کاهش ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۹۹

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۶.۳۶ میلیارد دلار رسیده است.

با استناد به آمارهای گمرکی سه ماهه گذشته صادرات بنزین به ارزش ۶۸۹ میلیون دلار سهمی ۱۱ درصدی و گاز طبیعی به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار سهمی ۵.۷۷ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

ایران قبلا صادرات بنزین را در آمارهای تجارت غیرنفتی لحاظ نمی‌کرد و معلوم نیست چرا اشاره‌ای به دیگر محصولات نفتی عمده صادراتی ایران مانند نفت کوره و گازوئیل در این گزارش نشده است.

منبع:پژواک ایران