مدرک تحصیلی یک نماینده دیگر مجلس یازدهم هم جعلی است؟!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ یک فعال رسانه ای مدعی شد به اطلاعات فروش مدارک جعلی؛ توسط موسسه ای به نام جعلی "دانشگاه نیویورک" دست پیدا کرده است. این موسسه که از آن به عنوان دانشگاه یاد می شود در قبال دریافت پول مدارکی را صادر می کند که فاقد ارزش علمی هستند.

بنابر اطلاعاتی که این فعال رسانه ای منتشر کرده است. در ایران تنها موسسه ای مدارک جعلی http://niutm.us را ارائه کرده است هلدینگ پارس پندار نهاد می باشد. بنابر ادعای محمود جرجندی، عفت شریعتی کوهبنانی نماینده فعلی مجلس مدرک دکتری با عنوان Educational Management خریداری کرده و فاقد ارزش علمی است.

حال باید دید آن موسسه و این نماینده مجلس چه پاسخی درباره ادعاهای مطرح شده دارند؟!
 

منبع:پژواک ایران