از قاضی متخلف وفراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم

۱-غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ /۸۴ بحکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دوسال از سمت قضائی برکنار ومعلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی وزمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری وسوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعداز ان بحکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی میگردد وتصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع میشود.
بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی ودادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته وحق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی ودادستانی جعفری دولت ابادی بدلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم میگیرد که درنهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام مینماید!
بعد از این خوش خدمتی بسمت معاون دادستان در امور اقتصادی وزمین خواری منصوب می شود. ( بدون توجه به این امر که قبلا شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک بعنوان رئیس مشغول بکار شده وارتقای مقام کسب مینماید.
قضات شریف میدانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمیتواند همزمان بازپرس هم باشد.! دراینجا یک سوال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که درتاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده وفرمودند این اتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است !
چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه میدهید به قاضیی که در سالهای گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی می باشد ؟! این تذهبون؟

۳-در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده باکمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت اقای منصوری بوده ، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می گیرند.

۴-مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمینهای کلارک واقع در لواسان میشود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه های زیادی دریافت میکند.

۵-در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد نموده ، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه وبا ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تایید وامضای جعفری دولت ابادی، با قرار دوماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی در زمان صدارت دکتر جهانگیر مینماید.

۶-در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ وکارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار مینماید با القای این مطلب به متهمین که :
ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام میخواهیم بازداشت کنیم! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.
بعنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار میکند با تهدید وتطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت وشلواری با ایشان قرار گذارده وبه او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ میباشد.

۷-در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده ومدتی دراین سمت باقی میماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می گردد.

۸- وقتی یقین میکند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار میکند ، باتلاش مستمر با همکاری طبری واقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور باحکم اقای صادق لاریجانی منصوب میشود .
وبا دستور ریاست قوه پیش از موعد وبرای فرار ازاجرای عدالت ایه الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقبا از کشور فرار می نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا بعنوان قاضی مستقل است وسمت معاون دادستان تابع نظر دادستان میباشد جمع شدن این دوسمت در یک فرد وهمزمان مانعه الجمع است!
دراین رابطه پیرامون اقای قاضی منصوری در زمان اقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده وهم با حکم مستقیم اقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه وپرونده هایی که مورد نظر اقای اکبر طبری بوده شده است!
اولا این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه های امیرالمومنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل می باشد !
زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری وسوء استفاده مالی ودارای پرونده شده اند، اخوی ایشان بعنوان ریاست قوه قضائیه جهت
سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند!
و این قاضی متخلف باعدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه گردد!

ثانیا بدلیل مفاسد قبلی وبعدی اقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی ، ضرورت دارد تمام پرونده هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی نموده اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته
در چرخه اعمال نفوذ اقای اکبری طبری وجعفری دولت ابادی دادستان سابق (توآم با رانت خواری و اخذ رشوه و حیف و میل بیت المال و ظلم به افراد بیگناه ) بوده است، مورد بازبینی مجدد واعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته واعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند اشکار وبه افکار عمومی اعلام شود.

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری

منبع:پژواک ایران