من به دنبالِ خودم می گردم
منیر طه

همه جا تاریک است

شمع هم گم شده است

من در این تاریکی

هِی به دنبالِ خودم می گردم

که کجا گم شده ام

ونکوور ، 4 سپتامبر 2009

منبع:پژواک ایران