نامه سرگشاده به کمیته بین المللی المپیک رژیم اسلامی ایران باید از جامعه جهانی ورزش و المپیک اخراج شود!

توماس باخ

پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک

لوزان، سوئیس

 

آقای توماس باخ گرامی

 

من این نامه را در رابطه با خواست مردم ایران برای بایکوت ورزشی جمهوری اسلامی به شما می نویسم. تصمیم اخیر شما مبنی بر عدم اخراج رژیم اسلامی ایران از المپیک در پی اعدام شنیع کشتی گیر قهرمان نوید افکاری در سپتامبر امسال، و علیرغم جنایات بیشمار این حکومت علیه بشریت طی چهل و یک سال گذشته، از جمله کشتار دهها هزار نفر از مخالفین و زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، و در ادامه آن،‌ زندانی کردن، شکنجه و اعدام فعالین کارگری، زنان و دانشجویان طی این سالها، اعمال تبعیض نفرت انگیز جنسیتی علیه زنان، منجمله در عرصه  ورزش، و طی همین یک سال گذشته کشتار ۱۵۰۰ نفر از معترضین در آبان ۹۸، شلیک عامدانه به پرواز پی اس ۷۵۲، که به کشتار ۱۷۶ نفر سرنشینان آن انجامید، و دستگیری، شکنجه و اعدام معترضین پس از آبان، که امروز نیز ادامه دارد، مایه تاسف عمیق و اعتراض شدید ماست. تصمیم شما مبنی بر عدم اخراج جمهوری اسلامی از المپیک در حالی صورت می گیرد که بخش های مختلف مردم و شخصیت های ورزشی، هنری و سیاسی ایران، شامل قهرمانان کنونی و سابق المپیک، و همچنین فدراسیون ها و چهره های معتبر ورزشی در سطح جهان، مانند "انجمن جهانی ورزشکاران"، "ورزشکاران گلوبال" و غیره، خواهان طرد این حکومت آدمکش از جامعه جهانی ورزش شده اند. 

 

از نظر ما همانگونه که حکومت آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی در اوایل دهه هفتاد از تمام نهادهای بین المللی اخراج گردید، حکومت آپارتاید جنسی نیز باید در سطح بین المللی بایکوت شود و از نهادهای ورزشی، هنری و دیپلماتیک بیرون انداخته شود. توجیهاتی از قبیل اینکه بایکوت ورزشی حکومت اسلامی ورزشکاران را از ورزش جهانی محروم میکند، بهیچوجه قابل قبول نیست و تنها بازی کردن در دست حکومتی است که نصف جامعه یعنی زنان را از ابتدایی ترین حقوق خویش حتی در ورزش و حتی تماشای ورزش محروم کرده و حتی همین ماه پیش یک قهرمان کشتی  یعنی نوید افکاری را به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز، با توطئه گری اعدام کرد و در همین روزهای اخیر چندین مورد قتل و شکنجه چند جوان در ملاء عام را به نمایش گذاشته است. لیست اقدامات وحشیانه این حکومت علیه تمام بخشهای مردم بسیار بسیار طولانی است.

 

کمیته بین المللی المپیک ادعا میکند که نمیخواهد در سیاست دخالت کند و به همین دلیل کاری به اینکه جمهوری اسلامی چه جنایاتی انجام میدهد ندارد. سوال ما اینست که آیا کسانی که امروز در راس کمیته بین المللی المپیک قرار دارند، از اقدام این کمیته در سال ۱۹۷۰ مبنی بر اخراج حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی از المپیک دفاع میکنند یا به دلیل دخالت در سیاست آنرا نیز طرد و محکوم میکنند؟ 

 

کارنامه جمهوری اسلامی از نظر اعدام، و تبعیضات و محدودیتهایی که برای بخشهای مختلف مردم در همه زمینه ها و از جمله ورزش ایجاد میکند از همه دولتهای کنونی دنیا بدتر و وحشیانه تر است و بر هیچکس پوشیده نیست و کمیته بین المللی المپیک نیز حتما از آنها خبر دارد. لاقیدی نسبت به توحش چنین حکومتی نسبت به زنان و جوانان و ورزشکاران و بخشهای مختلف مردم، برای کسانی که امروز در راس کمیته بین المللی المپیک قرار دارند یک کارنامه و سابقه ناجور و غیر قابل دفاع ایجاد میکند و ما امیدواریم که این سیاست هرچه زودتر کنار گذاشته شود. هیچ توجیهی برای لاقیدی نسبت به یک حکومت ضد انسانی در این قرن قابل قبول نیست.

 

جمهوری اسلامی و اقدامات و سیاستها و قوانین و معیارهایش با هیچ کدام از استانداردهای جامعه جهانی سازگاری ندارد و باید در سطح جهان بایکوت شود. رژیم اسلامی ایران باید از جامعه جهانی ورزش و مشخصا المپیک اخراج شود. این خواست فوری حزب ما و مردم ایران است. 

 

اصغر کریمی 

رئیس هیات اجرائی حزب کمونیست کارگری ایران 

۷ آبان ۱۳۹۹، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

 

 

منبع:پژواک ایران