شورای‌عالی امنیت ملی طرف دولت را گرفت: توافق ایران و آژانس، قانون مجلس را خدشه‌دار نکرده و کلیه نظارت های فراپادمانی از فردا متوقف خواهد شد


کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

* در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی برای وی تشریح شد.

* در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.

* در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست.
 
مجتبی ذوالنور: باید توافق دیشب ایران و آژانس پاره شود 

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت :
* تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.

* امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود.

* موافقت‌نامه مشترک دولت با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پذیرش شرط و شروط و برخلاف حرف‌های هفته‌ پیش رهبرانقلاب است.

* الان نامه‌ای در صحن علنی مجلس امضا می‌شود که رئیس‌جمهور و همه کسانی که از اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس سرپیچی کرده‌اند، به قوه قضا معرفی شوند و قوه قضا هم باید خارج از نوبت، رسیدگی کند. 

منبع:پژواک ایران