ابزاری برای اندیشیدن و کنکاش در چرایی بوجود آمدن بحران کنونی

اقتباس از مقاله برونو لا تور( Bruno Latour) فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی
«ترسیم اقدامات حفاظتی در برابر بازگشت به رویه تولید پیش از بحران فعلی»
 
ابزاری برای اندیشیدن و کنکاش در چرایی بوجود آمدن بحران کنونی
 
از آنجاییکه همیشه پیوند استدلال به تمرین های عملی مفید است، پیشنهاد می کنم که خوانندگان سعی کنند به این فهرست کوچک پاسخ دهند زیرا روشی که مبتنی بر تجربه مستقیم از زندگی باشد، کاربردی تر است.
این پرسش ها، صرفا برای بیان عقیده ای که به  ذهن شما خطور می کند نیست، بلکه به منظور توضیح و در پی آن تحقیق درباره وضعیت موجود (قرنطینه) است.
تنها پس از آن است که می توان برای چشم انداز ایجاد شده توسط توضیحات بالا شیوه ای یافت تا با تلفیق پاسخ ها، بتوان به یک نگرش سیاسی مشخص و قابل اجرا رسید.
توجه داشته باشید که این یک پرسشنامه بمنظور آمارگیری نیست، بلکه بیشتر کمکی به آگاهی و شناخت زیستی - اجتماعی خود است.
این لیست به منظور فهرست کردن کارهایی ست که در بحران فعلی از آنها محروم شده اید و عمیقا این احساس را در شما ایجاد می کند که شرایط وجودی زندگی تان تا حد زیادی نقض شده است.
آیا می توانید برای هریک از مشاغل و فعالیت ها  که خواهان از سرگیری، بهتر شدن و یا حذفشان هستید، توضیحاتی ارائه بدهید؟
 
1.چه مشاغلی در حال حاضر دچار تعلیق شده اند که شما خواهان  از سر گیری آنها نیستید؟
2. توضیح دهید:
الف) چرا آنها را مضر، غیر ضروری، خطرناک و ناهماهنگ می دانید.
 ب) به چه دلیل، این حذف، تعلیق و یا جایگزینی، انجام فعالیت های دیگری را که مورد نظر شماست، تسهیل می کند؟
(در پاسخ به پرسش اول، یک بند مجزا بنویسید.)
3. با توجه به موارد حذف شده از سوی شما، چه تدابیری را به کارگران, کارمندان, کارگزاران و کارآفرینان جهت تسهیل انتقال مشاغلشان به سایر حوزه های کاری، توصیه می کنید؟
4. خواهان ایجاد، توسعه، از سرگیری و یا جایگزینی کدام مشاغل به تعلیق درآمده ی کنونی هستید؟
 
5. توضیح دهید:
الف) چرا این مشاغل از نظر شما مثبت هستند؟
ب) چگونه انجام آنها، فعالیتهای دیگری را که مورد نظر شماست، آسان تر و هماهنگ می کند؟
ج) آنها چگونه امکان مقابله با فعالیت های غیرضروری مورد نظر شما را فراهم می کنند؟
 (در پاسخ به پرسش چهارم، یک بند مجزا بنویسید.)
6. به کارگران، کارمندان، کارگزاران، نمایندگان و کارآفرینان چه اقداماتی را جهت اعتلای ظرفیت ها، تسهیلات و درآمدشان از طریق بازیابی، توسعه و ایجاد این مشاغل، توصیه می کنید؟
 
پس از گردآوری پاسخ ها و نظرات مختلف، آنها را با یکدیگر مقابله و مقایسه کنید تا منجر به ترسیم یک مجموعه مخالف, موافق و متفاوت بشود.
 
 
«ترجمه توسط طرفداران نئوکرتکس»

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران