارجي در جهت دست یافتن به منافع خود بازي كردن با  فعالان سياسي و روشنفكران ايراني بوده و مي باشد. برخي از گروه ها و افراد "سياسي" بجاي پا فشاري بر استقلال، تمامیت ارضی و آزادي ايران كه سه  عنصر تفكيك ناپذير براي ايجاد جامعه دمكراتيك و آزاد ايران مي باشد با يك اشارهً برخی از كشورهای خارجي خود را مي بازند. این عناصر غیر دموکرات تصور می کنند با استفاده ازهر وسیله   و ازهرتریبونی می توان مطالبات دمكراسي خواهانه مردم ايران را منعکس ساخت، غافل از اینکه اثر و وسیله برهدف را نمی توان نادیده گرفت و رابطه ی میان این دو عنصر است که بسیاری از آنان را دانسته یا ندانسته به آلت اجرای مقاصد قدرت های بیگانه تبدیل می سازد.

در ظاهر چنین می نماید که گویا جیره خواران سیا می پندارند که شرکت مقامات غربی در جلسات آنان(یا به عکس)  از راه دلسوزي به حال ملت ايران می باشد، حال آنکه قدرت های بیگانه هنگامی که افراد و گروهک هایی را که نه پایگاهی در جامعه ی خود دارند و سازمانی که مورد اقبال بخشی از آن جامعه باشد، زیر چتر حمایت می گیرند، از همان لحظه آنان را که تکیه گاه دیگری ندارند عملأ به مهره ای برای بازی های کوچک و بزرگ خود تبدیل کرده اند، بازی هایی که منافع ملت ایران در آنها کمترین محلی از اِعراب ندارد.  به عبارت دیگر این استقبال از آنان برای "همکاری"  از نياز آنان به دخالت در سرنوشت ما، دست یافتن به ثروت های ملی کشور ما و نفوذ در میان نيروهاي سياسي و روشنفكري آن ناشي مي شود.

بسیاری از قدرت های غربی براي فروش سياست هاي نو استعماري خود محتاجند تا خود را هوا خواه دمكراسي و نيروهاي سياسي مدعی آزادیخواهی دركشورهايي مثل ايران نشان دهند. در همين راستا در دو سه  سال گذشته ماموران سیا براي تماس با فعالان  ايراني فعاليت چشم گيري داشته اند.

دقيقاْ يكي از مشكلات اساسي كشور ما همين است كه از بیش از یک قرن پیش به این سو بيگانگان بازي كردن با فعالان سياسي و برخی از روشنفكران کشور را به صورت یکی از مؤثرترین راه های  نیل به مقاصد و منافع خود مورد استفاده  قرارداده اند. بدبختانه در این یک قرن كم نبوده اند ايرانياني كه به جیره خواری بيگانگان تن درداده بوده اند و برای هموطنان خود دیکتاتوری، زندان، شکنجه، گلوله و هلاکت به ارمغان آورده اند.

امروز بخش مهمی از هواداران دیکتاتوری گذشته که خود را با عنوان سلطنت طلب یا عنوان کاذب مشروطه خواه معرفی می کنند، همزمان با پاسداران و گروگان گيرهاي ديروزجمهوری اسلامی همه و همه حق خود مي دانند که با سرویس های سری بیگانگان تماس گیرند، با  مآًموران بین المللی اسرائیلی و آمريكائي نشست و بر خاست كنند و با استفاده از کمک و پشتیبانی آنان دانسته و ندانسته بسیاری از منافع اساسی ایران را در محراب این "همکاری" هایی که، به علت عدم توازن و تناسب توانایی های دو طرف، ناچار نامتقارن است، قربانی  نمايند. بیگانگانی كه هر كجا صداي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه اي بلند شده  به دست خود یا عمال بومی شان به خاك و خون كشيده شده است. 

برکمتر کسی از آگاهان سیاسی پوشیده است که سرویس های سری آمریکا به بسیاری از مخالفان و "روشنفکران" ایرانی در کشورهای مختلف جهان، منجمله در خود آمریکا،  از مجراهای مستقیم و غیر مستقیم کمک مالی می‌کنند. بعضی از این "روشنفکران" از دیرباز، به طور مستقیم و آگاهانه از”سیا” حقوق دریافت می‌کنند، و در دهه های اخیر بر شمار این گروه افزوده شده است. 

چگونه ميسر است افراد و گروههاي سياسي كه خود را آزادیخواه و ميهن پرست مي دانند و درد آزادي و استقلال ايران را دارند از كمك های مالي دولت هايی استفاده نمايند كه سالها معاملات آشكار و پنهان با نظام های دیکتاتوری ايران داشته اند و درصورتی که شرایط مساعد باشد، از قصد حمله به ميهن ما نیز که اسرائیل علنأ از آن سخن می گوید، روگردان نخواهند بود.

جدیدترین ترفند و برنامه ی این عناصر ضد ملی  که قبلا نیز می خواستند با کمک  کـِنـِت تیمرمن «دولت سایه»  برای ایران تشکیل دهند، نفوذ در سازمانهای ملیون و تشکیل جبهه ملی کاذب بوده که هم اکنون سایت های متعددی به نام آن کار می کنند؛ و حال نیز بوی آن به مشام می رسد که در کنار این عمل راهزنانه، گویا قصد به راه انداختن یک « نهضت مقاومت ملی ایران» در هفته ها و ماه های آینده را، که در سایت جدیدالتاًسیسی طرح آن را به میان کشیده  اند، نیز دارند؛ برنامه ای  که ازهم اکنون برای اجرای آن مخفیانه اقدام به تماس با عده ای از ایرانیان مقیم خارج هم کرده اند.

هرچند نیروهای اصیل ملی به دام اینگونه برنامه ها نمی افتند، معذلک باید بیدار بود و در افشاگری چنین دسیسه هایی که خيانت به ايران و ايراني محسوب می شود، از هیچ کوششی فروگذارنکرد.   

دکتر پرویز داورپناه 

۶ اسفند ۱۳۸۸ برابر ۲۵ فوریه ۲۰۱۰

منبع:پژواک ایران


پرویز داورپناه

فهرست مطالب پرویز داورپناه در سایت پژواک ایران 

* پرویز داورپناه سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان»  [2018 Sep] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*چرا پوزش خواهی؟  [2017 Dec] 
*لجن پراکنی پیرامون قتل معصومه مصدق، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق  [2017 Nov] 
*دفتر هنر، ویژه ی محمد مصدق [2017 Oct] 
*چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! [2017 Sep] 
*حراج «نشان مصدق» در آلمان ‏ [2017 Jun] 
*پرویز داورپناه ‏ کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه ‏ [2016 Dec] 
*‏ معرفی تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ــ تهران ‏ [2016 Oct] 
*مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏  [2016 Sep] 
* از رهبران کارگران و معلمان زندانی حمایت کنیم [2016 May] 
*«انتخابات» آینده و دوزیست های سیاسی  [2015 Dec] 
*یادی از دکتر حسین فاطمی [2015 Nov] 
*دست آورد فرانکفورت: قطع امید از سازمانها سیاسی؛ عاقبت کوه موش زایید [2015 Jul] 
*در سوگ خسرو شاکری زند [2015 Jul] 
*خسرو شاکری زند؛ در غم دوست شفیق [2015 Jul] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیرمحمّدِ احمدآبادی(مصدق) [2015 Feb] 
*افشاء منبع خبر به نفع کیست؟  [2015 Jan] 
*کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ [2014 Dec] 
*یادی از دکتر فاطمی که به دیکتاتور نه گفت و به مردم آری [2014 Nov] 
*دراویش را تنها نگذاریم [2014 Oct] 
*اسماعیل نوری علا چه کسی را می خواهد فریب دهد [2013 Sep] 
*دانسته ها و پرسش ها در کار سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی [2013 Jul] 
*قیام ملی ۳۰ تیر، انگیزه های مذهبی و دینی نداشت [2013 Jul] 
*نگذاریم خانه و مقبره دکتر مصدق در احمد آباد ویران شود [2013 May] 
*اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا [2013 Apr] 
*مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید [2013 Apr] 
*سیاست موازنهً منفی مصدق، چرا وصیت او اجرا نشد؟ [2013 Mar] 
*دوستان و دشمنان کنفدراسیون جهانی  [2013 Jan] 
*دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود! [2012 Dec] 
*داریوش و پروانه فروهر هرگز نخواهند مرد! [2012 Nov] 
*از «حجاب اجباری» جهان پهلوان تختی تا یک ادعای واهی! [2012 Nov] 
*جان بيماران ايرانی در خطر است [2012 Oct] 
*سکوت معنی دار رفسنجانی در برابر حمله‌ تند روها [2012 Sep] 
* نگاهی کوتاه بر نقش دکتر مصدق در تاریخ نهضت ملی ایران* [2012 Sep] 
*همه ی کارگران زندانی را فوراً و بدون قيد وشرط آزاد کنید [2012 Jun] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) [2012 May] 
*پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار [2012 Apr] 
*نرگس محمدی را آسوده بگذارید! [2012 Mar] 
*یک نکته ی تاریخی  [2012 Mar] 
*"ای مصدق هزار مردی تو"* [2012 Mar] 
*نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات [2012 Feb] 
*عدالت خواهد آمد، درست در زمانی که همه امید را ازدست داده اند [2012 Jan] 
*به یاد دکتر حسین فاطمی، مردی به استواری کوه [2011 Nov] 
*نگاهی به زندگی هنری مرضيه، چهره شهير و دوست‌داشتنی [2011 Oct] 
*اشرف علیخانی، ستاره ی شبهای تار اوین را آزاد کنید  [2011 Jun] 
*ایران با فرزاد کمانگر است [2011 May] 
*سال ۱۳۹۰، سال برکناری دیکتاتورهاست  [2011 Apr] 
*خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است [2011 Feb] 
*ملت ایران تاکنون چنین «دولتمردان» آدمکشی را بخود ندیده است [2011 Jan] 
*یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق  [2010 Nov] 
*شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران [2010 Aug] 
*به سرگردانی و بلاتکلیفی محمد مصطفایی، وکیل محرومان ایرانی پایان دهید [2010 Aug] 
*رهبری مصدق در قیام ملی سی تیر و کشتی بی سکان جنبش سبز [2010 Jul] 
*مقام رفیع دکتر غلامحسین صدیقی در نهضت ملی ایران [2010 Jun] 
*جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت [2010 Apr] 
*فیس بوک قابل اعتماد نیست [2010 Apr] 
*«ما را حتی امان گریه ندادند» [2010 Mar] 
*دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک! [2010 Feb] 
*تجاوز به حریم خانواده ها توسط مدعیان حکومت عدل علی  [2010 Feb] 
*نگرانی دو چندان از وضعیت دکتر حسین موسویان [2010 Jan] 
*وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در آستانهً سال نو میلادی  [2010 Jan] 
*تکرار قتل های زنجیره ای جدی است  [2009 Nov] 
*اعدام دکترحسین فاطمی [2009 Nov] 
*کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی [2009 Nov] 
*کمتر معلمی است که شرمنده ی خانواده اش نباشد  [2009 Oct] 
*دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی  [2009 Oct] 
*حکومت وحشت خامنه ای و ايرانيان ذلت ناپذير  [2009 Sep] 
*صد رحمت به دیوان بلخ! [2009 Sep] 
*روز پنجشنبه با شعار«جمهوری ایرانی» مردم از اصلاح طلبان عبور کردند [2009 Aug] 
*درسهای قیام ملی سی تیر و قیام مردمی پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد [2009 Jul] 
*تشکبل «دولت سایه» در جمهوری اسلامی مبارک! [2009 Jun] 
*ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل [2009 May] 
*طبل توخالی اپوزیسیون يا نقدی بر معنی و واقعیت اپوزیسیون [2009 May] 
*مصدق و کارگران ایران [2009 May] 
*جشن اول ماه مه، مصدق و کارگران ایران [2008 Apr] 
*کـُدام انتخابات آزاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان؟!  [2007 Dec]