گزارش و تحلیل چطور وزارت اطلاعات در قلب اروپا فیلم ساخت؟

مرتضی قبه (اصفهانی) در پشت صحنه سریال «تعبیر وارونه یک رویا» Photo: Yjc.ir (Official website)
 

منبع:بی بی سی