احضار علی‌رضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان، برای تحمل دو سال حبس

علی‌رضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم دو سال زندان احضار شد.

این شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران طهر روز دوشنبه دوم تیر ماه با تماس تلفنی از سوی شعبه پنج اجرای احکام همدان، برای اجرای حکم دو سال زندان احضار شد و به او گفتند که سه‌شنبه سوم تیر، خود را به این شعبه معرفی کند.

پرونده‌ علی‌رضا نوری در مهر ۱۳۹۵ گشوده شد و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به دادگاه ارسال شد و نوری در خرداد سال ۱۳۹۶ به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو همدان محاکمه و به دو سال زندان محکوم شد.

مستندات طرح اتهام «توهین به مقدسات» علیه علی‌رضا نوری بعضی شعرهای او است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

علی‌رضا نوری این اتهام را نپذیرفته و آن را رد کرده است اما دادگاه تجدیدنظر در آبان ۹۶ حکم دو سال زندان صادره از سوی دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

منبع:پژواک ایران