نخست وزیر عراق دستور جمع آوری تصاويرخمینی، خامنه ای و قاسم سليمانی از ميادين و خيابان‌های عراق را صادر كرد

 


منبع:پژواک ایران