احضار ۸ شهروند بهائی در بیرجند جهت تحمل حبس

عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی، ۸ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند طی احضاریه‌های جداگانه جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند احضار شدند. این شهروندان بهایی پیشتر در شهریورماه امسال توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی مجموعا به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی، هشت شهروند بهایی هستند که طی احضاریه‌های جداگانه جهت تحمل حبس احضار شدند. به این افراد گفته شده ظرف ده روز از زمان دریافت این ابلاغیه خود را جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند معرفی کنند.

منبع:پژواک ایران