ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل
پرویز داورپناه

بالاخره با اعلام موجودیت تشکیلات "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" روشنفکران ايرانی در داخل و خارج از کشور که بعضا در گذشته مائوئيست و يا چپهای چريک يا از افراد و گروههای گرايشات راست و سلطنت طلب بوده اند و چند سالی است تحت نظر "کنت تیمرمن" اسرائیلی ـ آمریکایی فعالیت میکنند، سناریوی جدیدی را در ایران با همکاری افراد خود شیفته ی شناخته شده ای نظیر کورش زعیم و حشمت الله طبرزدی با سکوت (علامت رضای) وزارت اطلاعات رژیم اسلامی برپا ساختند. پس از اعلام موجودیت این "تشکیلات" با طوماری از امضاء موج جدید تکذیبیه هاشروع شده، همچنان ادامه دارد (نگاه کنید به تکذیبیه ها)
گروه باند تیمرمن در خارج از کشور نیز از جمله دکتر حسین باقرزاده، حسن ماسالی، (سخنگوی حشمت الله طبرزدی در خارج از کشور)، منوچهر آهی، (رئیس دفتر رضا پهلوی)، و دکتر عبقری و همسرش و ...از برگذارکنندگان نشست پاریس «کنت تیمرمن» در تاریخ پانزده تا هفده ژوئن ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) در فرانسه بوده، تحت نظر آقای تيمرمن، که از لابيگران اسرائيل است، خواهان بازگشت نظام شکست خورده پادشاهی سابق شده بودند. (نگاه کنید ۱)
شایان توجه است که در کنفرانس پاریس تعداد شرکت کنندگان ایرانی قلیل بود، برای اینکه آقای تیمرمن عضو عالیرتبه سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، و شخصیبت نومحافظه کار امریکائی آن را اداره کرد.
ساليان درازی است که سلطنت طلبان در پی "اتحاد بزرگ" با نيروهای ملی بوده اند. جريان "کنفرانس ملی" و جريان سال ۲۰۰۰ در واشنگتن و بالاخره سه کنفرانس برلن، لندن و پاريس و اکنون «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» تبلوری از اين حرکت میباشد.
البته "بازگشت نظام پادشاهی"، تخيلی بيش نيست. اینها بايد روزی اين واقعيت را بپذيرند که نظام گذشته بر گشت ناپذير است.
کِنت تیمرمن کیست و چه می خواهد؟ تیمرمن متولد چهار نوامبر 1953 می باشد. او تحصیلکرده دانشگاه براون و ظاهرا "ژورنالیست" است. اوائل سالهای هشتاد تهبه کننده خبرهای آسیای مرکزی ودر سال 1982 حدود بیست و چهار روز در لبنان در زندان الفتح بوده است.آقای کنت تیمرمن "ژورنالیست" در سال 1983 میلادی شاهد بمباران سفارت آمریکا در لبنان بوده است. تیمرمن، تا کنون چندین کتاب در باره ی جنگ ایران و عراق در سالهای هشتاد، به رشتهء تحریر در آورده است. ( نگاه کنید 2)
آقای کنت تیمرمن مدیر اجرائی «بنیاد دموکراسی در ایران» و "کارشناس مسائل ایران" در سال 1983 میلادی در مجله کوئین در اورشلیم می نویسد:
" برای اینکه اسرائیل ماندگار باشد، باید کشورهای بزرگ خاورمیانه درهم شکسته و تجزیه شوند. و آنگاه مثال عراق را میزند با کرد و سنی و شیعه- و مصر با قبطی و عرب و ترک و . . . که آماده تجزیه اند."
در تاریخ 15 ــ 17 ژوئن 2007 تیمرمن آمریکائی، مدیر اجرائی « بنیاد دموکراسی در ایران» عضو عالیرتبه سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، وشخصبت نئومحافظه کار امریکائی درهمایش ایرانیان بی حمیّت و تنی چند تجزیه طلب کرد و بلوچ ایرانی در پاریس شرکت داشته و با سلطنت طلبان و بخشی از گروههای چپ و راست، همایش پاریس را به ریاست دکتر حسین باقرزاده ترتیب داده، با طرح 1983 ذکر شده در بالا، به دنبال آلترناتیو سازی در ایران با شروع حملهء نظامی آمریکا و تحریک اقوام و تجزیه ایران اند و از آنجا که با مقاومت و استقامت و اعتراض شدید ملیون و احزاب چپ مستقل در ایران و خارج از کشور مواجه می شوند، مصدق ستیزی را در صدر برنامهء سیاسی خود قرار می دهند، بطوری که، هفته ای نیست که مباشران و جیره خوارانشان، نشر نوشته هایی سراسر مغالطه علیه دکتر مصدق و راه او و حتی، اینجا و آنجا، ناسزاگوئی و اهانت به دکتر محمد مصدق ورهبران ملی را، به امید روگردان کردن ملت ایران از راه اصیل و خجسته ی او و ایجاد تمایل به ته مانده ی پهلوی ها که آرمانی و سابقه ی مثبت برای عرضه ندارند، وسیلهء خوش خدمتی به سیا وجنگ طلبان آمریکایی و خاندان پهلوی نکنند.
دکتر باقرزاده یکی از برگذارکنندگان و رئیس کنفرانس تیمرمن در پاریس اخیرا در تاریخ 5 خرداد 88 در سایت "ایران امروز" پیرامون اعلام تشکیلات "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران"نوشته است:
"... میدان سیاست در درون كشور است، و هیچ فعالیت سیاسی بدون اتكا به نیروهای فعال درون كشوری نمیتواند شانسی برای موفقیت داشته باشد. دلایل این ناكامی را نیز باید عمدتا دو عامل (مرتبط به هم) دانست: یكی حساسیت شدید نیروهای امنیتی رژیم در مورد همكاری نیروهای ایرانی داخل و خارج كشور در فعالیتهایی كه خصیصه ساختارشكنانه (!) داشته باشد، و دیگری اتخاذ سیاستها و شعارهای تند از سوی نیروهای خارج كشوری (مانند «براندازی») كه ممكن است هزینههای سنگینی برای نیروهای داخل كشور به دنبال بیاورد."
"... این امر بخصوص برای نیروهای خارج كشوری كه در پیوند زدن به نیروهای درون كشور در گذشته دچار مشكل بودهاند اهمیت خاص دارد. اینان باید كه از خودمحوری در مبارزات سیاسی جامعه ایران دست بكشند و محوریت مبارزات داخل كشور را بپذیرند. تنها در این صورت است كه میتوان مبارزات را متناسب با ظرفیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران سازمان داد و از خطرات افراطیگری و ماجراجویی سیاسی اجتناب كرد."
آقایان باقرزاده، تیمرمن، زعیم و طبرزدی و دوستانشان اگر دل نگران دموکراسی و حقوق مردم ایرانند، بهتر است بدیل سازی با عنوان های کاذب «بنیاد دموکراسی در ایران» و « همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" دست بردارند و آگاه باشند که دستشان رو شده و حنایشان دیگر ابداً رنگی ندارد.
اگر قرار باشد دولت "سایه !!" ای(!) هم در سایه ی مراحم نظام حاکم بروید و هم استقلال دموکراسی را که لازم و ملزوم یکدیگرند، فدای منافع بیگانگان و قوام خود کند، چنین دولتی هرقدر هم که در سایه بخزد، و در سایه ی هر قدرتی که بخزد، از آن مردم ایران نخواهد بود.
سخن، اینجا، بر سر ادامه ی خدمت به استقلال و آزادی است و استقرار و تحکیم دموکراسی در حیطه ی سیاسی و بسط آن به همه ی شئون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، با سپردن اداره ی امور مردم در همه ی حیطه های کار و زندگی روزمره محلی و شهری و منطقه ای بدست ارگان های منتخب خود مردم میسر است.
ایران هرگز نخواهد مرد و مصدق نیز ماندگار است زیرا میراث معنوی و راه سیاسی مصدق امروز نیز مانند گذشته تمام ارزش و فعلیت خود را حفظ کرده است و فرا رفتن در این راه نه از طریق حکومت آلترناتیو بیگانگان و تشکیل یک "دولت سایه!!" (!)، در سایه ی این و آن، و همزمان با آن، نفی دموکراسی و استقلال کشور و تجزیه ایران، بلکه فقط از راه تحکیم و بسط هر چه بیشتر دموکراسی و دفاع از تمامیت ارضی ایران به همت والای جبهه ملی ایران و اصیل ترین متحدان طبیعی آن در عرصه ی مبارزه ی داخل و خارج کشور، ممکن خواهد بود.
مصدق میگويد "ای مرگ بر آن کسانی که به جای خدمت، خيانت به وطن را پيشه خود قرار میدهند."
این از وظایف مهم سازمانهای سیاسی مستقل، دموکرات و ایران دوست است که اسامی همکاران ایرانی آقای تیمرمن و مباشران ایرانی سیا را برای اطلاع مردم منتشر کنند. و مانند همیشه بسیار هشیار باشند.
کنت تیمرمن و سیا اگر دل نگران دموکراسی و حقوق مردم ایرانند، بهتر است از بدیل سازی و طرح تجزیه ایران با استفاده از عناوینی کاذب چون "بنیاد دموکراسی در ایران" و یا "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" دست بردارند و آگاه باشند بهترین کارشناسان امور ایران تنها در میان خود ایرانیان حضور دارند، ایرانیانی که با اعتماد به نفس و تکیه بر تاریخ و نبوغ ملی خود به سرنوشت کشور و ملت خود می اندیشند، نه آنها که خود را ایرانی می نامند اما نسخه ی موفقیت در میان ملت ایران را از دیگران دریافت می کنند..
ملت بزرگ ایران حکومت آلترناتیو بیگانگان و نفی دموکراسی و استقلال و تجزیه ایران را هرگز نمی پذیرد و با چنگ و دندان از تمامیت ارضی ایران دفاع خواهد کرد.

پاینده باد ایران
پیروز باد جبهه ملی ایران، خانه سیاسی مصدق
دکتر پرویز داورپناه ـ 9 خرداد ماه 88
منابع
(1) http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=10166
(2 ) http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_R._Timmerman

تکذیبیه ها
تا کنون آقایان دکتر حسین موسویان رئیس هیاًت اجرائیه جبهه ملی ایران و رامین ناصح دبیرکل کانون آینده نگری ایران و امیر رضا امیربختیار عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران, عضویت خود را در این جمعیت تکذیب کرده اند

متن تکذیب آقای دکتر موسویان:

«نام اینجانب جزو هیئت موسسین درج گردیده است. بدینوسیله به اطلاع هموطنان ارجمند میرسانم که اینجانب در تاسیس این جمعیت هیچگونه مشارکتی نداشته و ندارم و از آنجا که دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر و سایر اصول اعتقادی ذکر شده برای این جمعیت همان اصول اعتقادی جبهه ملی ایران است کلا نیازی به تاسیس چنین جمعیتی نمی بینم. اینجانب فقط و فقط عضو جبهه ملی ایران و تابع تصمیمات شورای مرکزی آن هستم.»

متن تکذیب آقای امیر رضا امیربختیار:
«بدینوسیله به آگاهی هموطنان ارجمند میرسانم در بیانیه ای که به تاریخ ۵ / ۳ /۱۳۸۸ خورشیدی تحت عنوان "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر" در برخی رسانه ها انتشار یافته و اسم اینجانب نیز با عنوان عضو هیئت موسسین در آن درج گردیده است
هیچ گونه عضویتی نداشته و در هیچ یک از جلسات آن شرکت نداشته ام .
با احترام به کلیه فعالین جنبش دمکراسی خواهی ملت ایران که در راستای استقرار حاکمیت ملی در سرزمینان کوشش میکنند عضویت در این جمعیت را تکذیب مینمایم.»
متن تکذیب آقای رامین ناصح:

«امروز متنی در سایتهای اینترنتی منتشر شد با عنوان "اعلام موجودیت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" و امضای جمعی از شخصیتهای مختلف سیاسی و حقوق بشری در ذیل آن ذکر شده است.
با کمال تعجب مشاهده نمودم در این بیانیه نام اینجانب نیز در میان نامهای کسانی که با آنها دارای کمترین اشتراک در دیدگاهها هستم، ذکر شده است. و طرفهتر اینکه نام من با ذکر عنوان دبیر تشکل فرهنگی «کانون آیندهنگری» آمده است! من ضمن احترام به مردمسالاری و حقوق بشر، صدور این بیانیه و عضویت در این ائتلاف و هر گروه و جبهه و تشکل سیاسی دیگری را قویا تکذیب نموده، از صادر کنندگان این بیانیه کذایی بهدلیل اینکه بدون اجازه و اطلاع اینجانب و جمع ۲۰ نفری اعضای شورای مرکزی کانون آینده نگری، نام من و تشکل متبوعم را ذیل این متن درج کردهاند، به شدت گله مند و ناخرسندم. مرزبندی من و کانون با بسیاری افرادی که نام آنها ذکر شده، آشکار است. ما این اقدام غیر اخلاقی را محکوم نموده، خواستار درج این تکذیبیه در تمام رسانههایی که بیانیه مزبور را چاپ کردهاند، میباشیم.
به امید نهادینه شدن روحیه و منش اخلاقی در بین نخبگان و فعالان مدنی ایرانی!»

منبع:پژواک ایران


پرویز داورپناه

فهرست مطالب پرویز داورپناه در سایت پژواک ایران 

* پرویز داورپناه سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان»  [2018 Sep] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*چرا پوزش خواهی؟  [2017 Dec] 
*لجن پراکنی پیرامون قتل معصومه مصدق، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق  [2017 Nov] 
*دفتر هنر، ویژه ی محمد مصدق [2017 Oct] 
*چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! [2017 Sep] 
*حراج «نشان مصدق» در آلمان ‏ [2017 Jun] 
*پرویز داورپناه ‏ کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه ‏ [2016 Dec] 
*‏ معرفی تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ــ تهران ‏ [2016 Oct] 
*مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏  [2016 Sep] 
* از رهبران کارگران و معلمان زندانی حمایت کنیم [2016 May] 
*«انتخابات» آینده و دوزیست های سیاسی  [2015 Dec] 
*یادی از دکتر حسین فاطمی [2015 Nov] 
*دست آورد فرانکفورت: قطع امید از سازمانها سیاسی؛ عاقبت کوه موش زایید [2015 Jul] 
*در سوگ خسرو شاکری زند [2015 Jul] 
*خسرو شاکری زند؛ در غم دوست شفیق [2015 Jul] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیرمحمّدِ احمدآبادی(مصدق) [2015 Feb] 
*افشاء منبع خبر به نفع کیست؟  [2015 Jan] 
*کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ [2014 Dec] 
*یادی از دکتر فاطمی که به دیکتاتور نه گفت و به مردم آری [2014 Nov] 
*دراویش را تنها نگذاریم [2014 Oct] 
*اسماعیل نوری علا چه کسی را می خواهد فریب دهد [2013 Sep] 
*دانسته ها و پرسش ها در کار سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی [2013 Jul] 
*قیام ملی ۳۰ تیر، انگیزه های مذهبی و دینی نداشت [2013 Jul] 
*نگذاریم خانه و مقبره دکتر مصدق در احمد آباد ویران شود [2013 May] 
*اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا [2013 Apr] 
*مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید [2013 Apr] 
*سیاست موازنهً منفی مصدق، چرا وصیت او اجرا نشد؟ [2013 Mar] 
*دوستان و دشمنان کنفدراسیون جهانی  [2013 Jan] 
*دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود! [2012 Dec] 
*داریوش و پروانه فروهر هرگز نخواهند مرد! [2012 Nov] 
*از «حجاب اجباری» جهان پهلوان تختی تا یک ادعای واهی! [2012 Nov] 
*جان بيماران ايرانی در خطر است [2012 Oct] 
*سکوت معنی دار رفسنجانی در برابر حمله‌ تند روها [2012 Sep] 
* نگاهی کوتاه بر نقش دکتر مصدق در تاریخ نهضت ملی ایران* [2012 Sep] 
*همه ی کارگران زندانی را فوراً و بدون قيد وشرط آزاد کنید [2012 Jun] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) [2012 May] 
*پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار [2012 Apr] 
*نرگس محمدی را آسوده بگذارید! [2012 Mar] 
*یک نکته ی تاریخی  [2012 Mar] 
*"ای مصدق هزار مردی تو"* [2012 Mar] 
*نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات [2012 Feb] 
*عدالت خواهد آمد، درست در زمانی که همه امید را ازدست داده اند [2012 Jan] 
*به یاد دکتر حسین فاطمی، مردی به استواری کوه [2011 Nov] 
*نگاهی به زندگی هنری مرضيه، چهره شهير و دوست‌داشتنی [2011 Oct] 
*اشرف علیخانی، ستاره ی شبهای تار اوین را آزاد کنید  [2011 Jun] 
*ایران با فرزاد کمانگر است [2011 May] 
*سال ۱۳۹۰، سال برکناری دیکتاتورهاست  [2011 Apr] 
*خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است [2011 Feb] 
*ملت ایران تاکنون چنین «دولتمردان» آدمکشی را بخود ندیده است [2011 Jan] 
*یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق  [2010 Nov] 
*شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران [2010 Aug] 
*به سرگردانی و بلاتکلیفی محمد مصطفایی، وکیل محرومان ایرانی پایان دهید [2010 Aug] 
*رهبری مصدق در قیام ملی سی تیر و کشتی بی سکان جنبش سبز [2010 Jul] 
*مقام رفیع دکتر غلامحسین صدیقی در نهضت ملی ایران [2010 Jun] 
*جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت [2010 Apr] 
*فیس بوک قابل اعتماد نیست [2010 Apr] 
*«ما را حتی امان گریه ندادند» [2010 Mar] 
*دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک! [2010 Feb] 
*تجاوز به حریم خانواده ها توسط مدعیان حکومت عدل علی  [2010 Feb] 
*نگرانی دو چندان از وضعیت دکتر حسین موسویان [2010 Jan] 
*وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در آستانهً سال نو میلادی  [2010 Jan] 
*تکرار قتل های زنجیره ای جدی است  [2009 Nov] 
*اعدام دکترحسین فاطمی [2009 Nov] 
*کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی [2009 Nov] 
*کمتر معلمی است که شرمنده ی خانواده اش نباشد  [2009 Oct] 
*دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی  [2009 Oct] 
*حکومت وحشت خامنه ای و ايرانيان ذلت ناپذير  [2009 Sep] 
*صد رحمت به دیوان بلخ! [2009 Sep] 
*روز پنجشنبه با شعار«جمهوری ایرانی» مردم از اصلاح طلبان عبور کردند [2009 Aug] 
*درسهای قیام ملی سی تیر و قیام مردمی پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد [2009 Jul] 
*تشکبل «دولت سایه» در جمهوری اسلامی مبارک! [2009 Jun] 
*ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل [2009 May] 
*طبل توخالی اپوزیسیون يا نقدی بر معنی و واقعیت اپوزیسیون [2009 May] 
*مصدق و کارگران ایران [2009 May] 
*جشن اول ماه مه، مصدق و کارگران ایران [2008 Apr] 
*کـُدام انتخابات آزاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان؟!  [2007 Dec]