آخر زمان
شیرین سمیعی

آسمان تاریک است و هوا بارانی، و ما غمباد گرفته محبوس در خانه و ویروس کرونا حاکم بر دنیا! روزگار، روزگار تلخی ست! اگر مادر بزرگ خدا بیامرز من زنده بود، با دیدن این اوضاع و احوال، یقین می گفت آخر زمان شده است! شاید هم که آخر زمان شده باشد!!!

همواره با دیدن و شنیدن رویدادهای غیرمنتظره پیش گویی اش وقوع آخرزمان بود! البته باید گفت در زمان او هنوز دجال ها نیامده بودند و علایمش به این شدت آشکار نشده بود! 

می گویند هفت هزار روایت در این باره وجود دارد و ما سالهاست ناظر پدیدار شدن نشانه هایی از آن روایات هستیم، از جمله:

زیاد شدن هرج و مرج و سست شدن ایمان مردم، که ناظر هرج و مرج و سست شدن ایمان مردم به ویژه در سرزمین خودمان هستیم!

پدید آمدن جنگها و کشتارها و از میان رفتن نشانه های حق، که می بینیم امروز در سراسر جهان به ناحق جنگ است و کشتار!

ظهور فسادهای بزرگ در دنیا، ناقص شدن عقول مردم، قرار گرفتن افراد نالایق در مدیریت جامعه، که هر سه این ها را ما در این دنیا، به ویژه در ایران، تجربه می کنیم!

اطاعت مرد از همسر خویش، که شنیده ایم شاهنشاه ما با اطاعت از سیده بانوی خویش کشورش را برباد داد!

بزرگ شمردن مال دنیا، عدم امنیت، رواج ریا، که این ها هم تازه ای نیست و سالهاست ادامه دارد.

وقوع قتلهای عظیم در دنیا و ظهور فتنه ها و بی نیاز شدن مرد از زن و زن از مرد ووو …

از همه مهمتر آمدن خود خردجال است و قشون دجال ها! چون شنیده بودیم خردجال یک چشم دارد و شاخی بر سر و چنین و چنان، می پنداشتیم او نایب خودش را که دو چشم داشت و بجای شاخ، عمامه ای بر سر، با لشگری فرستاده است تا راه را برای آمدنش هموار سازند.

اما در کنار، در تعریف دجال می خوانیم: «عده ای از نویسندگان اسلامی دجال را عنوانی کلی برای افراد پرتزویر حیله گر و حقه باز که برای فریب مردم از هر وسیله ای استفاده می کنند، می دانند. دجال شخصی است که حق را با باطل آمیخته و از حق برای راهبرد اهداف شیطانی خود استفاده می کند»  و از ظاهر و شکل و شمایل و شاخ سر و یک چشم داشتنش مطلقا حرفی نمی زنند! با تجربه ای که ما از قول و قرارهای مرد سیاه پوشی که می گفت برای آبادانی کشور و رفاه مردمش آمده است و همه را فریب داد و کشت و کشتار کرد، و ما نایب خردجالش می پنداشتیم، با خواندن اوصاف دجال به نقل از نویسندگان اسلامی و بروز بیشتر هرج و مرج در دنیا، اندکی سردرگمیم که نکند خود خردجال آمده بود و قشون دجالش را که شاخ شان زیر عمامه های شان پنهان است، برای مان باقی گذاشت! 

اما زهی خیال باطل!!!

برای آگاهی و حل این مشکل باید کتاب حِلیة المتقین، نوشته عالِم ربانی محمد باقر مجلسی را ورق زنیم و نوشته های حیرت انگیز درونش را بخوانیم، آنگاه است که اندکی بر سر عقل می آییم و درک می کنیم که از ماست که بر ماست! و بخاطر جهل مرکب ما بندگانِ مسلمانِ خداست که دنیا این سان درهم ریخته است! و این عجایب ریشه در نافرمانی ما از دستور بزرگان مان دارد! رهبر برای ارشاد ما نادانان آمده بود و کشت و کشتارش هم آموزشی بود برای رهایی از مصایب آن دنیا! و با منتهای رحمت خود، قشونش را هم برای ما بی خردان بزه کار باقی گذاشت، تا از ترس قتل و زندان، از راه راستی که به ما نموده است، منحرف نشویم! 

با خواندن این کتاب یکباره چشمان مان بر روی گناهان مان باز می شود و می بینیم خراب شدن دنیا بر سر ما شگفت آور نیست! چراکه از بامداد تا شامگاه، ناخواسته و نادانسته مرتکب گناه می شویم! از جمله گناهان بزرگی که از آن بی خبر بودیم موسیقی و نواست، و در این کتاب می خوانیم: از رسول خدا گرفته تا امامان، همگان غِنا و موسیقی را تکفیر کرده اند، و نه تنها نوازنده و خواننده، که شنوده هم گناهکار است و هر سه راهی جهنم می شوند و در آتشش می سوزند! در حدیث آمده است « غِنا نوحه ابلیس بود بر فراق بهشت». و فرمود:« نوحه و غنا، فسون زنا است.» « از رسول خدا منقول است: … هیچ کس نیست که بلند کند آواز خود را به خوانندگی، مگر آن که خدا دو شیطان فرستد که بر دوش او سوار شده و به پاشنهُ پاهای خود به سینه و پشت او زنند، تا وقتی که واگذارد…هر که یک درهم به صاحب ساز دهد، و …».«حضرت باقر فرماید: غنا از گناهانی است که خدا وعده آتش فرموده است» «حضرت صادق فرماید: خانه ای که خوانندگی در آن می شود، ایمن نیست از نزول بلاهای دردناک، و دعا مستجاب نمی شود و ملائکه نازل نمی شود.» …«خوانندگی باعث نفاق و پریشانی است …» آنوقت ما بندگان خدا به رغم راهنمایی های ارزشمند بزرگان مان، همچنان می خوانیم و می رقصیم، و در انتظار رحمت خدا هم هستیم!!!

 در این نوشته فقط از گناه غِنا می گوییم و از دیگر گناهان عظیمی که بی خبر بودیم، حرفی نمی زنیم و شرحش به تفصیل در این کتاب آمده است و مسافران راه بهشت را برای دانش هرچه بیشتر، به خواندن اثر این عالم ربانی دعوت می کنیم! و اما نه مطربان بهشت آفرین روی زمین خودمان را!!! به این امید که نوازندگان، بی ترس و لرز از عواقبش در آن دنیا، همچنان برایمان بنوازند و بخوانند و برقصند و بهشتی بیافرینند، که اگر در آن دنیا درش به روی ما بسته ماند دستکم در این دنیا در حال و هوایش سیری کرده باشیم!  

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب شیرین سمیعی در سایت پژواک ایران 

* آخر زمان [2021 Feb] 
*ناصبوران [2021 Jan] 
*شکست دیروز ایران از اعراب و تهاجم امروز ملایان به ایرانیان [2020 Dec] 
*سوختگان در آتش به نام مذهب را از ياد نبريم!  [2020 Sep] 
* شیرین سمیعی من این کتابها را ننوشته ام، ندیده ام و نخوانده ام [2020 Jul] 
*قومی متشکل از دراکولاهای خون آشام! [2020 May] 
*دیوان حافظ نیازی به بازنویسی این حضرات ندارد [2020 May] 
*ایران در مطبوعات فرانسه، برخورد فرانسه، با ایران و تاریخش سال‌هاست برای من مبهم باقی مانده است!  [2019 Aug] 
*شیرین سمیعی ‏ چطور فهمیده بودند که طرف یهودی ست!‏  [2019 Jul] 
*راز عشق  [2019 May] 
*مرگ محمد مصدق [2019 Mar] 
*مصدق جای در دل ملت ایران دارد [2019 Mar] 
* شیرین سمیعی چهره واقعی علم* [2019 Feb] 
*از این بام به آن بام افتادن مرحوم انور خامه‌ای [2018 Dec] 
* گمگشته در بیراهه ها [2018 Nov] 
*ایران و یونان  [2018 Jul] 
*ایران و اسلام ‏ آخوند و موبد [2018 Jun] 
* مصدق روانت شاد / ‏ یادی از گذشته ‏ [2018 May] 
*ماردوشان عباپوش [2018 Apr] 
*ایران و استعمار سرخ و سیاه [2018 Mar] 
*شیرین سمیعی سالروز درگذشت دکتر مصدق  [2018 Mar] 
*گفتن و بازگفتن و آگاه کردن [2018 Feb] 
*عیادت پزشک از یک بیمار ‏ [2018 Jan] 
*روز تاریخی ۱۷ دی  [2018 Jan] 
*علمای شیعه [2017 Dec] 
*من و رئیسم (بخش دوم) [2017 Dec] 
*من و رئیسم (بخش اول) [2017 Nov] 
*‏«به‎ ‎سوی تمدن بزرگ»‏ ‎ [2017 Oct] 
*یادی از آن روزگاران  [2017 Oct] 
*پس از کودتای ۲۸ مرداد [2017 Sep] 
*۲۸ مرداد [2017 Aug] 
*اقامت در خارج از کشور [2017 Aug] 
*معجزه چادر خدیجه خانم [2017 Jul] 
*شاه می‌دانست بازگشتی در راه نیست* [2017 Jun] 
*چپ و راست در این مملکت بی معناست [2017 Jun] 
*شیرین سمیعی ‏ نام کشور «پرس» و اسطوره «پرس» و «پرسه» ‏ [2017 May] 
*از ویدا چه شنیدم [2017 Mar] 
*«یادها»ی ویدا و یادمانده‌های من از گذشته [2017 Mar] 
*نقد و معرفی کتاب شاهرخ فیروز «زیر سایه ی البرز» ‏ [2017 Mar] 
* دیداری با زنده یاد مهرانگیز دولتشاهی، اولین سفیر زن در تاریخ ایران [2017 Feb] 
*دنیای دیوانه ی دیوانه، ماجرای سفری به آمریکا که هنوز از ترامپ هم خبری نبود [2017 Jan] 
*به یاد هما ناطق ‏ ‏(به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت او)‏ [2016 Dec] 
*غروبِ شوکتِ «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه (نقدی بر تاریخنگاری ایدئولوژیک) [2016 Nov]