رژیم طالبانی كمونیستهای ایرانی در درون شوروی

 
آنچه در پیش رو دارید، یگانه اثر مکتوبی است  که رژیم طالبانی کمونیستهای ایران (موسوم به سازمان فدائیان اکثریت) در اتحاد شوروی سابق در میان مهاجرین سیاسی چپ ایرانی را توصیف می‌کند. بخش اول این نوشته به مدت دو شبانه روز در اول ماه مارس 2021 در دو سایت اینترنتی "ایران امروز" و "ایران گلوبال" که هیچ تعلقی به افکار کمونیستی ندارند، منتشر شد. با این وجود، فشار قابل انتظار  همه بازماندگان جریان اکثریت، موجب تسلیم غیراصولی دو سایت مزبور به فشارهای مرتکبین کارهای زشتی شد که مطلب زیر، شرحی است منصفانه و به دور از حب و بغض از اعمال بد آنها. هر چند ما نام واقعی این بزرگواران را در مطلب زیر قید نکرده‌ایم، اما بنظر می‌رسد که حداقل امروز، خودشان استباط درستی از اعمال گذشته خودشان دارند و اینک سعی دارند با ایفای نقش  ناپسند "گروه فشار" جلوی انتشار مطلب زیر را سد کنند. کمونیستها معمولا وقتی به قدرت دولتی می‌رسند، تبدیل به لنین، استالین، مائو و پول‌پوت می‌شوند اما کمونیستهای ایرانی، با دیدن "قدرت" ناشی از آشنایی شخصی با مسئولین سایتهای ایرانی مزبور هم، هوس کرده‌اند جا پای پدران کلاسیک خود بگذارند و جلوی انتشار این مطلب در آن دو سایت را بگیرند.

طبعا در دنیای دیجیتال امروز، این کار تنها یک تلاش بیهوده است که تنها تأییدی است بر جدی بودن و اهمیت تاریخی شهادت زیر از "حکومت رفقای کمونیست ایرانی" در اتحاد شوروی سابق.

با کمک به نشر و توزیع این مطلب، از فراموشی حقیقت تاریخی مهم ثبت شده در جملات و صفحات زیر ممانعت کنید.  نشر فعلی حاوی کل مطلب و از جمله شامل همان بخشی است که به مدت کوتاهی در دو سایت مورد اشاره، منتشر شده بود.

نویسندگان: رضا پروین، سعید عزیزی و علی‌رضا قزوینی

ادامه‌ی مطلب را در لینک زیر بخوانید

رژیم­ طالبانی كمونیستهای ایرانی در درون شوروی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران